Kurs języka polskiego dla kandydatów rozpoczynających studia w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Termin kursu: 05.09.2022 – 31.10.2022
 

Czas trwania kursu: 100 godzin dydaktycznych

Zajęcia: poniedziałek – piątek: godziny popołudniowe, 3 godziny dziennie.

Cel szkolenia

Kurs języka polskiego to idealne rozwiązanie dla wszystkich osób, którzy planują studia w Wyższej Szkole Bankowej. W ramach kursu studenci poznają praktyczną znajomość języka oraz umiejętności komunikacji.

Jak szkolimy?

  • Oferujemy  intensywny kurs języka polskiego dla każdego.
  • Zapewniamy 100 godzin dydaktycznych.
  • Stawiamy szczególny nacisk na praktyczne wykorzystanie języka – umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania.

Forma szkolenia:

  • warsztaty
  • ćwiczenia w grupach
  • dyskusje

Dla kogo?

Kurs języka polskiego przeznaczony jest zarówno dla kandydatów z granicy, jak i wszystkich zainteresowanych nauką języka polskiego jako obcego.

Kontakt

Biuro Rekrutacji
 

Tatiana Polak

Tel.: +48 600 940 41

E-mail: tatiana.polak@wsb.poznan.pl