Czy wiesz, że istnieje możliwość zdobycia dofinansowania do szkoleń i kursów ze źródeł zewnętrznych? Poniżej znajdziesz wykaz instytucji, które przyznają środki na rozwój kompetencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 
 

Baza Usług Rozwojowych (BUR) i Podmiotowy System Finansowania (PSF) zostały stworzone z myślą o potrzebach przedsiębiorców z sektora MSP i ich pracowników. BUR to platforma on-line, za pośrednictwem której możesz jako przedsiębiorca wybrać i zgłosić siebie oraz swoich pracowników na odpowiednie szkolenie, kurs lub studia podyplomowe. Szczegóły znajdziesz na www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl
 

Operatorem Regionalnym, który dysponuje w naszym województwie środkami unijnymi dla przedsiębiorców i ich pracowników jest Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. (WARP). Realizacja projektu przewidziana jest do 28 lutego 2023 roku i obejmuje subregiony: poznański, śremski, szamotulski, obornicki i średzki. 


Poziom dofinansowania szkoleń zależy od wielkości Twojego przedsiębiorstwa:

  • mikroprzedsiębiorstwa – 80%,
  • małe przedsiębiorstwa – 70%,
  • średnie przedsiębiorstwa – 50%.

 

Pamiętaj, że środki z projektu przeznaczone są dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników

  • dla osób z niskimi kwalifikacjami (osoby bez wykształcenia, z podstawowym i ponadgimnazjalnym),
  • na usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji,
  • na szkolenia pracowników z zakresu kompetencji cyfrowych,
  • na tzw. SMART (Inteligentne Specjalizacje)
  • dla osób w wieku 50+.

Co musisz zrobić, aby skorzystać z dofinansowania?

1.

Z Bazy Usług Rozwojowych wybierz szkolenie realizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu. Możesz też zamówić u nas konkretną usługę. Po prostu zgłoś nam zapotrzebowanie na szkolenie dla pracowników swojej firmy.
 

Folder
2.

Wygeneruj Kartę Usługi z BUR.
 

Palec
3.
Koperta
4.

Pobierz generator wniosków i wypełnij formularz zgłoszeniowy. Pamiętaj, że potrzebujesz osobny wniosek dla każdej zgłaszanej osoby.  
 

Laptop
5.

Wypełniony formularz lub formularze wyślij na adres: wniosek.uslugirozwojowe@warp.org.pl. Każdy wniosek wyślij w osobnym mailu. 
 

Kalendarz
6.

Po upływie terminu naboru sprawdź listę rankingową z przyznanymi dofinansowaniami. W ciągu maksymalnie 14 dni WARP podpisze z Tobą umowę. Najpierw jednak wyśle ją do Ciebie mailem razem z ID wsparcia oraz promesą na szkolenie.
 

Monitor
7.

Po podpisaniu umowy zarejestruj się w BUR jako uczestnik instytucjonalny (przedsiębiorca), a potem zgłoś pracownika i podepnij go pod firmę. Następnie zapisz go na konkretne szkolenie w BUR i wyślij mailem do WARP potwierdzenie zgłoszenia.
 

Zegar
8.

Pamiętaj, że po zakończeniu szkolenia pracownik musi w ciągu 7 dni ocenić szkolenie. To jeden z warunków uzyskania refundacji. 
 

Projekt
9.

Prześlij do BUR fakturę wystawioną przez firmę szkoleniową i potwierdzenie jej opłacenia. Refundacja środków nastąpi maksymalnie do 15 dni od daty zakończenia szkolenia i przedstawieniu prawidłowej dokumentacji.
 

Więcej informacji

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami. 
Mateusz Bartkowiak
e-mail: mateusz.bartkowiak@wsb.poznan.pl