Skorzystaj z darmowych szkoleń

Szkolenia przeznaczone są dla obecnych słuchaczy studiów podyplomowych.  Po zakończeniu każdego z nich otrzymasz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

Oferowane szkolenia

Skorzystaj z darmowego szkolenia:

 • Biznes modeling, 
 • Emocje w negocjacjach,
 • Dlaczego tak trudno przenieść kompetencje z sali szkoleniowej do miejsca pracy i co z tym zrobić? – LETS Intro
   

Możesz skorzystać z jednego, jak i kilku dostępnych szkoleń.

Kalendarz
Zapisz się na darmowe szkolenie

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zgłosić chęć udziału poprzez formularz zgłoszeniowy

Szkolenie: Biznes modeling

Data i godzina: 15.02.2019 – godzina 17:00 – 20:30
Prowadzący szkolenie:
Piotr Ratajczyk

Doktor nauk ekonomicznych, praktyk biznesu i trener. Od ponad 14 lat rozwija biznesy na rzecz swoich klientów w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie. Zrealizował w tym czasie ponad 90 projektów biznesowych. Zajmuje się definiowaniem obszarów wzrostu i różnicowania wartości biznesu w oparciu o kapitał istniejących lub tworzonych marek, produktów, kreowanie rynków i tworzenie lub regeneracja istniejących strategii (=suma działających taktyk w obszarze marketingu i sprzedaży).
 

Cel realizacji szkolenia:

 • przygotujemy Cię do realizacji projektów biznesowych 
 • nauczymy Cię umiejętności opracowywania celów biznesowych.
 • dowiesz się jak wykorzystywać praktyczne umiejętności i możliwość i codziennym życiu

Jakie zagadnienia będziemy omawiać:

 •  model biznesowy  (1 h)
 • definiowanie celów biznesowych  (1 h)
 • określanie strategii i taktyk ich osiągania  (1 h)
 • model przychodowy i generowania/dostarczania wartości (1 h)

Czego się nauczysz podczas szkolenia:

 • nauczysz się przygotowywać model biznesowy i oceniać go 
 • dowiesz się jak wygląda modelowanie finansowe 
 • nauczysz się co to jest definiowanie celów biznesowych 
 • będziesz wiedział jak określić relacje rynkowych projektów  biznesowych do rynku i wymaganych zasobów
 • nauczysz się  przygotowywać dokumenty projektu biznesowego
 • dowiesz się jak określić relacje sprzedażowe i marketingowe w relacji do rynku
 • zdobędziesz umiejętność współpracy oraz prezentacji i argumentacji swoich poglądów
 • nauczysz się formułować logiczne wywody i prezentować je publicznie

Szkolenie: Emocje w negocjacjach

Data i godzina: 15.03.2019, godzina 16:00 – 21:00
Prowadzący szkolenie: Grzegorz Olechniewicz
Doświadczony trener, doradca i kierownik projektu. Realizował projekty i strategie między innymi dla firm z branż: motoryzacyjnej, farmaceutycznej, bankowej, telekomunikacyjnej, FMCG, oraz dla firm zajmujących się przemysłem ciężkim. W swojej historii trenerskiej spędził prowadząc szkolenia ponad 6500 godzin w trakcie, których szkolił ponad 5000 specjalistów z ww. branż. W opinii wielu klientów jeden z czołowych europejskich ekspertów w dziedzinie strategii i negocjacji zakupowych. Swoje doświadczenie zdobywał między innymi jako Procurement Manager w Ariba Inc. oraz Project Procurement Manager dla klientów Carrywater Group S.A., Przez ostatnie lata doradzał dziesiątkom firm w zakresie organizacji zarządzania. Obecnie prezes zarządu i główny ekspert w dziedzinie negocjacji i strategii zarządzania w firmie GOODMAN GROUP Sp. z o. o. a wcześniej CEO w GOODMAN GLOBAL BUSINESS SERVICES Ltd. Od 2004 roku prowadzi szkolenia oraz projekty doradcze w obszarze restrukturyzacji i zarządzania. Wykładowca, konsultant merytoryczny oraz promotor na kierunkach studiów podyplomowych Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Chorzowie. Współzałożyciel i członek dwóch krajowych stowarzyszeń branży zakupowej. Członek stowarzyszeń PMI, PSML.

Czego się nauczysz podczas szkolenia:

 •  zapoznasz się m.in. z zagadnieniem stresu i jego wpływu na proces negocjacyjny
 •  poznasz techniki negocjacyjne wykorzystujące różne stany emocjonalne.

Dlaczego tak trudno przenieść kompetencje z sali szkoleniowej do miejsca pracy i co z tym zrobić? – LETS Intro

Data i godzina: 26.04.2019 godz 17:00 – 21:00 
Prowadzący – Tomasz Jankowski i Marcin Żółtak
Tomasz Jankowski: Metodyk i certyfikowany projektant e-learning od 15 lat, trener od 20 lat. Z wykształcenia informatyk, ekonomista, absolwent studiów MBA. Projektant ponad 17tys. jednostek e-learningowych, 6tys. wizualizacji i 5tys. interakcji w szkoleniach online. Na co dzień prowadzi firmę e-learningową Notionis.pl i od lat związany jest z Grupą WSB i Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu. Projektant szkoleń, pasjonat koncepcji i modeli, psychologii poznawczej, ludzkiego mózgu i zastosowań technologii internetowych w rozwoju. Projektuje i wdraża rozwiązania e-learning i blended learning dla biznesu i na uczelniach wyższych. Współtwórca, wykładowca i koordynator merytoryczny studiów podyplomowych online w WSB „Aplikacje internetowe”. Fan prezentacji biznesowych. Od 2004r. współpracuje w roli eksperta lub koordynatora w międzynarodowych projektach e-learningowych z ekspertami z UK, Danii, Portugalii, Niemiec, Słowacji, Turcji, Włoch, Hiszpanii, Finlandii, Islandii i USA. Szkoli i doradza z zakresu metodyki, narzędzi i technologii związanych z procesami szkoleniowymi. Autor bloga „E-learning – notatki projektanta”.

Marcin Żółtak: Konsultant rozwoju organizacji (OD), trener, coach, praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju organizacji. Specjalizuje się w doradztwie organizacyjnym związanym z całościowym rozwojem i doskonaleniem organizacji. Od 1996 roku pracuje z organizacjami biznesowymi, pozarządowymi i samorządowymi. Uczestniczył w wielu projektach doradczych i szkoleniowych w Polsce, Szwecji, UK, Niemczech, Holandii i Austrii. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, magister pedagogiki w zakresie oligofrenopedagogiki i resocjalizacji. Posiada uprawnienia konsultanta i trenera rozwoju systemów organizacyjnych (HSDI i CSA), coacha ICC oraz psychoterapeuty terapii systemowej. W UK ukończył studia z zakresu wprowadzania zmian w organizacjach i wykorzystania myślenia systemowego w biznesie. Od 2003 wykładowca na studiach podyplomowych w WSB w Poznaniu m.in. z zarządzania kadrami, coachingu, zarządzania zmianą. Założyciel Organization Learning Systems, firmy od kilkunastu lat z powodzeniem wspierającej zarządy i działy HR w rozwoju organizacji. Autor bloga Zmianologia.pl.

Dla kogo?
Głównymi odbiorcami szkolenia LETS Intro są osoby zajmujące się szkoleniami, odpowiedzialne za politykę i realizację szkoleń w organizacjach. Jesteśmy przekonani, że szkolenie może być bardzo istotne dla HR, HRBP, specjalistów ds. szkoleń, trenerów, w tym przede wszystkim trenerów wewnętrznych, menedżerów, zwłaszcza średniego szczebla, którzy chcąc odpowiedzialnie przekazać środki na rozwój swoich pracowników i oczekują konkretnych zmian w ich działaniu na stanowiskach pracy.

Czego się nauczysz?

 • ustalisz uwarunkowania tworzenia efektywnego systemu uczenia się w organizacji,
 • rozpoznasz fazę rozwoju Twojej organizacji oraz jej gotowość do wdrożenia środowiska edukacyjnego,
 • zbadasz przygotowanie Twojego zespołu do wdrożenia środowiska uczenia się w pracy,
 • zbadasz osadzenie szkolenia w szerszym kontekście strategicznego rozwoju organizacji poprzez zastosowywanie Racjonalnego Modelu Szkoleń LETS®,
 • zaprojektujesz elementy środowiska uczenia się w organizacji,
 • dobierzesz właściwe osoby do projektu rozwojowego w organizacji poprzez zaprojektowanie Rakiety LETS®,
 • opracujesz własne Mikroscenariusze LETS® z wykorzystaniem techniki DAT. Zagadnienia szczegółowe:
  I. MODUŁ 1 – SZKOLENIE I… PO SZKOLENIU
  1. Dlaczego szkolenia nie działają?
  2. RMS – Racjonalny Model Szkoleń – szkolenie od zmiany do efektów.

  II. MODUŁ 2 – UCZENIE SIĘ W MIEJSCU PRACY JAKO RENAWYKOWANIE
  1. Rutyny i nawyki organizacyjne.
  2. Uczenie się w organizacji jako „renawykowanie rutyn”.
  3. Od środowiska pracy do środowiska uczenia się.
  4. Determinanty LETS® – czym jest środowisko uczenia się?
  5. Motywacyjne i proceduralne czynniki wpływające na budowanie środowiska uczenia się – Macierz zdolności do uczenia się Learning Maturity and Capacity Matrix.
  6. Jak działa środowisko uczenia się w mojej organizacji? QuickLETSurvey.
  7. Porównanie środowiska pracy i środowiska uczenia się. Konfrontacja – kto wygrywa?
  8. Budowanie środowiska uczenia się w organizacji.

  III. MODUŁ 3 – LETS® ELEMENTY SKŁADOWE
  1. Rakieta – 6 ról w procesie uczenia się w organizacji i ich zaangażowanie.
  2. Markery – czyli znaczniki postępu – typy, poziomy i opisywanie markerów.
  3. Learning Mapping – czyli dekompozycja kompetencji na cele uczenia się i opisania uczenia się a stanowisku pracy.
  4. Macierz ufności – czy możemy zaczynać? Budowa i praca z macierzą. Planowanie działań na bazie wyników.
  5. Mikroscenariusze – czyli sesje uczenia się. Budowa i typy mikroscenariuszy.
  6. DAT – czyli umieszczenie mikroscenariuszy w kalendarzu. Algorytm planowania sesji.
  7. Tablice GDSL – czyli pomiar postępów. Budowa tablicy GDSL, grupy wskaźników i wnioskowanie.
  8. Reflektowanie 3R – czyli rozważanie w jaki sposób działa środowisko uczenia się. Dlaczego reflektowanie? Wyniki badań Donalda Schon’a i Roberta Kegan’a. Trzy poziomy reflektowania. Samosabotowanie. Wykorzystanie Tablic GDSL w procesie 3R.