Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie  wartością przedsiębiorstwa w WSB w Poznaniu.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 164
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Istota zarządzania przez wartości
(18 godz.)
 • Definicja zarządzania
 • Koncepcja logodydaktyki
 • Lider i jego rola w organizacji
 • Odpowiedzialność społeczna biznesu (CSR)
 • Strategia rozwoju biznesu versus ja jako człowiek
 • Zarządzanie różnorodnością jako potencjał wzrostu
 • Zarządzanie wiedzą jako element strategii konkurencji organizacji
Misja i wizja organizacji podstawą właściwego zarządzania w czasie
(30 godz.)
 • Definicja wartości
 • Samoświadomość a zarządzanie sobą w czasie
 • Ja – członek organizacji; Ja – człowiek
 • Istota i proces tworzenia misji
 • Budowanie wizji
 • Logodydaktyczna wersja schematu Eisenhowera
Skuteczna Uświadomiona Komunikacja
(33 godz.)
 •  Definicja komunikacji
 •  Skuteczna Uświadomiona Komunikacja – czym różni się od innych form
 •  Asertywność – umiejętność mówienia tak i nie
 •  Komunikacja w strategii rozwoju organizacji
 •  Sztuka mówienia – lider jako mówca motywacyjny
Budowanie marki logodydaktycznej
(18 godz.)
 •  Definicja, tożsamość i struktura marki
 •  Analiza SWOT – deklaracja marki osobistej
 • Czynniki sukcesu marki osobistej
 •  Marka osobista a marka przedsiębiorstwa
Zarządzanie kulturą organizacyjną w oparciu o wartości
(33 godz.)
 • Budowanie kultury organizacyjnej
 • Motywowanie jako element zarządzania
 • Monitorowanie efektywności pracy i zaangażowania pracowników
 • Odpowiedzialność kierownictwa za prawidłowy przepływ informacji
 • Współpraca z organizacjami zewnętrznymi
 • Intuicja w biznesie
Strategia zmiany
(32 godz.)
 • Kultura organizacji a proces zmiany
 • Rola i predyspozycje lidera
 • Sukcesja – część procesu zmiany
 • Potencjał kompetencyjny organizacji jako baza sukcesu
Forma zaliczenia
Puchar
obrona projektu