Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Komunikacja i dialog w organizacji w oparciu o porozumienie bez przemocy wg Marshala B. Rosenberga w WSB w Poznaniu

 

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 172
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
program Studiów
(172 godz.)
  1. Empatyczna postawa i budowanie wewnętrznej efektywności - podstawowe założenia NVC i model porozumienia Marshall Rosenberga (18 godz.)
  2. Budowanie dialogu oraz praktyczne aspekty neurobiologii w budowaniu porozumienia (18 godz.)
  3. Zarządzanie sobą w emocjach (złość, wstyd, poczucie winy) (18 godz.)
  4. Przywództwo transformujące (18 godz.)
  5. Coaching oparty na empatii jako narzędzie budowania zaufania i współpracy (18 godz.)
  6. Budowanie kultury informacji zwrotnej (18 godz.)
  7. Rozwiązywanie konfliktów i mediacje (18 godz.)
  8. Kluczowe rozróżnienia NVC w praktyce (18 godz.)
  9. Podejmowanie decyzji uwzględniających wszystkich – facylitacja w oparciu o potrzeby (18 godz.)
  10. Integracja wiedzy – prezentacje uczestników i wspólne podsumowywanie proces (10 godz.)
Forma zaliczenia
własny case study
Puchar
projekt
Laptop
prezentacja
Organizacja
Uczestniczenie w praktycznych ćwiczeniach