Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Komunikacja i dialog w organizacji w oparciu o porozumienie bez przemocy wg Marshala B. Rosenberga w WSB w Poznaniu

 

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 180
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
program Studiów
(180 godz.)

•  Empatyczna postawa i budowanie wewnętrznej efektywności – podstawowe założenia NVC i model porozumienia Marshalla Rosenberga  18 godz.
•  Budowanie dialogu oraz praktyczne aspekty neurobiologii w budowaniu porozumienia  18 godz.
•  Zarządzanie sobą w emocjach (złość, wstyd, poczucie winy)  18 godz.
•  Przywództwo transformujące  18 godz.
•  Coaching oparty na empatii jako narzędzie budowania zaufania i współpracy  18 godz.
•  Budowanie kultury informacji zwrotnej  18 godz.
•  Rozwiązywanie konfl iktów i mediacje  18 godz.
•  Kluczowe rozróżnienia NVC w praktyce  18 godz.
•  Podejmowanie decyzji uwzględniających wszystkich – facylitacja w oparciu o potrzeby  18 godz.
•  Integracja wiedzy – prezentacje uczestników i wspólne podsumowywanie procesów  10 godz.
 

Seminarium
(8 godz.)

Seminarium dyplomowe 

Forma zaliczenia
własny case study
Puchar
projekt
Laptop
prezentacja
Organizacja
Uczestniczenie w praktycznych ćwiczeniach