Marcin Sokołowski

Od początku swojej kariery zawodowej związany z branżą produkcyjną, dewelopersko – budowlaną oraz konsultingiem inżynierskim zarówno w Polsce, jak i Republice Irlandzkiej, Irlandii Północnej oraz w Szwecji.

Od 2009 roku w firmie Skanska uczestniczył, a następnie koordynował m.in. projekt Document Management System (w części archiwizacyjnej oraz systemowej) oraz wdrożenie technologii BIM w kompetencji ogólnobudowlanej i inżynieryjnej w Polsce.

Od 2016 odpowiadał za rozwój kompetencji BIM w części kubaturowej oraz inżynieryjnej oraz komercjalizację innowacyjnych rozwiązań technologicznych w ramach zespołu Knowledge & Innovation Centre/ Menadżer Zespołu ds. Building Information Management w ramach Centrum Badań i Innowacji w Skanska Polska. Ekspert BIM Knowledge Hub Grupy Skanska na świecie.

Od kwietnia 2018 roku pracuje w Zespole Przedrealizacyjnym, gdzie odpowiada za szeroko pojęty Rozwój Biznesu / kontraktację oraz budowanie relacji biznesowych z partnerami, podwykonawcami i dostawcami Skanska SA. Uczestnik Projektu BIM Standard PL, realizowanego przez PZPB, PZITB oraz SARP, mającego na celu stworzenie standardów bimowych w Polsce. Wykładowca na Studiach Podyplomowych BIM Manager na WSB Poznań, realizowanych przy współpracy z Fundacją ECC BIM oraz autor i prelegent treści z zakresu BIM.

Piotr Dudek

Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chartered Engineer UK, Euro Inżynier oraz posiadacz niemalże wszystkich polskich uprawnień budowlanych.  Prezes Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, współzałożyciel/wykładowca Akademii Techniczne w STP UK. Menedżer projektów budowlanych w Polsce, Firma Dudek Engineering i w Wielkiej Brytanii, Firma Network Rail. Ponad 15-lat doświadczenia.

Od 2005 roku pracuje w Wielkiej Brytanii przy projektach zaliczających się do jednych z największych inwestycji na świecie takich jak: Crossrail, Thameslink. Racjonalizator wdrażający BIM, menedżer BIM w UK – Pracując zawodowo na wszystkich projektach był zaangażowany w implementacje Building Information Modeling od 2011 roku. Inwestor realizujący zdalnie inwestycje budowlane na rynku polskim oraz w Wielkiej Brytanii, poprzez wykorzystywanie BIM w całym cyklu życia inwestycji - od projektu, poprzez realizację i utrzymanie, aż do fazy rozbiórki.

Członek Rady Fundacji Europejskie Centrum Certyfikacji BIM Reprezentant PIIB w pracach BIM na forum European Council of Civil Engineers. Uczestnik prac w zespole ekspertów wspierającym GDDKiA w realizacji projektu pilotażowego BIM „projekt Zator” W przygotowaniu przewód doktorski – Temat: BIM – Building Information Modeling ‘’ Modelowanie informacji o budowli, jako lepsza alternatywa prowadzenia inwestycji budowalnej ’’.

Paweł Wierzowiecki

MBA, jest inżynierem budownictwa i uznanym konsultantem wielu zamawiających publicznych. Ma doświadczenie w pracy wykładowcy oraz menedżera zarządzającego dużymi zespołami projektowymi, realizującymi zadania budownictwa ogólnego oraz z obszaru infrastruktury. Korzystając z doświadczeń w obsłudze kontraktów krajowych i zagranicznych, propaguje filozofię IPD (Integrated Project Delivery) – Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia oraz technologii BIM (Building Information Modeling) – wirtualnego modelowania parametrycznego informacji o budowlach. Jako ekspert BIM i zaawansowanej inżynierii odwrotnej, z powodzeniem  wdraża innowacyjne na krajowym rynku zastosowanie BIM dla infrastruktury dużych organizmów miejskich – CIM (City Information Modeling), zastępującej obecnie technologię GIS, otwierając nowe możliwości w tworzeniu idei SmartCity oraz dla efektywnego zarządzania dużymi projektami infrastrukturalnymi i rewitalizacyjnymi. Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Jacek Magiera

Dr nauk technicznych w zakresie  mechaniki komputerowej (WIL PK), adiunkt w Instytucie Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej WIL PK, współtwórca programu studiów na specjalności BIM na WIL PK, wykładowca na specjalności BIM, wykładowca studiów podyplomowych BIM (WSB, PK).

Koordynator Centrum Kompetencji Autodesk przy Politechnice Krakowskiej,  Autodesk Educator Expert, Członek V4 BIM Task Group (szef  Zespołu Science-Research-Development),  Członek Komitetu Sterującego projektu ITB dot. ekspertyzy nt. uwarunkowań  wdrożenia BIM w system zamówień publicznych, ekspert Komitetu BIM przy PZITB, Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Centrum Certyfikacji BIM. Autor publikacji o BIM, współautor książki „BIM w praktyce. Standardy, wdrożenia, casestudy”, PWN 2017. Konsultant inwestycji BIM, m.in.: Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego CNK, Małopolskie Centrum Nauki, obwodnicy Zatora.

Maciej Kindler

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, inżynier budownictwa, planista, kosztorysant, od rozpoczęcia pracy zawodowej fan i pasjonat BIMu. Przez większość kariery związany ze Skanska w Polsce, Finlandii oraz Wielkiej Brytanii. Modele mają dla niego wartość wyłącznie, gdy są inteligentne i można je wykorzystać w możliwie największej liczbie procesów budowlanych (od projektowania, poprzez przygotowanie i realizację projektu, po użytkowanie budynku). Specjalizuje się w BIM 4D i 5D+, gdzie stale znajduje nowe obszary zastosowania, szukając optymalnych rozwiązań i najlepszych praktyk. Aktualnie pracuje dla Skanska UK Infrastructure, gdzie jako BIM Lead zarządza zespołem BIM i projektami, współtworzy strategię digitalizacji i wyznacza kierunki rozwoju BIM, pracując na projektach największych lokalnych klientów, takich jak: Network Rail, High Speed 2, National Grid czy Highways England. Członek zespołu autorskiego inicjatywy BIM Standardy PL oraz wykładowca BIM na polskich uczelniach.

Dariusz Kasznia

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego, Politechniki Krakowskiej, , specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek Informatyka.

Od ponad 20 lat związany z branżą informatyka dla budownictwa. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z wdrożeniem BIM od strony Zamawiającego. Wykładowca studiów podyplomowych BIM (WSB, AGH, PK). Współautor książki "BIM w praktyce. Standardy, wdrożenie, case study” PWN 2018.  Członek zespołu autorskiego inicjatywy „BIM Standard PL”. Jest autorem lub współautorem dokumentów BIM Zamawiającego dla wielu inwestycji publicznych, uznawanych obecnie za „dobry wzór”. Kieruje zespołem ekspertów wspierającym GDDKiA w realizacji projektu pilotażowego BIM „projekt Zator”.

Prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Certyfikacji BIM, członek prezydium Komitetu BIM PZITB, ekspert BIM Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, właściciel firmy BIMind.

Paweł Łaguna

Architekt IARP, członek SARP. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Poza projektowaniem architektonicznym, zajmuje się zarządzaniem skomplikowanymi projektami inwestycyjnymi, w oparciu o nowoczesne narzędzia i procesy, powiązane z rozwojem technologicznym (m.in. BIM, CDE, CAFM, IoT) . 
Wykładowca na studiach magisterskich i podyplomowych, prelegent na licznych konferencjach i wydarzeniach o tematyce powiązanej z cyfryzacją budownictwa.  Przez ostatnie 7 lat, jako zewnętrzny konsultant, był odpowiedzialny za koordynację i nadzór wielobranżowej dokumentacji projektowej ponad 60 projektów w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji– m.in. budowa apartamentowca Złota 44 w Warszawie. Doświadczenie architektoniczne zdobył projektując obiekty realizowane w Europie i USA.
 

Michał Gaweł

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, inżynier budownictwa, projektant konstrukcji , BIM Modeler i BIM Manager. Ekspert w zakresie wykorzystania programu Revit w projektowaniu zgodnym z metodologią BIM oraz standaryzacji i koordynacji modeli wielobranżowych. Specjalista modelowania oraz wykorzystania modeli BIM do precyzyjnego przedmiarowania. Pracuje jako niezależny ekspert BIM wdrażający i przystosowujący założenia tej metodologii do polskich realiów. Członek zespołu konsultantów pierwszego projektu pilotażowego realizowanego przez GDDKiA w technologii BIM (Projekt obwodnicy miasta Zator). Wykładowca studiów podyplomowych BIM. Posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.