Marcin Sokołowski

Od początku swojej kariery zawodowej związany z branżą produkcyjną, dewelopersko – budowlaną oraz konsultingiem inżynierskim zarówno w Polsce, jak i Republice Irlandzkiej, Irlandii Północnej oraz w Szwecji.

Od 2009 roku w firmie Skanska uczestniczył, a następnie koordynował m.in. projekt Document Management System (w części archiwizacyjnej oraz systemowej) oraz wdrożenie technologii BIM w kompetencji ogólnobudowlanej i inżynieryjnej w Polsce.

Od 2016 odpowiadał za rozwój kompetencji BIM w części kubaturowej oraz inżynieryjnej oraz komercjalizację innowacyjnych rozwiązań technologicznych w ramach zespołu Knowledge & Innovation Centre/ Menadżer Zespołu ds. Building Information Management w ramach Centrum Badań i Innowacji w Skanska Polska. Ekspert BIM Knowledge Hub Grupy Skanska na świecie.

Od kwietnia 2018 roku pracuje w Zespole Przedrealizacyjnym, gdzie odpowiada za szeroko pojęty Rozwój Biznesu / kontraktację oraz budowanie relacji biznesowych z partnerami, podwykonawcami i dostawcami Skanska SA. Uczestnik Projektu BIM Standard PL, realizowanego przez PZPB, PZITB oraz SARP, mającego na celu stworzenie standardów bimowych w Polsce. Wykładowca na Studiach Podyplomowych BIM Manager na WSB Poznań, realizowanych przy współpracy z Fundacją ECC BIM oraz autor i prelegent treści z zakresu BIM.

Piotr Dudek

Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chartered Engineer UK, Euro Inżynier oraz posiadacz niemalże wszystkich polskich uprawnień budowlanych.  Prezes Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, współzałożyciel/wykładowca Akademii Techniczne w STP UK. Menedżer projektów budowlanych w Polsce, Firma Dudek Engineering i w Wielkiej Brytanii, Firma Network Rail. Ponad 15-lat doświadczenia.

Od 2005 roku pracuje w Wielkiej Brytanii przy projektach zaliczających się do jednych z największych inwestycji na świecie takich jak: Crossrail, Thameslink. Racjonalizator wdrażający BIM, menedżer BIM w UK – Pracując zawodowo na wszystkich projektach był zaangażowany w implementacje Building Information Modeling od 2011 roku. Inwestor realizujący zdalnie inwestycje budowlane na rynku polskim oraz w Wielkiej Brytanii, poprzez wykorzystywanie BIM w całym cyklu życia inwestycji - od projektu, poprzez realizację i utrzymanie, aż do fazy rozbiórki.

Członek Rady Fundacji Europejskie Centrum Certyfikacji BIM Reprezentant PIIB w pracach BIM na forum European Council of Civil Engineers. Uczestnik prac w zespole ekspertów wspierającym GDDKiA w realizacji projektu pilotażowego BIM „projekt Zator” W przygotowaniu przewód doktorski – Temat: BIM – Building Information Modeling ‘’ Modelowanie informacji o budowli, jako lepsza alternatywa prowadzenia inwestycji budowalnej ’’.

Jacek Magiera

Dr nauk technicznych w zakresie  mechaniki komputerowej (WIL PK), adiunkt w Instytucie Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej WIL PK, współtwórca programu studiów na specjalności BIM na WIL PK, wykładowca na specjalności BIM, wykładowca studiów podyplomowych BIM (WSB, PK).

Koordynator Centrum Kompetencji Autodesk przy Politechnice Krakowskiej,  Autodesk Educator Expert, Członek V4 BIM Task Group (szef  Zespołu Science-Research-Development),  Członek Komitetu Sterującego projektu ITB dot. ekspertyzy nt. uwarunkowań  wdrożenia BIM w system zamówień publicznych, ekspert Komitetu BIM przy PZITB, Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Centrum Certyfikacji BIM. Autor publikacji o BIM, współautor książki „BIM w praktyce. Standardy, wdrożenia, casestudy”, PWN 2017. Konsultant inwestycji BIM, m.in.: Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego CNK, Małopolskie Centrum Nauki, obwodnicy Zatora.

Maciej Kindler

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, inżynier budownictwa, planista, kosztorysant, od rozpoczęcia pracy zawodowej fan i pasjonat BIMu. Przez większość kariery związany ze Skanska w Polsce, Finlandii oraz Wielkiej Brytanii. Modele mają dla niego wartość wyłącznie, gdy są inteligentne i można je wykorzystać w możliwie największej liczbie procesów budowlanych (od projektowania, poprzez przygotowanie i realizację projektu, po użytkowanie budynku). Specjalizuje się w BIM 4D i 5D+, gdzie stale znajduje nowe obszary zastosowania, szukając optymalnych rozwiązań i najlepszych praktyk. Aktualnie pracuje dla Skanska UK Infrastructure, gdzie jako BIM Lead zarządza zespołem BIM i projektami, współtworzy strategię digitalizacji i wyznacza kierunki rozwoju BIM, pracując na projektach największych lokalnych klientów, takich jak: Network Rail, High Speed 2, National Grid czy Highways England. Członek zespołu autorskiego inicjatywy BIM Standardy PL oraz wykładowca BIM na polskich uczelniach.

Dariusz Kasznia

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego, Politechniki Krakowskiej, , specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek Informatyka.

Od ponad 20 lat związany z branżą informatyka dla budownictwa. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z wdrożeniem BIM od strony Zamawiającego. Wykładowca studiów podyplomowych BIM (WSB, AGH, PK). Współautor książki "BIM w praktyce. Standardy, wdrożenie, case study” PWN 2018.  Członek zespołu autorskiego inicjatywy „BIM Standard PL”. Jest autorem lub współautorem dokumentów BIM Zamawiającego dla wielu inwestycji publicznych, uznawanych obecnie za „dobry wzór”. Kieruje zespołem ekspertów wspierającym GDDKiA w realizacji projektu pilotażowego BIM „projekt Zator”.

Prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Certyfikacji BIM, członek prezydium Komitetu BIM PZITB, ekspert BIM Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, właściciel firmy BIMind.

Paweł Łaguna

Architekt IARP, członek SARP. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Poza projektowaniem architektonicznym, zajmuje się zarządzaniem skomplikowanymi projektami inwestycyjnymi, w oparciu o nowoczesne narzędzia i procesy, powiązane z rozwojem technologicznym (m.in. BIM, CDE, CAFM, IoT) . 
Wykładowca na studiach magisterskich i podyplomowych, prelegent na licznych konferencjach i wydarzeniach o tematyce powiązanej z cyfryzacją budownictwa.  Przez ostatnie 7 lat, jako zewnętrzny konsultant, był odpowiedzialny za koordynację i nadzór wielobranżowej dokumentacji projektowej ponad 60 projektów w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji– m.in. budowa apartamentowca Złota 44 w Warszawie. Doświadczenie architektoniczne zdobył projektując obiekty realizowane w Europie i USA.
 

Michał Gaweł

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, inżynier budownictwa, projektant konstrukcji , BIM Modeler i BIM Manager. Ekspert w zakresie wykorzystania programu Revit w projektowaniu zgodnym z metodologią BIM oraz standaryzacji i koordynacji modeli wielobranżowych. Specjalista modelowania oraz wykorzystania modeli BIM do precyzyjnego przedmiarowania. Pracuje jako niezależny ekspert BIM wdrażający i przystosowujący założenia tej metodologii do polskich realiów. Członek zespołu konsultantów pierwszego projektu pilotażowego realizowanego przez GDDKiA w technologii BIM (Projekt obwodnicy miasta Zator). Wykładowca studiów podyplomowych BIM. Posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Tomasz Owerko

Samodzielny pracownik naukowy Katedry Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa AGH w Krakowie. Specjalista w zakresie technologii i metodyki BIM oraz nowoczesnych technologii pomiarowych (skaning laserowy, tachymetry zrobotyzowane, fotogrametria, GNSS). Autor rozwiązań w warstwie algorytmicznej oraz pomiarowej. Absolwent kierunków Geodezja i Kartografia (WGGiIŚ AGH) oraz Inżynieria Oprogramowania (WEAIiIB AGH). Stypendysta programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w USA. Autor i recenzent publikacji naukowych.

Kierownik prac badawczych realizowanych na zlecenie GDDKiA na obiektach mostowych oraz wykonawca w licznych grantach naukowych – w szczególności odpowiedzialny za technologię UAV, skaning laserowy oraz BIM w projekcie „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie” finansowanym przez NCBiR oraz GDDKiA w ramach przedsięwzięcia RID (Rozwój Innowacji Drogowych). Członek zespołu konsultantów pierwszego programu pilotażowego realizowanego przez GDDKiA w technologii BIM (Projekt pilotażowy z zastosowaniem technologii BIM dla zaprojektowania i budowy obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28), uczestnik międzynarodowych konferencji z tego zakresu (buildingSMART International Summit), współautor pytań obejmujących uzyskanie kompetencji buildingSMART Individual Qualification. Autor publikacji naukowych dotyczących technologii i metodyki BIM. Uczestnik konsultacji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa dotyczących wdrożenia technologii BIM. Członek zespołu autorskiego BIM STANDARD PL. Geodeta uprawniony.

Michał Zając

Architekt, BIM Manager. Absolwent wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Praktyk i entuzjasta technologii BIM. Trener i konsultant Fundacji Europejskie Centrum Certyfikacji BIM. Doświadczenie związane z projektowaniem i  koordynacją zdobył podczas pracy nad skomplikowanymi technologicznie obiektami przemysłowymi i budynkami użyteczności publicznej w kraju i za granicą. Przez ostatnie 12 lat pracuje wyłącznie w oparciu o technologię BIM. Odpowiedzialny za system szkoleń, wdrożenia i tworzenie standardów pracy w środowisku BIM .Odpowiedzialny za procedury  oraz zarządzanie zespołem BIM.

Maciej Dusza

Absolwent wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Od początku kariery zawodowej związany z technologią BIM. BIM Koordynator na największych inwestycjach biurowych Skanska Polska m.in. Atrium Soutch II, Generation Park oraz Spark. Współtwórca Standardów BIM Skanska. Uważa, że najważniejszym etapem procesu BIM jest właściwe określenie celów zastosowania technologii tak aby BIM przyniósł maksymalny zysk dla inwestycji. Specjalizuje się koordynacji BIM, planowaniu 3D i 4D oraz zarządzaniu realizacją i projektowaniem z wykorzystaniem aplikacji chmurowych. Obecnie pracuje w firmie Vamed Polska jako Kierownik Projektu oraz BIM Manager budowy Ośrodka Radiologii.

Przemysław Komajda

Geodeta, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku geodezja i geoinformatyka. Od początku kariery zawodowej związany z technologią BIM. Entuzjasta i specjalista openBIM i implementacji formatu IFC. Specjalista w dziedzinie nieinwazyjnych metod pomiarowych nadziemnych (skaning laserowy, tachimetria zrobotyzowana) i podziemnych (georadar, radiodetekcja). Obecnie zajmujący się głównie inwentaryzacją  i implementacją metodyki BIM dla obiektów istniejących oraz analizą ryzyka związaną z niezidentyfikowanymi obiektami podziemnymi w kontekście nowo projektowanych inwestycji.

 

Jędrzej Pasalski

Wyróżniony absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, czynny członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów i Architects Registration Board w Wielkiej Brytanii.  Certyfikowany Szkoleniowiec Autodesk z doświadczeniem w Europie i Azji Środkowej. Członek BRE Academy z akredytacją managerską BIM Level 2. Na co dzień Regionalny BIM Manager we wrocławskim oddziale jednego z wiodących brytyjskich biur projektowych EPR architects. Odpowiedzialny za szkolenia, testowanie i wdrożenia oprogramowania oraz zarządzanie środowiskiem projektowym. Bierze aktywny udział w procesie budowania i implementowania wewnętrznych standardów i metod pracy BIM.

Rafał Andrzej Domański

Adwokat. Ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe zarówno w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych szeroko rozumianej branży budowlanej jak i kontraktów budowlanych na każdym etapie ich realizacji. Członek Zespołu Doradców Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej na kadencję 2016-2020. Członek Stowarzyszenia „BIM dla polskiego Budownictwa” oraz Rady Fundacji Europejskie Centrum Certyfikacji BIM. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) jak i członek nadzwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Menadżerów Budownictwa (PSMB). Partner w kancelarii Domański & Brzozowska Adwokaci Spółka Partnerska.