Opis kierunku

Studia w formule online (synchronicznie), bez względu na sytuację pandemiczną.  
Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i uczestnikami studiów kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów.

 

Kierunek, który Cię interesuje jest efektem współpracy Wyższych Szkół Bankowych z Poznania, Szczecina, Chorzowa i Warszawy.  Dzięki temu na zajęciach online spotkasz się z uczestnikami i wykładowcami z innych miast.

 

online

Trudno przecenić rolę analityka finansowego w przedsiębiorstwie. Pod jego kontrolą są wszystkie przepływy pieniędzy, jakie mają miejsce w firmie – nie tylko te bieżące, lecz także prognozowane. Od jego wykształcenia, znajomości mechanizmów gospodarczych, a także uważności zależy kondycja organizacji. 

Analiza finansowa jest bowiem jednym z narzędzi służących do poznania przedsiębiorstwa i zachodzących w nim procesów gospodarczych. Poprzez sformalizowany, ale i jednolity język sprawozdawczości finansowej, można ocenić zarówno aktualną, jak i projektowaną sytuację finansową jednostki gospodarczej, nadać rozwojowi firmy nowy bieg lub ustrzec ją przed upadkiem. 

Jeśli zainteresował Cię ten kierunek i chcesz dowiedzieć się więcej w kwestiach merytorycznych (np. planu zajęć czy programu studiów) skontaktuj się z nami bezpośrednio - dsp@wsb.poznan.pl

 

Natomiast w sprawach związanych z rekrutacją (np. ilości dostępnych miejsc czy terminy składania dokumentów) skontaktuj się z naszym biurem rekrutacji, do którego kontakt uzyskasz na dole strony.

kontakt

Cel studiów?

Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat metod i narzędzi oceny sytuacji finansowej jednostki oraz nabycie umiejętności w zakresie ich zastosowania w praktyce gospodarczej. 

Korzyści?

Studia pozwolą Ci na zdobycie nowoczesnej wiedzy z zakresu analizy finansowej oraz nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania instrumentów analizy finansowej do oceny obecnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jak i efektywności jego zamierzeń inwestycyjnych. Pozwalają na zrozumienie konsekwencji podejmowanych decyzji gospodarczych, co przyczyni się do poprawy jakości zarządzania finansami przedsiębiorstwa. 

Co zyskujesz?

  • Wszechstronne i dogłębne zapoznanie się z metodami przeprowadzania analizy finansowej, przygotowywania sprawozdań finansowych.
  • Ćwiczysz, jak pracować z arkuszami kalkulacyjnymi, jak je wykorzystywać i prezentować współpracownikom, przełożonym i podwładnym.
  • Uczestniczysz w przygotowaniu projektu, dzięki czemu pod okiem specjalistów i praktyków możesz zmierzyć się z realnymi zadaniami, które należą do obowiązków analityka finansowego.

Dla kogo?

  • Pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych, a także instytucji finansowych. 
  • Przedsiębiorców,  w szczególności: dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kredytowych, menedżerów projektu, pracowników działów controllingu, planowania i analiz, konsultantów biznesowych, inwestorów giełdowych, właścicieli przedsiębiorstw.

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.

do 31 lipca
studia
205 zł
171 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz 700 zł: 

  • 300 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego, 
  • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

 

 

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz więcej. Twoja zniżka wyniesie 900 zł

  • 500 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest również przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego, 
  • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Analityk finansowy.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Kamil Ogrodnik
Krzysztof Simon
dr Leszek Czapiewski
dr hab. Marek Masztalerz
dr Artur Stefański

Menedżer kierunku finanse i rachunkowość.

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista z dziedziny analizy finansowej i oceny ryzyka kredytowego. Doświadczony trener biznesu i analizy finansowej, praktyk gospodarczy z kilkuletnim doświadczeniem w bankowości, samodzielny konsultant finansowy....

dr Kamil Ogrodnik

Wykładowca akademicki i aktywny zawodowo ekonomista. Zawodowo związany z sektorem bankowym, jako analityk korporacyjny. Jest autorem publikacji naukowych oraz wykładów z zakresu rachunkowości i analizy finansowej. Prowadził liczne zajęcia w zakresie przygotowania do egzaminów zawodowych...

dr Krzysztof Simon

Od 2002 roku odpowiedziany za decyzje kredytowe i zarządzanie ryzykiem portfela kredytów korporacyjnych w międzynarodowej instytucji finansowej. Uczestnik wielu międzynarodowych szkoleń i audytów wewnętrznych. Od 2010 roku trener i wykładowca w zakresie bankowości, analizy finansowej,...

dr Leszek Czapiewski

Specjalista w dziedzinie finansów przedsiębiorstw, planowania finansowego, rynków kapitałowych, zarządzania ryzykiem oraz wykorzystania komputerów w podejmowaniu decyzji finansowych. Wykładowca studiów wyższych, podyplomowych i MBA. Konsultant i szkoleniowiec.

dr hab. Marek Masztalerz

Pracownik Katedry Rachunkowości UEP oraz wykładowca w WSB w Poznaniu. Prowadzi wykłady na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych i MBA, jak również szkolenia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Wykładowca specjalizuje się w tematyce sprawozdawczości finansowej, MSR, rachunku...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

Tel.: 61 655 33 33 fax 61 655 32 27

Pobierz stronę do PDF