Czym jest CODNNECT?

Najłatwiej zrozumieć to na Twoim przykładzie. 

Jesteś praktykiem, ekspertem. Być może od wielu lat pracujesz w różnych organizacjach. Z czasem zacząłeś zauważać, że inni pracownicy i współpracownicy przychodzą do Ciebie, aby zaciągnąć porady, dowiedzieć się jak można wprowadzić użyteczne rozwiązania, zwłaszcza kiedy organizacja, w której pracujesz zdecydowanie rośnie, rozwija się. 

 

Bardzo chcesz im pomóc. Wiesz jak powinno działać rozwiązanie?

 

Jak jednak zaplanować i zorganizować skuteczne działanie, zaangażować ludzi i wdrożyć rozwiązanie. W jaki sposób przed jego rozpoczęciem przekonać zarząd? Jak w trakcie działania skutecznie komunikować działania i postępy.  

 

Ostatecznie, w jak sposób zostać skutecznym konsultantem wspierającym organizację w rozwoju? W jaki sposób wdrażać rozwiązania, w organizacji, w której być może pracujesz, ale też w innych, wszędzie tam gdzie można pomóc?

 

W programie CODNNECT efektywnie przygotujemy Cię do efektywnej realizacji, nowego pasjonującego zawodu konsultanta rozwoju organizacji. 

 

Co więcej, po ukończeniu studiów przygotowawczych, jako działający  konsultant CODNNECT będziesz mógł w realizacji projektów korzystać z efektywnej pomocy innych konsultantów, reprezentujących odmienne obszary działania organizacji. 

Realizując projekty, zwłaszcza te u klientów zewnętrznych wzmocnisz swoje możliwości działania, korzystając z pomocy innych konsultantów, którzy podobnie jak ty, będą rozumieli w jaki sposób wspierać Klienta przy wykorzystaniu metodyki CODNNECT. 

 

Co zyskasz przystępując do programu?

Kończąc CODNNECT- Akademię konsultantów rozwoju organizacji

 • zdecydowanie poszerzasz swoje kompetencje zawodowe
 • uzyskujesz ciekawy, potrzebny zawodów
 • uzyskujesz certyfikat uprawniający Cię do dalszego merytorycznego rozwoju w ramach metodyki CODNNECT
 • zyskujesz unikatową wiedzę dotyczącą działania każdej organizacji
 • przystępujesz do stowarzyszenia, które będzie wspierało Cię w dalszym rozwoju 

Poziomy certyfikacji

Poziomy certyfikacji
 

CODNNECT 
EXPERT 
Poziom 1

CODNNECT 
EXPERT 

Poziom 2

 

CODNNECT 
INTEGRATOR
Poziom 3

CODNNECT 

SUPERVISOR

Poziom 4

Rola:
Krótki opis roli, jaką pełni konsultant w pro-jekcie.  
 
 

Uczestniczysz w projekcie jako konsultant merytoryczny, w określonym wybranym obszarze merytorycznym. Wykonujesz określone zadania. Efektywnie wspierasz i współdziałasz z innymi uczestnikami projektu.

 

Uczestniczysz w projekcie jako konsultant merytoryczny, w określonym wybranym obszarze merytorycznym. Wykonujesz zestawy zadań. Efektywnie wspierasz i współdziałasz z innymi uczestnikami projektu

 

Prowadzisz złożony projekt, integrując działania innych konsultantów merytorycznych. Łączysz działania merytorycznie różnych konsultantów.

 

Uczysz innych działania. Wspierasz złożone projekty metodycznie. Pomagasz rozwiązywać trudne przypadku. Wspierasz konsultantów CODNECT poprzez wypracowywanie metodyki i narzędzi.   

Wymagane wsparcie:
Opis wsparcia jakie konsultant może otrzy-mać, udzielać w trakcie realizacji projektu

 


Działasz samodzielnie realizując prostsze projekty ze swojego obszaru specjalizacji. 

Udzielasz wsparcia, poprzez współdziałanie z innymi w ramach projektu. 

Możesz wymagać wsparcia kompetencyjnego i organizacyjnego w realizacji projektu.

 

Działasz samodzielnie realizując złożone projekty ze swojego obszaru specjalizacji.

Udzielasz wparcia poprzez dostarczanie wiedzy merytorycznej. 

Możesz wymagać wsparcia organizacyjnego w realizacji projektu.

 

Działasz samodzielnie realizując złożone projekty ze swojego obszaru specjalizacji, włączając inne obszary. 

Udzielasz wsparcia innym poprzez integrowanie swoich kompetencji z innymi.

Możesz wymagać wsparcia metodycznego i organizacyjnego w realizacji projektu.

 

Działasz samodzielnie realizując złożone projekty ze swojego obszaru specjalizacji, łącząc je efektywnie z innymi obszarami. 

Udzielasz wsparcia innym, poprzez kreatywne poszukiwanie rozwiązań.

Udzielasz wsparcia kompetencyjnego, metodycznego i organizacyjnego w organizacji projektu.

Cel:
Opis celu do jakiego powinien dążyć uczest-nik na poziomie
 
 
Celem Twojego działania na tym etapie jest uzyskanie kompetencji potrzebnych do  realizacji prostszego projektu doradczego.

Celem Twojego działania na tym etapie jest uzyskanie kompetencji potrzebnych do  realizacji złożonego projektu doradczego.

Celem Twojego działania na tym etapie jest uzyskanie kompetencji potrzebnych do zarządzania prostszym projektem doradczym.

Celem Twojego działania na tym etapie jest uzyskanie kompetencji potrzebnych do  zarządzania złożonym projektem doradczym oraz uczenia innych metodyki CODNNECT.

Wymagania formalne:

Opis wymagań formalnych, jakie musi spełnić uczestnik, aby uzyskać certyfikację

Wymagania formalne na poziomie konsultanta CODNNECT PROFESSIONAL  obejmują:

Wymagania formalne na poziomie konsultanta CODNNECT EXPERT obejmują:

Wymagania formalne na poziomie konsultanta CODNNECT INTEGRATOR obejmują:

 

Wymagania formalne na poziomie konsultanta CODNNECT SUPERVISOR obejmują:

[A] studia podyplomowe: ukończenie studiów podyplomowych (5) brak (0) brak (0) brak (0)
[B] projekt doradczy

przygotowanie projektu doradczego (5) 

realizacja trzech projektów doradczych (10) realizacja dziesięciu projektów doradczych (15) realizacja  dwudziestu projektów doradczych o złożonej charakterystyce (20)
C] kursy metodyczne CODNNEC brak (0) ukończenie dwóch kursów metodycznych (5) ukończenie pięciu kursów metodycznych (10)

przeprowadzenie dziesięciu kursów metodycznych (10)

Punktacja 10 20 35 45

Zgłoszenie:

Opis sposobu, w jaki uczestnik zgłasza chęć potwierdzenia swoich kompetencji.
 

Zgłoszenie następuje po zakończeniu studiów podyplomowych, za pośrednictwem formularza COD.

 

Zgłoszenie następuje po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów za pośrednictwem formularza COD (wraz z załącznikami).

 

Zgłoszenie następuje po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów za pośrednictwem formularza COD (wraz z załącznikami).

 

Zgłoszenie następuje po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów za pośrednictwem formularza COD (wraz z załącznikami).

Potwierdzenie:

Opis trybu podjęcia decyzji o uznaniu punktacji i przyznaniu certyfikatu
 

Zgłoszenie: Komisja Egzaminacyjna

Zgłoszenie: Komisja Certyfikacyjna CODNNECT  

Zgłoszenie: Komisja Certyfikacyjna CODNNECT

 

Zgłoszenie: Komisja Certyfikacyjna CODNNECT

Termin zgłoszenie:

Okres składania dokumentacji


 
 

Termin zgłoszenia: po zakończeniu studiów podyplomowych

 

Termin zgłoszenia: do końca czerwca,  do końca grudnia

 

Termin zgłoszenia: do końca czerwca,  do końca grudnia

 

Termin zgłoszenia: do końca czerwca,  do końca grudnia

Kompetencje:

Opis modelu kompetencji dla poszczególnych poziomów certyfikacji.


 
 

Model kompetencji konsultanta CODNNECT na poziomie PROFESSIONAL  obejmuje:

 

Model kompetencji konsultanta CODNNECT na poziomie EXPERT obejmuje:

 

Model kompetencji konsultanta CODNNECT na poziomie INTEGRATOR obejmuje:

 

Model kompetencji konsultanta CODNNECT na poziomie SUPERVISOR obejmuje:

Typologia złożoności projektów

Charakterystyka projektów realizowanych w ramach CODNNECT


 
Projekt prostszy: Projekt prostszy: Projekt złożony: Projekt złożony:

  

Studia i szkolenia w ramach programu

Jak zostać certyfikowanym konsultantem rozwoju organizacji CODNNECT?

 

 1. Upewnień się, że chcesz uprawiać zawód konsultanta rozwoju organizacji? Odpowiedz na kilka pytań (link), które  
 2. Ukończ roczne, profesjonalne studia na WSB przygotowuje Cię do pełnienia roli Konsultanta Rozwoju Organizacji w standardzie CODNNECT, zakończone, po przejściu przez egzamin uzyskaniem certyfikacji PIERWSZEGO STOPNIA.

  Następnie
 3. realizujesz projekty wdrożeniowe, rozwojowe przy wykorzystaniu metodyki CODNNECT i uczysz się. Uzyskujesz możliwość dalszego rozwoju zawodowego i realizacji bardziej złożonych projektów.
 4. Sprawdź w opisie poniżej z jakich dalszych możliwości możesz skorzystać po uzyskaniu certyfikacji pierwszego stopnia i przystąpieniu do stowarzyszenia. 

Twórca programu

Od niemal 20 lat ma przyjemność realizować projekty doradcze. Realizuję je zawsze przy dużym zaangażowaniu zarządów i pracowników organizacji. Projekty te zaowocowały licznymi, niekiedy trwającymi do  dzisiaj kontaktami z ich uczestnikami. 

 

Doświadczenie to u część osób, z którymi miałem przyjemność pracować, wywołało potrzebę wykonywania bardziej doradczej pracy, a w części wręcz rozpoczęcie wlanej działalności. Z drugiej strony, niemal wszystkie projekty ujawniły, że aby skutecznie wspierać organizacje w rozwoju, konieczna jest zarówno głęboka kompetencje merytoryczna jak i wiedza o tym, w jaki sposób pracować z Klientami. 

 

Projekty, o których mówię wymagały dużego przygotowania i merytorycznego i doradczego. Partnerzy, których tu wspominam byli bardzo zmotywowani lecz wymagali silnego wsparcia dotyczącego pracy doradczej. 

 

Obecnie, kiedy kontynuujemy współpracę, nasze działania są znacznie sprawniejsze. W niektórych obszarach rozumiemy się niemal bez słów. Możemy skoncentrować się na merytoryce, współtworząc działania w oparciu o wspólne założenia.

 

Tak powstał CODNNECT, który powstał jako rozwiązanie dla osób, które chciałyby wykorzystywać swoje wysokie kompetencje wykonując pracę bardziej doradczą, realizując projekty i współdziałając przy tym w ramach pojawiającymi się potrzebami i innymi profesjonalistami, który wiedzą dzięki metodyce CODNNECT, w jaki sposób wspólnie przygotowywać projekty rozwojowe, wdrażać i wspierać Klientów w dalszym rozwoju uzyskanych wyników. 

dr Marcin Żółtak

twórca metodologii CODNNECT

Codnnect w liczbach

1

   

1
Pierwszy taki program certyfikacji w Polsce
4

   

4
poziomy certyfikacji
25 lat

  

25 lat
doświadczenia kadry