Co zyskujesz studiując psychologię w WSB?

Absolwent jednolitych studiów magisterskich w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku Psychologia o profilu praktycznym posiada wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z obszaru nauk psychologicznych i nauk pokrewnych. 

Zna podstawy teoretyczne psychologii i dysponuje wiedzą umożliwiającą zrozumienie złożonych mechanizmów funkcjonowania i rozwoju człowieka. Jest przygotowany do rozpoznawania zjawisk psychologicznych w różnych obszarach funkcjonowania życia ludzkiego.

Potrafi planować i przeprowadzać działania pomocowe oraz działania wspierające rozwój osobisty. Dysponuje szeroką i w wybranych obszarach pogłębioną wiedzą teoretyczną i umiejętnościami jej wykorzystania w rozwiązywaniu złożonych problemów praktycznych z zakresu psychologii. 

Przejawia przy tym wrażliwość etyczną i odpowiedzialność w wykonywaniu zawodu zaufania publicznego, jakim jest zawód psychologa.

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.

do 14 lipca
czesne już od
515 zł
465 zł
miesięcznie

Zapisując się do 14 lipca, zyskujesz: 

  • 600 zł dzięki zniżce w czesnym, która jest rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego, 

 

 

 

  • jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1000 zł i będzie również rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego. 

Dodatkowo jesteś zwolniony z opłaty wpisowej.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Absolwenci kierunku Psychologia są nowocześnie i rzetelnie wykształconymi przyszłymi praktykami z zakresu psychologii. Zaplanowany proces kształcenia na kierunku Psychologia o profilu praktycznym na WSB w Poznaniu umożliwia absolwentom podjęcie pracy w jednym z wielu obszarów psychologii stosowanej.
Dzięki zdobytej bogatej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz dzięki rozwinięciu licznych umiejętności i kompetencji społecznych są oni znakomicie przygotowani do pracy w różnorodnych instytucjach w różnych obszarach psychologii.
Są również przygotowywani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w gabinetach psychologicznych, działalności konsultingowej dla przedsiębiorstw i instytucji, podejmowania pracy w projektach profilaktycznych i psychoedukacyjnych, do pracy samodzielnej i zespołowej, do współpracy interdyscyplinarnej oraz do kierowania zespołami ludzkimi.
Charakteryzują się wrażliwością na problemy jednostki i zbiorowości oraz zjawiska społeczne. Potrafią skutecznie planować i konstruować własną ścieżkę zawodową, dostosowując się do realiów i rozumiejąc potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego. Są wyposażeni w kompetencje osobiste i postawy etyczne pozwalające na właściwe pełnienie zawodu zaufania publicznego.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Psychologia kliniczna
Tradycyjne W przygotowaniu
od 465 zł 515 zł
Psychologia komunikacji
Tradycyjne W przygotowaniu
od 465 zł 515 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje 10 semestrów nauki.

Student wybiera jedną z dwóch specjalności (Psychologia kliniczna lub Psychologia komunikacji) oraz ścieżkę fakultatywną, dającą możliwość uzyskania wiedzy i rozwinięcia umiejętności w wybranym obszarze, dopasowanym według własnego uznania do realizowanej już specjalności (do wyboru: Psychodietetyka, Mediacje i negocjacje, Psychologia zarządzania).

Dodatkowo student wybiera kilka wykładów i ćwiczeń z oferty stale aktualizowanego modułu umożliwiającego zapoznanie się z nowymi osiągnięciami i trendami w psychologii oraz poszerzanie horyzontów.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

Springer
Karolina Oleksa
wykładowca
prof. nadzw. WSB dr hab Agnieszka Springer

W swoich zainteresowaniach badawczych i praktycznych łączy wiedzę psychologiczną z naukami o zarządzaniu. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności w zakresie pomiaru kompetencji i postaw pracowników. Posiada doświadczenie praktyczne w...

dr Karolina Oleksa-Marewska

Doktor nauk o zarządzaniu, psycholog- ukończyła dwie specjalności magisterskie: psychologię kliniczną oraz psychologię pracy i organizacji. Absolwentka studiów licencjackich z zarządzania, specjalność International Business. Dyplomowany trener kompetencji miękkich, członek Polskiego...

dr Wojciech Laskowski

Wykładowca komunikacji i trener umiejętności miękkich. Ukończył dziennikarstwo i komunikację społeczną, następnie kontynuował studia na filozofii. Doktorat obronił z językoznawstwa stosowanego. Od 10 lat prowadzi firmę doradczo-szkoleniową. Specjalizuje się w coachingu i...

Tomasz Kilarski

Magister psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Wykładowca (nauczyciel akademicki) w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym. Ponadto terapię dostosowuje do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta korzystając z innych...

Poznaj innych wykładowców

Dla kogo?

Dla osób, które chcą uzyskać dyplom magistra psychologii, łącząc rzetelne wykształcenie teoretycznie i znakomite przygotowanie praktyczne.

Rynek pracy cechuje nieustannie rosnące zapotrzebowanie na wiedzę psychologiczną oraz jej zastosowanie w praktyce. Mają na to wpływ wzrastające tempo życia, mniejsza stabilność społeczna, nasilające się zaburzenia psychopatologiczne, starzenie się społeczeństw oraz wzrastająca liczba wyzwań i obciążeń w różnych sferach życia, ale też oczekiwania ludzi pragnących się rozwijać i troszczących się o swój dobrostan. Absolwenci psychologii są specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy w wielu obszarach.

Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji Studia I stopnia

ul. Powstańców Wielkopolskich 5 budynek GG, pokój 03, parter
Adres korespondencyjny: ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

E-mail: rekrutacja-1stopien@wsb.poznan.pl
Tel.: 61 655 33 00 600 851 082

Godziny otwarcia:
  • pn-wt: 09:00-16:00
  • śr: 10:00-15:00
  • cz-pt: 09:00-16:00
  • so: 10:00-14:00
Pobierz stronę do PDF