Paweł Łopatka
mgr Paweł Łopatka

Menedżer kierunku zarządzanie 

Z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu związany od 2016 roku. Poza pracą naukową i dydaktyczną, odbywał staże i pracował w agendach rządowych (m.in. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Skarbu Państwa). Pracował również w firmach zajmujących się realizacją projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej (e-usługi),  doradztwem dla jednostek samorządu terytorialnego, a także projektowaniem gier komputerowych. Ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydziale Prawa oraz Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Obecnie przygotowuje pracę doktorską związaną z funduszami strukturalnymi i ich wpływem na rozwój regionalny (z wykorzystaniem modelowania ekonometrycznego). W pracy naukowej zajmuje się problematyką rozwoju społeczno-gospodarczego,  raportowaniem finansowym, zrównoważonym rozwojem i funduszami strukturalnymi. Realizuje się także na płaszczyźnie dydaktycznej prowadząc przedmioty ekonomiczne, finansowe oraz ilościowe. Przebywał na stypendium na Wydziale Nauk Przyrodniczych i Matematycznych Uniwersytetu w Oslo (Norwegia).

dr inż. Marta Pawłowska

.

prof. nadzw. WSB dr hab. Ryszard Sowiński

Prawnik, doradca kancelarii prawnych w dziedzinie finansów, strategii, marketingu i zarządzania, autor pierwszego w Polsce bloga o zarządzaniu kancelariami i marketingu prawniczym nowoczesnakancelaria.pl,  związany z branżą usług prawnych od 20 lat.

Adiunkt na WPiA UAM w Poznaniu.

dr Witold Nowiński

Opublikował kilkanaście publikacji z obszaru biznesu międzynarodowego i przedsiębiorczości w polskich i międzynarodowych wydawnictwach, w tym m.in:

  • Nowiński, W., Rialp, A. (2015) The Impact of Social Networks on Perceptions of International Opportunities,  Journal of Small Business Management, w druku
  • Nowiński, W. (2014) Shareholder Value Effects of Cross-Border Acquisitions Conducted by Poland’s Asseco Group,  W: Kiendl -Wendner, D.  & Wach, K. (red.), International Competitiveness in Visegrad Countries: Macro and Micro Perspectives. Graz: Fachhochschule Joanneum, 2014, pp. 159-170.
  • Nowiński, W., Rialp, A. (2013) Drivers and strategies of international new ventures from a Central European transition economy, Journal for East European Management Studies, 18 (2), str. 191-231
  • Nowiński, W. , Bakinowska, E. (2012) A logistic model study of endogenous and exogenous  factors affecting Polish SMEs’ internationalization speed, Argumenta Oeconomica, 28 (1), str.155-179
  • Nowiński, W. (2011) Formy wejścia polskich MSP na rynki zagraniczne. Wybór między eksportem bezpośrednim i pośrednim, Organizacja i Kierowanie, 4, pp.51-62
  • Nowiński, W., Nowara, W. (2011) Stopień i uwarunkowania internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw , Gospodarka Narodowa,  3, pp.29-45

Ukończył studia na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w 1994 roku. Adiunkt w Instytucie Ekonomii, Zakładzie Zarządzania. Doktorat uzyskał w roku 2005 na Europejskim Uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech. W latach 1994-2000 związany zawodowo z sektorem usług, m.in Bankiem Millenium (wówczas  Bankiem Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A.) oraz TeleSoft sp. z o.o. w których zajmował, odpowiednio, stanowiska starszego analityka i konsultanta.

dr Agnieszka Ruta

Doświadczenie zawodowe zdobywane w trakcie pracy w średnich i dużych przedsiębiorstwach, w tym korporacjach międzynarodowych, pozwoliło poszerzyć wiedzę teoretyczną o praktyczne zastosowanie. Od stycznia 2010 roku nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Studia wyższe ukończyła w 2000 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwami. W roku 2013 obroniła doktorat na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu nt. „Czynników kształtujących decyzje zakupowe nabywców aparatów słuchowych w Polsce”.

Zainteresowania naukowe dotyczą szeroko pojętej konsumpcji, zachowań nabywczych, komunikacji marketingowej i komunikacji interpersonalnej, co odzwierciedlone jest poprzez liczne publikacje naukowe polsko i angielskojęzyczne. Poza działalnością naukowo-dydaktyczną aktywizuje się poprzez prace i działania o charakterze badawczo- rozwojowym, czego przykładem jest projekt na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych „Wirtualny silnik szkoleniowy 3D do projektowania grafiki” wdrożony w 2017 roku na rzecz Fundacji Merkury. Prowadzi szkolenia dla firm z zakresu przedstawionych zainteresowań.

 

dr Eryk Pieszak

Doktor nauk o poznaniu i komunikacji. Od 15 lat wykładowca WSB. Trener prowadzący szkolenia dla praktyków biznesu. Autor trzech książek: "Trzy dyskursy o spotkaniu z Innym", "Człowiek i społeczeństwo konsumpcyjne – Dyskursy", "Społeczeństwo konsumpcyjne - społeczeństwo potrzeb".

Zainteresowania badawcze to różnorodne aspekty komunikacji. Zaczynając od metafizycznych podstaw komunikacji, przez kulturowe i psychospołeczne jej uwarunkowania po czysto praktyczne aspekty przekazu w marketingu i zarządzaniu. Adiunkt w Instytucie Wschodnim UAM.

Kamil Ogrodnik
dr Kamil Ogrodnik

Wykładowca akademicki i aktywny zawodowo ekonomista. Zawodowo związany z sektorem bankowym, jako analityk korporacyjny. Jest autorem publikacji naukowych oraz wykładów z zakresu rachunkowości i analizy finansowej. Prowadził liczne zajęcia w zakresie przygotowania do egzaminów zawodowych z zakresu rachunkowości. Posiada uprawnienia głównego księgowego oraz specjalisty ds. rachunkowości. 

Od 15 lat związany zawodowo z sektorem bankowym, w tym od ponad 10 lat zajmuje się analizą finansową i oceną wiarygodności kredytowej przedsiębiorstw prowadzących pełną księgowość. Doktorat w zakresie finansów uzyskał w 2018 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Certyfikowany księgowy, w 2008 r. ukończył Pace University (New York).

dr Maciej Stokłosa

W roku 1996 otrzymał stypendium naukowe Ministerstwa Edukacji Narodowej na Wydziale psycholingwistyki Uniwersytetu Eőtvős Lorănd w Budapeszcie. W roku 2010 uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jego publikacje naukowe dotyczą strategii oraz kompetencji przedsiębiorstw. Jest Audytorem Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg wymagań ISO. 

Od roku 2019 jest wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, między innymi takich przedmiotów jak: Zarządzanie strategiczne, Strategie marketingowe, Przedsiębiorczość, Enterprise Development Strategies, Business Models.

Zainteresowania naukowe dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami wykorzystuje oraz rozwija także w ramach pracy zawodowej. Zarządzał zarówno własnymi przedsięwzięciami gospodarczymi (Metaloform - Dobre Meble, 3fale.pl Apartamenty Ustka, Lexomania Kancelaria Prawna, Apartamenty Przemyslowa32.pl) jak i przedsiębiorstwami akcyjnymi (Paged Meble, Meble Jarocin, Brinkmann Polska, Ekornes Polska).

Absolwent Wydziałów Neofilologii (1996) oraz Prawa i Administracji (1998) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Paweł Łopatka
mgr Paweł Łopatka

Menedżer kierunku zarządzanie 

Z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu związany od 2016 roku. Poza pracą naukową i dydaktyczną, odbywał staże i pracował w agendach rządowych (m.in. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Skarbu Państwa). Pracował również w firmach zajmujących się realizacją projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej (e-usługi),  doradztwem dla jednostek samorządu terytorialnego, a także projektowaniem gier komputerowych. Ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydziale Prawa oraz Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Obecnie przygotowuje pracę doktorską związaną z funduszami strukturalnymi i ich wpływem na rozwój regionalny (z wykorzystaniem modelowania ekonometrycznego). W pracy naukowej zajmuje się problematyką rozwoju społeczno-gospodarczego,  raportowaniem finansowym, zrównoważonym rozwojem i funduszami strukturalnymi. Realizuje się także na płaszczyźnie dydaktycznej prowadząc przedmioty ekonomiczne, finansowe oraz ilościowe. Przebywał na stypendium na Wydziale Nauk Przyrodniczych i Matematycznych Uniwersytetu w Oslo (Norwegia).

mgr Anna Jankowska

Dyplomowany trener sprzedaży, praktyk (blisko 20 lat doświadczenia w sprzedaży w różnych branżach, handlowiec, doradca klienta), projektant procesów rozwojowych i szkoleń e-learningowych, menedżer, wykładowca. Prowadzi szkolenia w formie tradycyjnej i formule blended learning, głównie z zakresu technik sprzedaży, negocjacji, prezentacji produktu, profesjonalnej obsługi klienta, komunikacji, a także z zastosowań narzędzi IT i rozwiązań mobilnych w pracy handlowca. Prowadzi treningi indywidualne - tzw. "Treningi menedżerskie", z zakresu zarządzania zespołem sprzedażowym dla menedżerów działów handlowych i działów obsługi klienta. Na co dzień współpracuje z różnymi podmiotami z sektora MŚP jako konsultant modeli sprzedażowych i procesów szkoleniowych. Angażuje się w projekty badania poziomu satysfakcji klienta, jakości obsługi, z udziałem "Tajemniczego klienta", a także badania poziomu wiedzy pracowników o oferowanych produktach i obowiązujących standardach obsługi, w tym także w postaci testów adaptacyjnych z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania. Autor bloga: "Sprzedaż dla Każdego": http://www.annajankowska.pl/. Profil zawodowy na LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/aamjankowska/.