mgr inż. Agata Dondajewska

Menedżer kierunku turystyka i rekreacja, zarządzanie Management oraz Business Management

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunkach Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (spec. Logistyka Międzynarodowa) i Zarządzanie (spec. Konsulting gospodarczy), a także Politechniki Poznańskiej na kierunku Inżynieria Zarządzania. Aktualnie pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej. Autorka publikacji naukowych. Certyfikowany trener-szkoleniowiec, nauczyciel akademicki od 2015 roku. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w języku polskim i angielskim z obszaru zarządzania przedsiębiorstwami, a jej zainteresowania koncentrują się wokół zarządzania strategicznego i kryzysowego.

Doświadczenie zawodowe poza uczelnią zdobyła pracując w projektach zajmujących się podnoszeniem jakości kształcenia w wielkopolskich szkołach zawodowych.

 

 

Dr Agata Basińska-Zych

Jest członkiem międzynarodowej organizacji zajmującej się problematyką czasu wolnego i wypoczynku Leisure Studies Association. Uczestniczyła w ponad 40 międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych oraz seminariach branżowych z zakresu turystyki i rekreacji. Autorka/ współautorka ponad 30 publikacji naukowych w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych. W okresie 2010-2012 realizowała grant promotorski Narodowego Centrum Nauki, którego rezultatem jest rozprawa doktorska pt. „Rola samorządu terytorialnego w rozwoju rekreacji ruchowej i turystyki” oraz raport z badań „Rola samorządu gminnego w rozwoju rekreacji ruchowej i turystyki w woj. wielkopolskim”.
Pilot wycieczek i animator czasu wolnego z siedmioletenim stażem pracy specjalizującym się w zagranicznych wyjazdach biznesowych oraz motywacyjnych. Współpracowała m.in. z Tui Poland, Travel Profii Parter, Businessman Fun Club. Egzaminator Polskiej Izby Turystyki w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek.
Posiada doświadczenie w pisaniu i koordynowaniu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych głównie dot. aktywizacji lokalnej społeczności. Aktywna działaczka społeczna, współzałożycielka i członek Zarządu Stowarzyszenia „Kobieca Grupa Działalnia Fanaberia”.

Doktor nauk o kulturze fizycznej, absolwentka turystyki i rekreacji na Wydziale Turystyki i Rekreacji oraz Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Obecnie uczestniczka studiów podyplomowych „Menedżer projektu badawczo-rozwojowego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu pełniący funkcję Menedżera kierunku Turystka i Rekreacja.

Dr Alicja Kaiser

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień: rekreacja fizyczna jako element zdrowego stylu życia; aktywność turystyczna i rekreacyjna osób o różnym stanie zdrowia; zachowania zdrowotne osób o zwiększonej aktywności fizycznej (sportowcy, funkcjonariusze grup dyspozycyjnych); rozwój turystyki uzdrowiskowej, Spa&Wellness. Autorka/współautorka ponad 50 prac naukowo-dydaktycznych, w tym podręcznika Elementy promocji zdrowia rodziny w turystyce i rekreacji (2010).
Jest współorganizatorem Międzynarodowych Konferencji Biospołeczne skutki służby wojskowej jako podstawa doskonalenia przyszłych programów wychowania fizycznego i sportu. Członek Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Animacji Rekreacji i Turystyki.  Współpracuje z Wielkopolskim Związkiem Zapasów oraz Klubem KS „Sobieski” w Poznaniu.

W Wyższej Szkole Bankowej prowadzi przedmioty: Socjologia w turystyce i rekreacji, Komunikacja społeczna w turystyce, Socjologia czasu wolnego, Promocja zdrowia w miejscu pracy. 

Z wykształcenia socjolog, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalizacja naukowa: promocja zdrowia. Pracowała w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz pełniła funkcję dziekana w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Turystyki i Zarzadzania w Poznaniu. Obecnie, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, członek Komitetu Wydawniczego Wydawnictwa WSB w Poznaniu oraz sekretarz czasopisma Studia Periegetica.

Michał Preisler

Od 1998 roku wykładowca akademicki, wykładający: krajoznawstwo, geografię turystyczną Polski i Świata, pilotaż i przewodnictwo, planowanie turystyczne, hotelarstwo i agroturystykę. Od wielu lat aktywnie współpracujący przy różnych formach turystyki kwalifikowanej osób niepełnosprawnych.  Autor wielu publikacji krajoznawczych i turystycznych. Odwiedził ponad 20 krajów na całym świecie, ale uważa że najciekawsza jest Polska i ciągle można w niej coś nowego odkryć.

Z wykształcenia geograf (UAM 1975), z zamiłowania krajoznawca, założyciel i właściciel Biura Organizacji Doradztwa i Szkoleń Wanta (istniejącego od 1995 r.). Przewodnik Tatrzański  i Beskidzki, Przodownik Turystyki Górskiej PTT, Ratownik WOPR, Strażnik Ochrony Przyrody, Pilot Wycieczek Turystycznych, znawca najodleglejszych zakątków Polski. Przez 30 lat pracował jako nauczyciel przedmiotów: geografia i przedsiębiorczość. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Turystycznych FIJET. Narciarz, kajakarz. Instruktor ZHP w stopniu Harcmistrza.