dr Joanna Wachowiak

Menedżer kierunku psychologia w biznesie 

Doktor psychologii.  Prowadzi wykłady i ćwiczenia, seminaria dyplomowe i magisterskie. Absolwentka kierunku Psychologia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza. Jej zainteresowania koncentrują się wokół uwarunkowań dobrostanu pracowników oraz zachowań funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych w organizacji. Te dwa obszary zbiegają się jej zdaniem w punkcie, który można opisać słowami Fredericka Herzberga: „Jeśli chcesz aby ludzie wykonywali dobrą pracę, daj im dobrą pracę.” Na stanowisku menedżera kierunku Psychologia w biznesie wykorzystuje swoje doświadczenie i wiedzę, aby wspierać studentów i wykładowców oraz zapewnić optymalne warunki studiowania. Stara się godzić działalność zawodową z pasją, jaką jest w jej przypadku twórczość literacka.

 

dr Iwona Werner

Prodziekan ds. Studentów Wydziału Finansów i Bankowości w Poznaniu

Psycholog, nauczyciel akademicki, coach. Adiunkt w Wyżej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz wykładowca na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Absolwentka psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doświadczenie naukowe, dydaktyczne i organizacyjne zdobywała jako asystent w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie z wyróżnieniem uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii oraz jako adiunkt w Collegium Da Vinci w Poznaniu. W ostatnich latach realizowała projekty naukowe i aplikacyjne w obszarze powiązań edukacji i rynku pracy, badając m.in. subiektywny wymiar studiowania w systemie szkolnictwa wyższego zmienionego przez system boloński, plany edukacyjno-zawodowe studentów, kompetencje społeczne nauczycieli, problematykę wsparcia i pomocy w kontekście analizy zasobów jednostki. Autorka i współautorka publikacji naukowych z tych obszarów.

dr Karolina Oleksa

Doktor nauk o zarządzaniu, psycholog- ukończyła dwie specjalności magisterskie: psychologię kliniczną oraz psychologię pracy i organizacji. Absolwentka studiów licencjackich z zarządzania, specjalność International Business. Dyplomowany trener kompetencji miękkich, członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Dyplomowany terapeuta poznawczo-behawioralny- zdobyte umiejętności i wiedza pomagają w prowadzeniu indywidualnych sesji rozwojowych z menedżerami i pracownikami.  Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Uniwersytetu SWPS w Poznaniu- przeprowadziła już ponad 1500 godzin dydaktycznych. Autorka ponad 60 artykułów z tematyki psychologii, zarządzania oraz samodoskonalenia. 

Umiejętności trenerskie rozwija od 2012 roku, przeprowadziła ponad 500 godzin szkoleń i warsztatów dla firm oraz instytucji szkolnictwa. Realizowała projekty dla podmiotów takich jak Żabka, Bridgestone, Międzynarodowe Targi Poznańskie, bank PKO SA, Teb Edukacja, a także dla mikro i małych przedsiębiorstw. Współpracuje z firmami szkoleniowymi takimi jak MM Solution oraz Enterprise Advisors oraz z Instytutem Analiz Społecznych Quantum jako ekspert w dziedzinie zarządzania i psychologii oraz TOC Strategy Institute jako konsultant i diagnosta organizacyjny.

mgr Maciej Kowalski

Absolwent Uniwersytetu Technicznego w Poznaniu, MBA Nottingham Trent University oraz podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami oraz finansami przedsiębiorstw. Posiada ponad 20-letnie, praktyczne doświadczenie zawodowe. Przeszedł pełną ścieżkę rozwoju zawodowego: od sprzedawcy na straganach i serwisanta sprzętu technicznego po funkcje prezesa zarządu średnich i dużych organizacji. Dyrektor zarządzający, finansowy oraz handlowy wielu firm z kapitałem polskim i zagranicznym.
Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, finansowym i zarządzaniu zmianą. Niezależny doradca biznesowy w wielu organizacjach. W kontaktach ze słuchaczami, zawsze skoncentrowany na precyzyjnym wyznaczaniu celów i realizacji oczekiwań. Praktyk a jednocześnie pasjonat nowatorskich i łamiących wszelkie schematy, rozwiązań biznesowych. Podstawowym narzędziem poznawczym jest dla niego: prowokacja. Przywództwo i władza (ich blaski i cienie) to zagadnienia, które od paru lat są obszarem pogłębionych studiów.
 

dr Wojciech Laskowski

Wykładowca komunikacji i trener umiejętności miękkich. Ukończył dziennikarstwo i komunikację społeczną, następnie kontynuował studia na filozofii. Doktorat obronił z językoznawstwa stosowanego. Od 10 lat prowadzi firmę doradczo-szkoleniową. Specjalizuje się w coachingu i szkoleniach z zakresu kompetencji psychospołecznych. Wykłada na różnych uczelniach poznańskich przedmioty z zakresu komunikacji i psychologii. Popularyzator synergologii – dyscypliny zajmującej się analizą mowy ciała.

mgr Anna Warlich

Żaden konflikt jej nie straszny. Zmierzyła się już bowiem z setkami sporów gospodarczych i pracowniczych. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Centrum Mediacji o. w Poznaniu. Certyfikowany mediator z listy stałych mediatorów prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. Wykładowca i trener biznesu. Prowadzi własną firmę pod nazwą Strefa Dialogu. Była mediatorem w ogólnopolskim projekcie budowania dialogu społecznego, dotyczącym wydobycia gazu łupkowego. Publikuje artykuły w prasie branżowej. Jej droga do mediacji bogata była w doświadczenia biznesowe w obszarze budowania komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, zarówno w dużych korporacjach, jak i mniejszych przedsiębiorstwach. Z wykształcenia ekonomista i psycholog biznesu.

wykładowca
Mgr Żaneta Garbacik

Psycholog, doktorantka Zakładu Poradnictwa Społecznego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Dydaktyka pasjonuje ją zarówno w wymiarze praktycznym jak i teoretycznym – w ramach naukowych eksploracji z obszaru psychologii i pedagogiki pracy zgłębia temat stresu i wypalenia zawodowego środowisk akademickich. Zajęcia ze wstępu do psychologii, psychologii różnic indywidualnych i osobowości oraz poradnictwa społecznego prowadzi zgodnie z wewnętrznym przekonaniem o nadrzędności relacji w procesie dydaktycznym. W praktycznej działalności poradniczej entuzjastka metod zakorzenionych w nurcie egzystencjalnym.