Program studiów

  • Zarządzanie wiedzą w organizacji
  • Narzędzia lidera
  • Zarządzanie projektami
  • Konflikty w pracy, Mediacje w pracy
  • Personal branding menedżera
  • Zarządzanie kompetencjami
  • Warsztat kompetencji menedżerskich