dr Justyna Matusiak

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2012 roku uzyskała tytuł doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swoich zainteresowaniach badawczych i praktycznych zajmuje się zagadnieniami publicznoprawnej regulacji administracji elektronicznej. Stypendystka Instytutu Szwedzkiego na Uniwersytecie Sztokholmskim (Swedish Law and Informatics Research Institute). Autorka publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Radca prawny. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, postępowania przed sądami administracyjnymi, prawa gospodarczego oraz legislacji administracyjnej. W czasie wolnym czyta książki Henninga Mankella, Yrsy Sigurdardottir, Karin Fossum i Monsa Kallentofta.

prof. nadzw. WSB dr hab. Ryszard Sowiński

Profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, adiunkt na WPiA UAM w Poznaniu. Prawnik, doradca kancelarii prawnych w dziedzinie finansów, strategii, marketingu i zarządzania, autor pierwszego w Polsce bloga o zarządzaniu kancelariami i marketingu prawniczym NowoczesnaKancelaria.pl,  związany z branżą usług prawnych od 20 lat.

dr Artur Stefański

Menedżer kierunku finanse i rachunkowość

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista z dziedziny analizy finansowej i oceny ryzyka kredytowego. Doświadczony trener biznesu i analizy finansowej, praktyk gospodarczy z kilkuletnim doświadczeniem w bankowości, samodzielny konsultant finansowy. Przeprowadził ponad 100 szkoleń otwartych i zamkniętych zarówno dla instytucji finansowych (np. PKO BP, SGB i wielu banków spółdzielczych), jak i niefinansowych (np. Vox Meble, Aquanet, Skoda Auto Polska, Kimball Electronics, Awans). Wieloletni wykładowca akademicki, od 1998 roku prowadzi zajęcia w ramach studiów wyższych i podyplomowych w WSB w Poznaniu. W dotychczasowej praktyce gospodarczej doświadczenie zdobywał pracując lub doradzając w dziedzinie analizy ryzyka kredytowego w bankach (ponad 7 lat), zarządzania finansami podmiotu gospodarczego (ponad  9 lat). Autor ponad 30 publikacji naukowych z zakresu analizy finansowej i zarządzania ryzykiem.

Jarosław Kubiak

Wykładowca na studiach podyplomowych oraz magisterskich przedmiotów: finanse przedsiębiorstw, zarządzanie płynnością finansową, zarządzanie należnościami i zobowiązaniami. Od roku 1997 roku świadczy usługi jako konsultant przedsiębiorstw w dziedzinie finansów, współpracując m.in. Biurem Konsultingowym Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor programów restrukturyzacyjnych i wycen kilku przedsiębiorstw.

dr Bartosz Pawelczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek prawo, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2014 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w Katedrze Prawa Konstytucyjnego (rozprawa doktorska na temat konstytucyjnego modelu systemu opieki zdrowotnej w Polsce, pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Zdzisława Kędzi). Od 2011 roku jest radcą prawnym zrzeszonym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Pawelczyk Kozik. Odbył staż w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Genewie. Uczestniczył w pobycie badawczym w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Genewie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia z zakresu prawa konstytucyjnego, prawoznawstwa, prawa medycznego, orzecznictwa lekarskiego i prawa gospodarczego. Występował na wielu konferencjach naukowych. Jest autorem publikacji naukowych.
 

dr Marta Karpińska

Doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obroniła pracę doktorską pt. „Pozycja prawna multiagenta ubezpieczeniowego” w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego). Wykładowca akademicki z bogatym doświadczeniem dydaktycznym, prowadzi zajęcia z szeroko pojętego prawa cywilnego i ubezpieczeń gospodarczych. Posiada doświadczenie zawodowe m.in. w kancelariach prawnych oraz instytucji nadzoru finansowego. Autorka kilku publikacji naukowych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i prawa cywilnego, organizatorka i prelegentka kilkunastu konferencji naukowych i szkoleń, zastępca redaktora naczelnego czasopisma Zeszyt Studencki Kół Naukowych WPiA UAM. W przeszłości zaangażowana w działalność społeczną, pełniła m.in. funkcję Przewodniczącej Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów w Warszawie. Specjalizuje się w dystrybucji ubezpieczeń, prawie ubezpieczeń gospodarczych oraz prawie cywilnym.

dr Magdalena Błaszyk

Absolwentka dwóch kierunków prowadzonych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Prawa i Psychologii. Adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała broniąc rozprawę doktorską poświęconą udziałowi małoletniego w procesie karnym. Autorka publikacji naukowych i dydaktycznych, brała udział w licznych konferencjach naukowych, jest stałym recenzentem czasopisma „Medyczna Wokanda”. Współautorka badań aktowych prowadzonych na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w zakresie praktyki przesłuchiwania małoletnich.  Prowadzi własną kancelarię adwokacką, w praktyce zawodowej zajmując się obsługą podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.  Przygotowuje i przeprowadza szkolenia z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i karnego.

dr Maciej Kowalczyk

Doktor nauk prawnych i od pięciu lat adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Autor kilkunastu artykułów naukowych, autor trzech monografii i współredaktor monografii zbiorowej. Zainteresowania naukowe i badawcze: prawo osobowe oraz prawo zobowiązań, zwłaszcza w ujęciu komparatystycznym, a ponadto historia prawa. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa cywilnego, prawoznawstwa oraz tradycji prawa, jak również seminaria licencjackie i magisterskie.

dr Agnieszka Narożniak

Doktor nauk prawnych, absolwentka stosunków międzynarodowych oraz prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2016 roku związana jako wykładowca z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, obecnie adiunkt na Wydziale Finansów i Bankowości. Wcześniej zatrudniona w służbie cywilnej; ma także doświadczenie w pracy w firmie szkoleniowo-doradczej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki migracyjnej; jednym z wyrazów tych zainteresowań jest współpraca z organizacją pozarządową w zakresie udzielania porad prawnych cudzoziemcom.

dr Mieszko Łukaszewicz

Doktor nauk prawnych (2015), mgr prawa (2010) i mgr arabistyki (2008) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doradca podatkowy (od 2016, nr wpisu 12800), Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Autor publikacji dotyczących systemów prawnych państw arabskich i międzynarodowego prawa podatkowego. Prowadzi również szkolenia dla praktyków z zakresu cen transferowych, zmian w podatkach, prawa podatkowego międzynarodowego (w tym podatku u źródła). Jako praktyk specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności w prawie podatkowym międzynarodowym oraz zagadnieniami związanymi z cenami transferowymi. Zajmuje się również sporządzaniem wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych w sprawach podatkowych, a także reprezentuje podmioty przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych i celnych. Uczestniczył w różnych stypendiach i wymianach międzynarodowych, w takich państwach jak: Tunezja, Syria, Rosja i Turcja. Włada biegle językami: angielskim, rosyjskim i arabskim.

mgr Agnieszka Wojcieszak

Doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa medycznego i bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa medycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Bioetycznego oraz The European Association of Health Law. Mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu i we Wrocławiu.

dr inż. Marta Pawłowska

Menedżer kierunku zarządzania oraz inżynieria zarządzania

Engineering Management and Management Manager