Program studiów

Program studiów na kierunku Prawo w biznesie w WSB w Poznaniu

 

 • Język obcy
 • Przedmioty specjalnościowe
 • Praktyka zawodowa
 • Metodyka projektu dyplomowego
 • Seminarium dyplomowe (projekt)
 • WF (fakultet)
 • Technologia informacyjna
 • Przygotowanie do rynku pracy 
 • BHP
 • Techniki studiowania
 • Podstawy zarządzania
 • Marketing usług prawniczych
 • Zarządzanie kadrami
 • Zarządzanie projektami
 • Strategia zarządzania przedsiębiorstwem 
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy finansów
 • Etyka prawnicza i biznesowa
 • Negocjacje w biznesie 
 • Komunikacja w biznesie
 • Logika
 • Prawoznawstwo
 • Tradycje prawa
 • Prawo konstytucyjne
 • Postępowanie cywilne 
 • Podstawy prawa administracyjnego 
 • Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
 • Prawo cywilne. Część ogólna
 • Prawo cywilne. Zobowiązania
 • Prawo cywilne. Prawo rzeczowe
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Podstawy prawa Unii Europejskiej
 • Prawo pracy
 • Prawo spółek handlowych
 • Postępowanie administracyjne
 • Postępowanie podatkowe
 • Postępowanie przed sądami administracyjnymi

 

Zobacz szczegółowy program studiów na kierunku Prawo w biznesie (niestacjonarne).
Zobacz szczegółowy program studiów na kierunku Prawo w biznesie (stacjonarne).