Co zyskujesz studiując finanse i rachunkowość w WSB?

Umożliwi Ci połączenie nauki z pracą, będziesz za razem zdobywał wiedzę jak i uczęszczał na płatny staż.

 1/3  kwoty czesnego jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Zapewniony przez nas staż daję Ci możliwość zdobycia doświadczenia. 

Zarobisz pieniądze na swoją dalszą przyszłość.

Uścisk dłoni
zawód pożądany na rynku pracy
MAN patronem kierunku
Hantel
przygotowanie do pracy zawodowej
płatny staż

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Nauczysz się prowadzić księgi rachunkowe i rozwiązywać problemy w tym zakresie.
Będziesz wiedział jak sporządzać sprawozdania finansowe.
Będziesz korzystać z narzędzi controllingu w procesach oceny działalności podmiotów gospodarczych i podejmowaniu decyzji zarządczych.
Nauczysz się przygotowywać i interpretować wyniki działalności gospodarczej dla różnych interesariuszy.
Będziesz wiedział jak wykorzystywać finansowy wymiar działalności podmiotów gospodarczych dla wspomagania procesów i decyzji biznesowych.
Dowiesz się jak interpretować sprawozdania finansowe i dokonywać ich oceny.

Program studiów

Program studiów na kierunku Finanse i rachunkowość - studia dualne w WSB w Poznaniu

 

•    Język obcy
•    Przedmioty specjalnościowe
•    Praktyka zawodowa
•    Metodyka projektu dyplomowego
•    Seminarium dyplomowe (projekt)
•    WF (fakultet) 
•    Egzamin...

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w WSB.