Co zyskujesz studiując bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB?

Dominik

Studia na tym kierunku możesz realizować w jednej z trzech form: stacjonarnej, niestacjonarnej lub hybrydowej. 
 

W formie stacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w ciągu tygodnia - zwyczajowo są to 3 lub 4 dni w tygodniu. 
 

W formie niestacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w weekendy oraz piątki w godzinach popołudniowych.

 

Nauka zdalna

Możesz też wybrać najnowszą formę, czyli hybrydową. Studia hybrydowe realizowane w formule popołudniowo-zaocznej są nowością w ofercie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Na czym polega? Jest to połączenie zajęć online prowadzonych we wtorki i czwartki, w godzinach popołudniowych, ze zjazdami realizowanymi w niektóre dni weekendowe. Kształcenie odbywa się poprzez internetowe platformy edukacyjne oraz w formie tradycyjnych zajęć w salach wykładowych. W celu wyboru tej formy studiów podczas zapisu online na studia, w polu "Specjalność" wybierz interesująca Cię specjalność z rozszerzeniem "-studia hybrydowe", np. kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne - specjalność: "Kryminalistyka - Studia Hybrydowe".

Na wybrane zajęcia udasz się w teren, co pozwoli Ci zdobyć praktyczne umiejętności w warunkach rzeczywistych, a na zajęciach z wychowania fizycznego poznasz taktykę i techniki interwencji.

W ramach odpowiedniej specjalności zdobędziesz wiedzę i umiejętności dające możliwość pełnienia obowiązków zawodowych Inspektora Ochrony Danych według nowych przepisów RODO. Poznasz sposoby analizy symptomów, przyczyn i przebiegu procesów oraz zjawisk społecznych warunkujących bezpieczeństwo i zagrożenie.

Do specjalistycznych narzędzi, z których korzystają nasi studenci w czasie zajęć, zaliczyć można m.in. walizkę kryminalistyczną, oprogramowanie umożliwiające realizację gry decyzyjnej w sytuacji kryzysowej czy zestaw do udzielania pierwszej pomocy.

Zajęcia na tym kierunku prowadzą m.in. osoby pracujące w Policji, Straży Pożarnej, oficerowie Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz administracji publicznej i podmiotach gospodarczych zajmujących się bezpieczeństwem. Dzięki porozumieniu z KGP kandydaci do służby w Policji mogą odbyć krótsze szkolenie przygotowujące do pracy. Oszczędzisz dzięki temu swój czas, jeśli praca w Policji jest Twoim marzeniem.

Pinezka
Miasto Poznań patronem kierunku
Krawat
Współpraca ze służbami mundurowymi
Uścisk dłoni
Możliwość odwiedzenia wybranych instytucji
Hantel
Zyskasz umiejętność udzielania pomocy innym

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu.

do 31 października
czesne już od
325 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 października, jesteś zwolniony z opłaty wpisowej.

 

Iza

Studia w WSB pozwalają mi na dużą elastyczność i pogodzenie dwóch kierunków studiów. Dzięki temu mam też czas na życie towarzyskie. O WSB dowiedziałam się od znajomych, później zobaczyłam reklamę w Internecie. Kliknęłam i w kilka minut zapisałam się na studia. Cenię sobie praktyczną wiedzę przekazywaną na zajęciach oraz wykładowców, którzy dbają, abyśmy byli przygotowani do zawodu. W przyszłości planuję służbę w policji. Interesuję się szeroko rozumianym aspektem bezpieczeństwa. A w wolnych chwilach chwytam za aparat i fotografuję otaczającą mnie rzeczywistość. 
Lubię wyzwania i ciągłe podnoszenie poprzeczki, dlatego stale poszukuję nowych pasji.

Izabela Druciarek

studentka WSB

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Poznasz sposoby analizy symptomów, przyczyn i przebiegu procesów oraz zjawisk społecznych warunkujących bezpieczeństwo i zagrożenie.
Będziesz potrafił prognozować skutki procesów i zjawisk społecznych z wykorzystaniem metod i narzędzi stworzonych dla bezpieczeństwa wewnętrznego.
Opanujesz umiejętność efektywnej komunikacji z otoczeniem, wyrażania otwartości wobec zmian, adaptacji do nowych sytuacji, także kryzysowych.
marketing
Nauczysz się obserwować, rozumieć i analizować zjawiska społeczne w kontekście zagrożeń lokalnych i globalnych.
Nauczysz się reagować na konkretne zagrożenia, podejmując przy tym stosowne decyzje umożliwiające ochronę osób i mienia
Nauczysz się panować nad emocjami w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu
Nauczysz się wpływać na zachowania społeczne będące następstwami bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia
Natalia Frąckowiak
Będziesz uczestniczyć w zajęciach terenowych i wizytach studyjnych.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Kryminalistyka
Hybrydowe Niestacjonarne Stacjonarne
od 335 zł
od 335 zł
Służby mundurowe i porządek publiczny
Hybrydowe Niestacjonarne Stacjonarne
od 335 zł
Zarządzanie kryzysowe
Hybrydowe Niestacjonarne Stacjonarne
od 335 zł

Program studiów

Program studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB w Poznaniu

 

 • Język obcy
 • Przedmioty specjalnościowe
 • Praktyka zawodowa
 • Metodyka projektu dyplomowego
 • Seminarium dyplomowe (projekt)
 • Techniki studiowania
 • BHP
 • Instytucje bezpieczeństwa...
Zobacz program studiów

Wykładowcy

płk dr inż. Zbigniew Lenarczyk
mgr Wojciech Walkowiak
dr Józef Karpiński
mgr Adriana Mikucka
mgr Daria Saukens
mgr Łukasz Mierzwicki
mgr Marta Nawrocka
dr inż. Edyta Ślachcińska

Doktor nauk o obronności w specjalności zarządzanie zasobami obronnymi. Absolwentka Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, na kierunku  Zarządzanie i marketing, specjalność - Zarządzanie przedsiębiorstwem.  Koordynator ds. konferencji i szkoleń w Fundacji na...

dr Edward Pałka

Dr nauk wojskowych, specjalność – bezpieczeństwo państwa. W 2001 roku ukończył z wyróżnieniem studia doktoranckie na Wydziale Strategiczno-obronnym Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Realizując działalność z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz systemu...

płk dr inż. Zbigniew Lenarczyk

płk dr inż. Zbigniew Lenarczyk
Dr inż. Zbigniew Lenarczyk jest adiunktem na kierunku Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ma bogate doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa państwa, które zdobył pracując w instytucjach i dowództwach szczebla strategicznego i operacyjnego sił zbrojnych...

dr Piotr Banasiak

Menedżer kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne 

Doktor nauk społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa. Stopień doktora uzyskał w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie w 2019 roku. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, specjalność: Dowodzenie. Obecnie menedżer kierunku...

mgr Wojciech Walkowiak

Urodzony w Poznaniu, Ukończył Uniwersytet im. Adama  Mickiewicza w Poznaniu, oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Długoletni wykładowca w Ośrodku Szkolenia Policji w Poznaniu. Przez 9 lat pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Pedagogiki i...

dr Józef Karpiński

Doktor nauk ekonomicznych, prof. WSZiB w Poznaniu. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), tam też uzyskał stopień doktora w Katedrze Międzynarodowych
Stosunków Gospodarczych. Wykładowca akademicki z bogatym doświadczeniem dydaktycznym -...

mgr Adriana Mikucka

Z wykształcenia prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracowała w zarządach komisarycznych poznańskich firm oraz pełniła funkcję sędziego w Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu (VIII...

mgr Daria Saukens

Absolwentka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na kierunku Bezpieczeństwa Wewnętrznego, studia licencjackie na tym samym kierunku ukończyła w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Funkcjonariusz poznańskiej policji z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem służbowym. Zainteresowania...

mgr Łukasz Mierzwicki

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunku: Pedagogika, specjalność: Resocjalizacja w Wydziale Studiów Edukacyjnych, kierunku: Prawo, w Wydziale Prawa i Administracji
oraz kierunku: Socjologia, specjalność: Praca socjalna w Wydziale Nauk Społecznych. Oficer Służby...

mgr Marta Nawrocka

Absolwentka kierunku prawo oraz kierunku biologia ogólna, a obecnie doktorantka w Laboratorium Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W praktyce prawniczej przede wszystkim...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Dla kogo?

To kierunek dla osób, które:

 • marzą o pracy w organach ścigania, służbach mundurowych lub administracji
 •  interesują się naukami prawnymi, społecznymi i kwestiami związanymi z bezpieczeństwem państwa
 •  chcą dowiedzieć się, jak zwalczać cyberprzestępczość oraz cyberterroryzm lub zapobiegać im
 • pasjonują się kryminalistyką i kryminologią
 • pragną nieść pomoc  innym w sytuacjach gdy będzie to konieczne

 

 

 

 

 

Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF