Co zyskujesz studiując bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB?

forma studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w jednej z dwóch form: niestacjonarnej lub stacjonarnej. 

 

W formie niestacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w weekendy oraz wybrane piątki w godzinach popołudniowych.

W formie stacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w ciągu tygodnia - zwyczajowo są to 3 lub 4 dni w tygodniu.

sposób realizacji studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

 • tradycyjny - zajęcia na studiach tradycyjnych zrealizujesz spotykając się z wykładowcami i pozostałymi uczestnikami z grupy w salach wykładowych,
 • hybrydowy - studia realizowane w formule popołudniowo-zaocznej. Jest to połączenie zajęć online prowadzonych we wtorki i czwartki, w godzinach popołudniowych, ze zjazdami realizowanymi w niektóre dni weekendowe. Kształcenie odbywa się poprzez internetowe platformy edukacyjne oraz w formie tradycyjnych zajęć w salach wykładowych. W celu wyboru tej formuły studiów podczas zapisu online na studia, wybierz formę studiów - niestacjonarny, a następnie w sposobie realizacji studiów - hybrydowy.

Na wybrane zajęcia udasz się w teren, co pozwoli Ci zdobyć praktyczne umiejętności w warunkach rzeczywistych, a na zajęciach z wychowania fizycznego poznasz taktykę i techniki interwencji. W ramach odpowiedniej specjalności zdobędziesz wiedzę i umiejętności dające możliwość pełnienia obowiązków zawodowych Inspektora Ochrony Danych według nowych przepisów RODO. 

Poznasz sposoby analizy symptomów, przyczyn i przebiegu procesów oraz zjawisk społecznych warunkujących bezpieczeństwo i zagrożenie.

Do specjalistycznych narzędzi, z których korzystają nasi studenci w czasie zajęć, zaliczyć można m.in. walizkę kryminalistyczną, oprogramowanie umożliwiające realizację gry decyzyjnej w sytuacji kryzysowej czy zestaw do udzielania pierwszej pomocy.

Zajęcia na tym kierunku prowadzą m.in. osoby pracujące w Policji, Straży Pożarnej, oficerowie Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz administracji publicznej i podmiotach gospodarczych zajmujących się bezpieczeństwem. Dzięki porozumieniu z KGP kandydaci do służby w Policji mogą odbyć krótsze szkolenie przygotowujące do pracy. Oszczędzisz dzięki temu swój czas, jeśli praca w Policji jest Twoim marzeniem.

Pinezka
Miasto Poznań patronem kierunku
Krawat
Współpraca ze służbami mundurowymi
Uścisk dłoni
Możliwość odwiedzenia wybranych instytucji
Hantel
Zyskasz umiejętność udzielania pomocy innym

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.

do 15 sierpnia
czesne już od
385 zł
360 zł
miesięcznie

Zapisując się do 15 sierpnia, zyskujesz: 

 • 300 zł dzięki zniżce w czesnym, która jest rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego, 
 • jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 800 zł i będzie również rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego. 

Dodatkowo jesteś zwolniony z opłaty wpisowej.

Iza

Studia w WSB pozwalają mi na dużą elastyczność i pogodzenie dwóch kierunków studiów. Dzięki temu mam też czas na życie towarzyskie. O WSB dowiedziałam się od znajomych, później zobaczyłam reklamę w Internecie. Kliknęłam i w kilka minut zapisałam się na studia. Cenię sobie praktyczną wiedzę przekazywaną na zajęciach oraz wykładowców, którzy dbają, abyśmy byli przygotowani do zawodu. W przyszłości planuję służbę w policji. Interesuję się szeroko rozumianym aspektem bezpieczeństwa. A w wolnych chwilach chwytam za aparat i fotografuję otaczającą mnie rzeczywistość. 
Lubię wyzwania i ciągłe podnoszenie poprzeczki, dlatego stale poszukuję nowych pasji.

Izabela Druciarek

studentka WSB

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Poznasz sposoby analizy symptomów, przyczyn i przebiegu procesów oraz zjawisk społecznych warunkujących bezpieczeństwo i zagrożenie.
Będziesz potrafił prognozować skutki procesów i zjawisk społecznych z wykorzystaniem metod i narzędzi stworzonych dla bezpieczeństwa wewnętrznego.
Opanujesz umiejętność efektywnej komunikacji z otoczeniem, wyrażania otwartości wobec zmian, adaptacji do nowych sytuacji, także kryzysowych.
marketing
Nauczysz się obserwować, rozumieć i analizować zjawiska społeczne w kontekście zagrożeń lokalnych i globalnych.
Nauczysz się reagować na konkretne zagrożenia, podejmując przy tym stosowne decyzje umożliwiające ochronę osób i mienia
Nauczysz się panować nad emocjami w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu
Nauczysz się wpływać na zachowania społeczne będące następstwami bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia
Natalia Frąckowiak
Będziesz uczestniczyć w zajęciach terenowych i wizytach studyjnych.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Kryminalistyka
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe
od 360 zł 385 zł
Manager bezpieczeństwa biznesu
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe
od 360 zł 385 zł
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Niestacjonarne Tradycyjne Hybrydowe
od 360 zł 385 zł
Służby mundurowe i porządek publiczny
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe
od 360 zł 385 zł
Zarządzanie kryzysowe
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe
od 360 zł 385 zł

Program studiów

Program studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB w Poznaniu

 

 • Język obcy
 • Przedmioty specjalnościowe
 • Praktyka zawodowa
 • Metodyka projektu dyplomowego
 • Seminarium dyplomowe (projekt)
 • Techniki studiowania
 • BHP
 • Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Podstawy prawa
 • Wstęp do prawoznawstwa z elementami prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń
 • Teoria bezpieczeństwa
 • Technologia informacyjna
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Bezpieczeństwo społeczne
 • Podstawy zarządzania
 • Psychologia bezpieczeństwa
 • Socjologia
 • Systemy polityczne i ekonomiczne państwa
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Bezpieczeństwo gospodarcze
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych
 • Podstawy kryminologii i kryminalistyki
 • Wyzwania rynku pracy
 • Strategie bezpieczeństwa
 • Międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa
 • Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
 • Zwalczanie przestępczości
 • Bezpieczeństwo w komunikacji masowej i transporcie
 • Istota i przeciwdziałanie terroryzmowi
 • Mediacje i negocjacje

 

 

Zobacz szczegółowy program studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne  (niestacjonarne).

 

Zobacz program studiów

Wykładowcy

Lenarczyk
dr Józef Karpiński
Adriana Mikucka
Daria Saukens
Łukasz Mierzwicki
Marta Nawrocka
dr inż. Edyta Ślachcińska

Doktor nauk o obronności w specjalności zarządzanie zasobami obronnymi. Absolwentka Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, na kierunku  Zarządzanie i marketing, specjalność - Zarządzanie przedsiębiorstwem.  Koordynator ds. konferencji i szkoleń w Fundacji na...

dr Edward Pałka

Dr nauk wojskowych, specjalność – bezpieczeństwo państwa. W 2001 roku ukończył z wyróżnieniem studia doktoranckie na Wydziale Strategiczno-obronnym Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Realizując działalność z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz systemu...

płk dr inż. Zbigniew Lenarczyk

Dr inż. Zbigniew Lenarczyk jest adiunktem na kierunku Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Był zastępcą attaché wojskowego, morskiego i lotniczego w Kijowie oraz doradcą wojskowym przy misji NATO w Ukrainie. Ma bogate doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa państwa, które zdobył pracując w...

dr Piotr Banasiak

Doktor nauk społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa. Stopień doktora uzyskał w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie w 2019 roku. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, specjalność: Dowodzenie. Obecnie menedżer kierunku Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Wyższej Szkole Bankowej w...

dr Józef Karpiński

Doktor nauk ekonomicznych, prof. WSZiB w Poznaniu. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), tam też uzyskał stopień doktora w Katedrze Międzynarodowych
Stosunków Gospodarczych. Wykładowca akademicki z bogatym doświadczeniem dydaktycznym -...

Adriana Mikucka

Z wykształcenia prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracowała w zarządach komisarycznych poznańskich firm oraz pełniła funkcję sędziego w Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu (VIII...

Daria Saukens

Absolwentka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na kierunku Bezpieczeństwa Wewnętrznego, studia licencjackie na tym samym kierunku ukończyła w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Funkcjonariusz poznańskiej policji z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem służbowym. Zainteresowania...

Łukasz Mierzwicki

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunku: Pedagogika, specjalność: Resocjalizacja w Wydziale Studiów Edukacyjnych, kierunku: Prawo, w Wydziale Prawa i Administracji
oraz kierunku: Socjologia, specjalność: Praca socjalna w Wydziale Nauk Społecznych. Oficer Służby...

Marta Nawrocka

Absolwentka kierunku prawo oraz kierunku biologia ogólna, a obecnie doktorantka w Laboratorium Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W praktyce prawniczej przede wszystkim...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Dla kogo?

To kierunek dla osób, które:

 • marzą o pracy w organach ścigania, służbach mundurowych lub administracji
 •  interesują się naukami prawnymi, społecznymi i kwestiami związanymi z bezpieczeństwem państwa
 •  chcą dowiedzieć się, jak zwalczać cyberprzestępczość oraz cyberterroryzm lub zapobiegać im
 • pasjonują się kryminalistyką i kryminologią
 • pragną nieść pomoc  innym w sytuacjach gdy będzie to konieczne

 

 

 

 

 

Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF