Rekrutacja i dokumenty

Zasady rekrutacji na Studia Doktoranckie 

 

Informacje o dokumentach rekrutacyjnych oraz procesie kwalifikacyjnym dotyczące seminarium doktoranckiego i przewodu doktorskiego, udostępniane są w Dziale Nauki.

 

Dokumenty do pobrania:

Na życzenie słuchaczy Uczelnia wystawia faktury VAT

Zamówienie na fakturę można przesłać:

pisemnie - na adres

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,

ul. Powstańców Wielkopolskich 5,

61-895 Poznań

z dopiskiem: Kwestura,
mailem - na adres e-mailowy:  kwestura@wsb.poznan.pl

 

Faktura pro-forma (dla Pracodawcy) wzywająca do zapłaty pierwszej raty czesnego może być wystawiona najwcześniej 14 dni przed terminem płatności.

Studencki Punkt Informacyjny (Student Information Desk - SID)

sid@wsb.poznan.pl 
tel. 61 655 32 17
godz. otwarcia

pt. 15:00 -18:00
sb.  10:00-18:00
nd. 10:00-17:00
 
Zainteresowanych prosimy o kontakt bezpośredni lub telefoniczny:

Dział Nauki
Wydział Finansów i Bankowości
ul. Ratajczaka 5/7
61-874 Poznań
bud. CP, p. 315 (drugie piętro)
poniedziałek - piątek  w godz. 7:00-15:00
 
 

Opłaty

Opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego (PPD), seminarium doktoranckie (SD)
oraz Podyplomowe Studium dla Doktorantów (PSD) i seminarium doktoranckie (SD)
realizowanych na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu *

 

Wariant Etap Forma Czas trwania Wysokość opłat
I. --- Przeprowadzenie przewodu doktorskiego (PPD) 1-2 semestry 15 000 zł
II. --- Seminarium doktoranckie (SD) (prowadzone w trybie
niestacjonarnym
przez wybranych promotorów)
1-4 lata akademickie 2 450 zł / semestr
III. 1.

Podyplomowe Studium
dla Doktorantów (PSD)

(prowadzone w trybie niestacjonarnym)

1,5 roku akademickiego

Opłata

jednorazowa -

 9 000 zł

semestralna -  

3 000 zł

15 rat - 600 zł

18 rat - 510 zł

 

III. 2.

Seminarium doktoranckie (SD)
(prowadzone w trybie
niestacjonarnym
przez wybranych promotorów)

1,5-2,5 roku akademickiego  2 450 zł / semestr

* Podstawa:  Uchwała nr 103/2017 Zarządu WSB w Poznaniu z dnia 30 maja 2017 r.