Zobacz inny kierunek

BIM Manager - nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi


WSB Poznań - Studia podyplomowe

2 semestry naukistudia tradycyjne
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

BIM Manager  - nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu

BIM Manager jest ekspertem, jeśli chodzi o znajomość narzędzi i procesów Building Information Modeling. Posiada wysokie kwalifikacje nie tylko w zakresie oprogramowania BIM, ale ma też techniczną wiedzę ze wszystkich branż: architektury, instalacji sanitarnych i wentylacyjnych, instalacji elektrycznych oraz konstrukcji. Jego główne zadania to koordynacja współpracy w ramach zespołu pomiędzy podwykonawcami oraz nadzór nad modelem BIM.
 

Zawodowo związana jestem z szeroko pojętą architekturą. Obecnie zajmuję się prowadzeniem projektów kubaturowych w sektorze publicznym z wykorzystaniem metodologii BIM. W przyszłości planuję zająć się tematami o bardziej złożonej tematyce i większej skali, dlatego uznałam, że to doskonały moment, aby poszerzyć swoją wiedzą. Podoba mi się program zajęć, który łączy teorię z praktyką, z naciskiem na tę drugą, oraz wykłady 

Cel

Uczestnicy zajęć poznają zarówno podstawy teoretyczne prowadzenia projektów przy użyciu metodologii BIM jako zarządzanego procesu biznesowego jak i narzędzia i sprawdzone rozwiązania praktyczne, które umożliwiają skuteczną ich realizację. Zajęcia będą obejmować wykłady i laboratoria komputerowe. Słuchacze będą uczestniczyć w nowoczesnych formach nauczania projektowo zorientowanego, realizując zadania w zespołach problemowych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi do komunikacji i współpracy grupowej on-line. Prezentacja materiału będzie prowadzona w głównej mierze w oparciu o najlepsze jak dotąd brytyjskie wzorce implementacji BIM.

Korzyści
Istnieje możliwość udziału w 3-4 dniowym wyjeździe fakultatywnym do Londynu w celu odwiedzenia największej inwestycji infrastrukturalnej realizowanej wg BIM (wizyta na budowie, w biurach nadzorujących budowę, spotkanie z osobami uczestniczącymi w projekcie

Jako słuchacz zdobędziesz umiejętność

 

   
  • przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku menedżerów BIM, pracujących w środowiskach firm projektowych jak i wykonawczych,
  • usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu procesów i narzędzi BIM,
  • przygotowanie do pełnienia czynnej roli w procesach zamawiania i realizacji projektów budowlanych.
  • tworzenia podstawowych dokumentów BIM,
  • określania wymogów i sposobów realizacji prac w oparciu o metodologię BIM
  • obsługi oprogramowania do modelowania w BIM i do koordynacji międzybranżowej
  • tworzenia środowiska pracy zespołowej i jej organizacji,
  •  wykrywania kolizji
  • wymiany danych w otwartych standardach BIM, oraz  danych niegraficznych (COBie data drops)
  • pracy w zespole, organizacji pracy zespołu  i zarządzania zespołem
Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku BIM Manager - nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi w WSB w Poznaniu

 • Miesiące nauki: 9
 • Liczba godzin: 156
 • Liczba zjazdów: 10
 • Liczba semestrów: 2
1.Podstawy BIM, podstawowe pojęcia i procesy – wykład (15 godz.)
 • Wprowadzenie do BIM: Modelowanie informacji i „cyfrowe budownictwo”, modelowanie parametryczne. Model informacyjny budynku, modele 3D/4D/5D/6D/xD. Poziomy dojrzałości BIM. Rodzaje informacji w modelach BIM. BIM jako proces szczupły (Lean)
 • Podstawowe narzędzia i przepływ pracy w BIM. BIM jako proces PLM/„data-centric”. Modelowanie, koordynacja, wykrywanie kolizji, narzędzia analityczne¸ narzędzia do wizualizacji, harmonogram, przedmiar i kosztorys, zarządzanie nieruchomościami w ujęciu metodologii BIM.
 • BIM jako przedmiot normalizacji: normy buildingSMART i ISO, wybrane normy krajowe (USA, Norwegia, Finlandia, Singapur, Wielka Brytania). Inicjatywa OpenBIM i otwarte formaty danych, a własne formaty różnych producentów. Wymiana informacji projektowych na bazie modelu BIM.
 • Organizacja pracy w BIM: cele BIM (BIM uses), poziomy szczegółowości modeli LOD wg buildingSMART, rodzaje modeli BIM, BIM a systemy klasyfikacji budowlanej. 
2. Organizacja procesu inwestycyjnego w ujęciu brytyjskiego systemu norm serii BS/PAS 1192 – wykład (15 godz.)
 • BIM jako zarządzany proces biznesowy w ujęciu brytyjskich norm serii BS/PAS 1192, przedmiot i zakres normalizacji, normy typu „best practice”. Perspektywa rządu brytyjskiego, Government Construction Strategy i Government Soft Landings. “Mapa drogowa BIM” wg komitetu B/555. Wymóg BIM Level 2 w zamówieniach publicznych.
 • Organizacja fazy CAPEX projektu w metodologii BIM  wg PAS 1192-2:2013.
 • Organizacja fazy OPEX projektu w metodologii BIM wg PAS 1192-3:2014
 • Common Data Environemt (CDE) wg BS 1192:2007+A2:2016, praktyczna organizacja pracy zespołowej. Role i odpowiedzialności. AEC (UK) BIM Protocol. 
3. Podstawowe dokumenty metodologii BIM: BIM Addendum i umowy kontraktowe, Pre-contract i Post-contract BIM Execution Plan, Master i Task Information Delivery Plan, podręczniki BIM/CAD – wykład (9 godz)
 • BIM a kontrakty na roboty budowlane. Rodzaje projektów (DBB, DB, CM/CMAR, IPD) i ich efektywność z punktu wdrażania procesów BIM. BIM Addendum. Prawa własności do modeli.
 • BIM Execution Plan (BEP), rodzaje (przed- i post-kontraktowe BEP). Typowy BEP, narzędzia i poradniki. Plany dostarczania informacji: główny (Master Information Delivery Plan) i zadaniowy (Task Information Delivery Plan).
 • CIC BIM Protocol, Construction Project Information Xchange Protocol  (CPIx)
 • Podręczniki BIM, podręczniki CAD.
4. Administracja i bezpieczeństwo systemów BIM – wykład (6 godz.)
 • Bezpieczeństwo realizacji projektów w BIM, ochrona danych wrażliwych.
 • Organizacja bezpiecznego procesu inwestycyjnego wg brytyjskiej normy PAS 1192-5:2015 - całościowa wizja zagadnień bezpieczeństwa inwestycji budowlanych. Współpraca BIM managera z managerem bezpieczeństwa obiektu (BASM).
 • Bezpieczne środowiska serwerowe, podstawowe zasady polityki bezpieczeństwa. Środowiska chmurowe, rodzaje (SaaS, PaaS, IaaS) i zagadnienia bezpieczeństwa danych w chmurze.
5. Organizacja i zarządzanie pracą zespołu projektowego BIM i społeczne aspekty pracy w metodologii BIM (36 godz.)
 • Socjologiczna „rewolucja” BIM, trzy filary implementacji BIM i zasada 90/10.
 • BIM i Zintegrowana Realizacja Inwestycji (Integrated Project Delivery – IPD) – wyzwania i potencjalne korzyści.
 • Czynniki ludzkie w BIM. BIM jako środowisko pracy. Umiejętności interpersonalne, zarządzanie zespołami ludzkimi.
 • struktura plików i nazewnictwo kontenerów w projekcie, kody, wersje, wymogi formalne (punkty bazowe projektu, formaty danych, etc.)
 • konfiguracja środowiska BIM: szablony, symbole, indeksy opisowe
 • kwalifikowane biblioteki komponentów, tworzenie wg celów BIM, standardy jakości obiektów, poziomy LOD
 • organizacja pracy zespołowej, środowisko worksharing w sieciach LAN, WAN i chmurze.
 • Wymiana informacji projektowej, weryfikacja, komentowanie przy użyciu narzędzi BIM , chmurowych i innych
6. Koordynacja międzybranżowa i wykrywanie kolizji – laboratorium komputerowe (30 godz.)
 • Modele sfederowane i koordynacja międzybranżowa – zasady best practice
 • Kolizje w modelach, rodzaje i wykrywanie
 • Koordynacja międzybranżowa i wykrywanie kolizji w środowisku programów do modelowania BIM
 • Koordynacja międzybranżowa i wykrywanie kolizji w środowisku Navisworks/BIMSight i innych
 • Koordynacja międzybranżowa i wykrywanie kolizji w środowiskach chmurowych. 
7. Zarządzanie danymi BIM i otwarte standardy BIM  – laboratorium komputerowe (30 godz.)
 • zestawienia, harmonogramy, kosztorysy
 • systemy klasyfikacji OMNICLASS/Uniclass-2015
 • standard COBie; przygotowanie modeli do COBie data drops (strefy, pomieszczenia, sekcje, etc.), weryfikacja poprawności danych COBie
 • export danych do formatów otwartych: IFC Export. Praca z podstawowymi definicjami widoków danych (Model View Definitions – MVD) wg buildingSMART (Coordination View 2.0, Basic FM Handover View, Structural Analysis View)
 • BIM Collaboration Format (BCF) i wymiana informacji projektowych oparta o model 3D. 
8. BIM Execution Plan i Podręcznik BIM –  ćwiczenia do wykładu, poz. nr 3 (15 godz.)
 • BEP, a cele BIM,
 • Poziomy LOD wg etapów rozwoju projektu RIBA
 • Przed- i post-kontraktowy plan BEP  
 • Podręcznik BIM
9. Projekt końcowy - projekt zespołowy
 • Zespół i BEP dla projektu
 • Projekt budynku biurowego wykonanego w technologii BIM
 • Branże: architektura, konstrukcje i instalacje – koordynacja i wykrywanie kolizji
 • Generowanie dokumentacji, zestawień i data drops

Forma zaliczenia:

 • Test
 • projekt końcowy i jego obrona
 

 

Wykładowcy: 

Marcin Sokołowski
Od początku swojej kariery zawodowej związany z branżą produkcyjną, dewelopersko – budowlaną oraz konsultingiem inżynierskim zarówno w Polsce, jak i Republice Irlandzkiej, Irlandii Północnej oraz w Szwecji. Od 2009 roku w firmie Skanska uczestniczył, a następnie koordynował m.in. projekt Document Management System (w części archiwizacyjnej oraz systemowej) oraz wdrożenie technologii BIM w kompetencji ogólnobudowlanej i inżynieryjnej w Polsce. Obecnie zaangażowany w rozwój kompetencji BIM w części kubaturowej oraz inżynieryjnej oraz komercjalizację innowacyjnych rozwiązań technologicznych w ramach zespołu Knowledge & Innovation Centre. Menadżer Zespołu ds. Building Information Management w ramach Centrum Badań i Innowacji w Skanska Polska.’

Piotr Dudek
Menedżer projektów budowlanych w Polsce i Wielkiej Brytanii z ponad 15-letnim doświadczeniem. Od 2005 roku pracuje w Wielkiej Brytanii przy projektach zaliczających się do jednych z największych inwestycji na świecie. Racjonalizator wdrażający BIM, menedżer BIM w UK – Pracując zawodowo na wszystkich projektach był zaangażowany w implementacje Building Information Modeling od 2011 roku. Inwestor realizujący zdalnie inwestycje budowlane na rynku polskim oraz w Wielkiej Brytanii, poprzez wykorzystywanie BIM w całym cyklu życia inwestycji - od projektu, poprzez realizację i utrzymanie, aż do fazy rozbiórki. W przygotowaniu przewód doktorski – Temat: BIM – Building Information Modeling ‘’ Modelowanie informacji o budowli, jako lepsza alternatywa prowadzenia inwestycji budowalnej ’’.

Paweł Wierzowiecki
MBA, jest inżynierem budownictwa i uznanym konsultantem wielu zamawiających publicznych. Ma doświadczenie w pracy wykładowcy oraz menedżera zarządzającego dużymi zespołami projektowymi, realizującymi zadania budownictwa ogólnego oraz z obszaru infrastruktury. Korzystając z doświadczeń w obsłudze kontraktów krajowych i zagranicznych, propaguje filozofię IPD (Integrated Project Delivery) – Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia oraz technologii BIM (Building Information Modeling) – wirtualnego modelowania parametrycznego informacji o budowlach. Jako ekspert BIM i zaawansowanej inżynierii odwrotnej, z powodzeniem  wdraża innowacyjne na krajowym rynku zastosowanie BIM dla infrastruktury dużych organizmów miejskich – CIM (City Information Modeling), zastępującej obecnie technologię GIS, otwierając nowe możliwości w tworzeniu idei SmartCity oraz dla efektywnego zarządzania dużymi projektami infrastrukturalnymi i rewitalizacyjnymi. Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Jacek Magiera
Dr nauk technicznych w zakresie  mechaniki komputerowej (WIL PK), adiunkt w Instytucie Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej WIL PK, współtwórca programu studiów na specjalności BIM na WIL PK, wykładowca na specjalności BIM, Koordynator Centrum Kompetencji Autodesk przy Politechnice Krakowskiej,  Autodesk Educator Expert, Członek V4 BIM Task Group (szef  Zespołu Science-Research-Development),  Członek Komitetu Sterującego projektu ITB dot. ekspertyzy nt. uwarunkowań  wdrożenia BIM w system zamówień publicznych, ekspert Komitetu BIM przy PZITB, członek Rady Programowej Europejskiego Centrum Certyfikacji BIM.

Maciej Kindler
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, inżynier budownictwa, planista, kosztorysant, od rozpoczęcia pracy zawodowej fan i pasjonat BIMu. Przez większość kariery związany ze Skanska w Polsce, Finlandii oraz Wielkiej Brytanii. Modele mają dla niego wartość wyłącznie, gdy są inteligentne i można je wykorzystać w możliwie największej liczbie procesów budowlanych (od projektowania, poprzez przygotowanie i realizację projektu, po użytkowanie budynku). Specjalizuje się w BIM 4D i 5D, gdzie stale znajduje nowe obszary zastosowania, szukając optymalnych rozwiązań i najlepszych praktyk. Aktualnie pracuje dla Skanska UK Civils, gdzie współtworzy strategię BIM i wyznacza kierunki rozwoju BIM pracując na projektach największych lokalnych klientów, takich jak: Network Rail, High Speed 2, National Grid, Welsh Water czy Anglian Water. Jako członek kilku grup roboczych wewnątrz Skanska bierze czynny udział
w przygotowaniu strategii digitalizacji Skanska UK.

Dariusz Kasznia
absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego, Politechniki Krakowskiej, , specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek Informatyka. Od ponad 20 lat związany z branżą informatyka dla budownictwa. Prowadził liczne wdrożenia w zakresie zintegrowanego projektowania wielobranżowego i BIM.
Prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Certyfikacji BIM, członek prezydium Komitetu BIM PZITB, ekspert BIM Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii.

Paweł Łaguna
Architekt IARP, członek SARP. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie projektowe zdobył podczas realizacji skomplikowanych budynków użyteczności publicznej dla klientów komercyjnych i sektora publicznego. Przez ostatnie 6 lat, jako zewnętrzny konsultant, był odpowiedzialny za koordynację i nadzór projektowy wielobranżowej dokumentacji ponad 50 obiektów realizowanych w Europie Środkowo-Wschodniej – m.in. budowa apartamentowca Złota 44 w Warszawie. Obecnie zaangażowany w tworzenie i wdrażanie nowoczesnych narzędzi technologii informatycznej, w procesie zarządzania pełnym cyklem inwestycyjnym.

Michał Gaweł
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, inżynier budownictwa, projektant konstrukcji , BIM Modeler i BIM Manager. Ekspert w zakresie wykorzystania programu Revit w projektowaniu zgodnym z metodologią BIM oraz standaryzacji i koordynacji modeli wielobranżowych. Specjalista modelowania oraz wykorzystania modeli BIM do precyzyjnego przedmiarowania. Pracuje jako niezależny ekspert BIM wdrażający i przystosowujący założenia tej metodologii z uwzględnieniem polskich realiów.

Cena studiów podyplomowych na kierunku BIM Manager - nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi w WSB w Poznaniu

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś. zapisz-sie-onlin.png

Rekrutacja letnia 

Zapisując się do 30 czerwca, zyskujesz 1000 zł:

 • 600 zł  dzięki zniżce w czesnym,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Jeśli jesteś absolwentem WSB, możesz się dalej z nami rozwijać za 1200 zł mniej:

 • dzięki 800 zł zniżki w czesnym,
 • oraz 400 zł zniżki we wpisowym.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
510 zł460 zł595 zł535 zł2975 zł2675 zł5950 zł5350 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studia Podyplomowe

budynek GG, pokój 03, parter

  • ul. Powstańców Wielkopolskich 5
  • 61-895 Poznań
  • PON:
  • WTO:
  • ŚRO:
  • CZW - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 07:00 - 15:00
  • 10:00 - 18:00
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 61 655 33 00
  • fax

Javascript is required to view this map.
52.40409516.921774