Zobacz inny kierunek

Akademia coachingu zespołowego i facylitacji WSB Poznań - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zakończonastudia tradycyjne
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Akademia coachingu zespołowego i facylitacji - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu

„Coaching to pomoc dla zespołu. Pomoc polegająca na tym, by dzięki analizie i dialogowi wpłynąć na poprawę wyników pracy zespołu i wesprzeć działania, które to umożliwiają.”

David Clutterbuck

Jestem zawodowym mediatorem oraz trenerem biznesu. Znajomi mówią, że jestem niespokojnym duchem, ciągle prę do przodu, a ja po prostu od zawsze miałam zmysł przedsiębiorczości. Na studiach byłam zaskoczona, jak uwidoczniły się wszelkie procesy psychologiczne występujące podczas interakcji międzyludzkich. Bardzo szybko stworzyliśmy fantastyczny, kreatywny zespół, u którego podstaw była wymiana wiedzy i dobrych praktyk

Agnieszka Wojtczak
absolwentka studiów podyplomowych

Cel
Rzetelnie, profesjonalnie i wieloaspektowo przygotowujemy przyszłego coacha do pracy z zespołami. 

Korzyści

 • Różnorodni wykładowcy z wieloletnią praktyką trenerską i coachingową;
 • Oryginalny program studiów nastawiony na doskonalenie umiejętności słuchaczy;
 • Zajęcia praktyczne w formie warsztatów, pracy z kamerą, analizy case-study, ćwiczeń indywidualnych i grupowych;

W trakcie studiów słuchacze zdobędą

 • wiedzę na temat funkcjonowania grup i zespołów,
 • wiedzę z zakresu coachingu grupowego, zespołowego i facylitacji,
 • umiejętności pracy z zespołami pracowniczymi i z grupami szkoleniowymi
 • umiejętności efektywnego posługiwania się narzędziami z zakresu coachingu zespołów i facylitacji
 • umiejętności wieloaspektowego patrzenia na rozwój zespołów i pracę z nimi,
 • wiele dodatkowych kompetencji, związanych z pracą z ludźmi i ich rozwojem.

Uczestnicy
Studia kierowane są zarówno do trenerów, wykładowców, nauczycieli oraz coachów jak i do wszystkich tych, którzy w swojej pracy zawodowej spotykają się, kierują czy zarządzają zespołami pracowniczymi (menedżerowie, liderzy zespołów projektowych, konsultanci). Rekomendowane jest wcześniejsze ukończenie kursów lub studiów podyplomowych z zakresu coachingu lub/i umiejętności trenerskich.

 

 

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Akademia coachingu zespołowego i facylitacji w WSB w Poznaniu

 • Miesiące nauki: 9
 • Liczba godzin: 144
 • Liczba zjazdów: 10
 • Liczba semestrów: 2
1. Coaching a praca z grupą (16 godz.)
 • Idea pracy coachingowej i jej zastosowanie,
 • Struktura coachingu indywidualnego,
 • Wybrane narzędzia coachingu indywidualnego,
 • Coaching indywidualny a zespołowy,
 • Coaching, coaching grupowy, facylitacja, tutoring – podobieństwa i różnice,
 • Coach, lider, facylitator, nauczyciel – rola i zadania,
2. Techniki pracy umysłowej (8 godz.)
 • „Dwa umysły w jednym” – czyli półkula profesorska i artystyczna,
 • Czym są TPU
 • Procesy i bloki pamięci,
 • Wybrane techniki pamięciowe i ich zastosowanie w pracy coacha,
 • Notowanie nielinearne – mindpapping,
 • Wykorzystanie TPU w pracy z grupą,
3. Myślenie wizualne w pracy coacha (8 godz.)
 • Rola rysunku w warsztatach grupowych,
 • Trening rysowania symbolicznego,
 • Rysunek a narzędzia pracy z grupą,
4. Umiejętności autoprezentacyjne w pracy z grupą – warsztat video  (16 godz.)
 • Komunikacja niewerbalna a efektywność pracy w coachingu zespołowym
5. Neuronauka w komunikacji (8 godz.)
 • Mózg i jego funkcjonowanie,
 • Neurobiologia w praktyce coachingowej,
 • Efektywność komunikacji interpersonalnej,
 • Praca z grupami a neurodydaktyka,
6. Charakterystyka zespołów (16 godz.)
 • Co to jest zespół,
 • Typy zespołów,
 • Efektywność zespołowa,
 • Budowanie zespołów uczących się – 9 bodźców behawioralnych,
 • Błędy w uczeniu się według P. Senge
 • Decyzje grupowe a decyzje indywidualne,
 • Etapy kształtowania się zespołu,
 • Budowanie relacji w zespole,
 • Poziomy dojrzałości zespołowej,
 • Role zespołowe a skuteczność zespołowa,
7. Coaching grupowy (8 godz.)
 • Specyfika coachingu grupowego,
 • Umiejętności facylitacyjne coacha grupowego,
 • Narzędzia pracy coacha grupowego,
 • Peer to peer coaching jako specyficzne narzędzie coachingu grupowego,
 • Sytuacje trudne w  coachingu grupowym,
8. Rozwiązywanie konfliktów w zespołach (8 godz.)
 • Rodzaje i przyczyny konfliktów w zespołach,
 • Mediacje i arbitraż w zarządzaniu konfliktem,
 • Koło Moor’a a praca pytaniami w zarządzaniu konfliktem,
 • Rola lidera w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi w zespołach pracowniczych,
 • Sytuacje konfliktowe – warsztat case study
9. Dysfunkcje pracy zespołowej (8 godz.)
 • Diagnoza przyczyn zespołu nieefektywnego
 • 5 dysfunkcji zespołu według Lencioniego
 • Zarządzanie dysfunkcjami
10. Odkrywanie potencjału zespołu (8 godz.)
 • Mapa predyspozycji osobowościowych w zespole – model stylów zachowań,
 • Mapa talentów w zespole,
 • Budowanie mocnych i słabych stron zespołu,
11. Gry planszowe w facylitacji i coachingu zespołowym (8 godz.)
 • Gra planszowa jako jedno z narzędzi pracy facylitatora,
 • Gry z wykorzystaniem kart,
 • Gry strategiczne,
 • Rola gier w rozwoju zespołów i efektywności zawodowej,
12. Budowanie celów i analiza rzeczywistości – warsztat praktyczny coachingu zespołowego (16 godz.)
 • Modele coachingu zespołowego
 • Etapy coachingu zespołowego
 • Praca z wizją zespołu
 • „Złoty krąg” czyli zaczynaj od „dlaczego?”
 • Budowanie wspólnych celów, norm i wartości zespołowych (siatka celów, piramida wartości zespołowych)
 • Human Performance Improvement
 • Meta- Plan
 • Diagram Ishikawy
13. Poszukiwanie rozwiązań i wybór opcji – warsztat praktyczny coachingu zespołowego (16 godz.)
 • Team Action Menagement
 • Action Learning
 • Techniki kreatywnego rozwiązywania problemów i budowania rozwiązań innowacyjnych (brainstorming i jego odmiany w pracy z zespołami, kruszenie, myślenie lateralne, synektyka itp.)
 • Techniki kreatywne a warsztaty wprowadzania innowacyjnych rozwiązań wewnątrz organizacji (debata oksfordzka, dramy, tworzenie kolaży itp.)
 • Indywidualne action plany
Forma zaliczenia
 • Praktyczna praca z zespołem.
 • Wykorzystanie narzędzia z zakresu coachingu zespołowego / analiza materiału video.
 • Praca w mini zespołach projektowych.
Wykładowcy: 
Aleksandra Stanek
Psycholog, terapeuta, coach ICF, dyplomowany trener grupowy i biznesu. W ramach własnej firmy szkoleniowej projektuje i realizuje procesy doradcze i szkoleniowe w następujących obszarach: rozwój potencjału osobistego, przywództwo i zarządzanie, komunikacja interpersonalna, coaching, budowanie zespołu, zarządzanie stresem, profilaktyka wypalenia zawodowego, strategiczny HR ( w tym budowanie i wdrażanie modeli kompetencyjnych ), programy rozwoju trenerów ( Train the trainers ).
Posiada wiele certyfikatów i licencji zawodowych. Jest diagnostą Master Person Analysis ( MPA ) - kompleksowego narzędzia wspomagającego systemy zarządzania m.in. w obszarze rekrutacji, planowania ścieżek rozwoju oraz analizy i budowania zespołu. Z  Wyższą Szkołą Bankową związana od 2008 roku.
Na stałe współpracuje również z MSBiF w Katowicach oraz Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, gdzie odbywa  regularne superwizje trenerskie.
 
Tomasz Szwed
Szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje menedżerskie, zajmuje się od 1996 roku. Od 2000 roku prowadzi własną działalność szkoleniową pod nazwą TS – Programy Szkoleniowe i współpracuje z m.in. Wyższą Szkołą Bankową, Wydziałem Szkoleń i Rozwoju mBanku, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada certyfikat metody Thomas International, ukończył specjalistyczny program szkoleniowy train the trainer z zakresu coachingu i zarządzania przez coaching  (IMPACT POLSKA). Wdrażał i brał udział w projekcie rozwoju indywidualnego (executive coaching) dla dyrektorów placówek sieci detalicznej mBanku jako coach. Sesje coachingowe (głównie executive coaching) prowadzi od 2004 roku. W coachingu ceni zdrowy rozsądek i bezpośredni kontakt z klientem, nie będąc fanem nowoczesnych form komunikacji typu skype. Członek Wielkopolskiego Stowarzyszenia Coachingu. Mąż, tata Weroniki i Zosi, ceniący życie z dala od miejskiego zgiełku. W pracy często pomagają mu słowa księdza Tischnera, że „…życie nie jest do sprawiedliwości, ino do miłości.”
 
Magdalena Giec
executive & leadership coach, akredytowany coach ICF na poziomie PCC, były lider ICF w Poznaniu i członek zarządu ICF Polska w latach 2012-2013, trener coachingu Wyższej Szkoły Bankowej od 2009 r., wykłada również coaching na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Łódzkim. Jest trenerem i egzaminatorem w Erickson College International (ACTP)  w Polsce, we Francji, Kanadzie, Bułgarii i Serbii. Jako coach współpracuje z takimi firmami jak Allegro Group, czy Credit Agricole.
 

Cena studiów podyplomowych na kierunku Akademia coachingu zespołowego i facylitacji w WSB w Poznaniu

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.  

zapisz-sie-onlin.png

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
460 zł535 zł2675 zł5350 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studia Podyplomowe

budynek GG, pokój 03, parter, INFOLINIA 61 667 01 70

  • ul. Powstańców Wielkopolskich 5
  • 61-895 Poznań
  • PON - WTO:
  • ŚRO:
  • CZW - PIĄ:
  • 09:00 - 16:00
  • 10:00 - 17:00
  • 09:00 - 16:00
  • tel. 61 655 33 00
  • fax

Javascript is required to view this map.
52.40409516.921774