Z WSB możesz więcej!

W dzisiejszych czasach studia to tylko połowa sukcesu w znalezieniu pracy. Istotnym elementem jest również doświadczenie międzynarodowe.

Studia i praktyki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu posiada Kartę Erasmus+, przyznaną przez Komisję Europejską, która uprawnia do udziału w programie Erasmus+. W ramach tego programu uczelnia podpisała 43 umowy partnerskie z uczelniami z całej Europy oraz 9 umów z uczelniami spoza Unii Europejskiej. Dzięki temu studenci Wyższej Szkoły Bankowej mogą realizować studia za granicą przez okres 1 bądź 2 semestrów na studiach licencjackich i magisterskich.
Erasmus+ pozwala studentom także odbywać 3-miesięczne praktyki w krajach Unii Europejskiej.
Dzięki programowi PO WER WSB w Poznaniu finansuje zagraniczne mobilności osób z niepełnosprawnością oraz w trudnej sytuacji finansowej.

52 uczelnie partnerskie!

Aż tyle uczelni partnerskich współpracuje z WSB w Poznaniu. Dlatego możesz studiować w takich państwach jak Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Francja Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy, Kenia i Bhutan!

Erasmus Student Network

Studenci WSB mają możliwość aktywnie uczestniczyć w organizacji studenckiej Erasmus Student Network WSB Poznań (ESN WSB Poznań). ESN pomaga studentom odwiedzającym Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu w ramach programu Erasmus+ zaaklimatyzować się w kraju i na uczelni.  

Kontakt: president.wsb@esn.pl