Najważniejsze informacje w związku z koronawirusem

Ze względu na wprowadzenie stanu epidemii w naszym kraju, a także w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich, władze uczelni podjęły decyzję o przeniesieniu pracy wszystkich działów uczelni oraz wykładowców na tryb zdalny. Oznacza to, iż kontakt z nami  będzie możliwy tylko i wyłącznie drogą telefoniczną lub mailową.

Biuro Rekrutacji ponownie otwarte

Po tygodniach pracy zdalnej nasze Biuro Rekrutacji, od środy 20 maja, znów będzie dla Was otwarte. Pracownicy biura czekają na Wasze wizyty i cieszą się, że ponownie będą mogli Was zobaczyć. 

 

Najważniejsze jest dla nas Wasze bezpieczeństwo, dlatego prosimy Was, abyście podczas wizyty w Biurze Rekrutacji, przestrzegali określonych zasad, które dotyczą m.in.:

·       dezynfekcji rąk,

·       noszenia maseczek

·       zachowania bezpiecznego dystansu.

 

Na miejscu znajdziecie instrukcje, które dokładnie określają, jak zachować się, by wizyta w Biurze Rekrutacji przebiegała bezpiecznie dla Waszego zdrowia. Jeżeli w ciągu ostatnich dni mieliście kontakt z kimś chorym, albo macie objawy przeziębienia, takie jak temperatura czy kaszel, wtedy w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, zostańcie w domu. 

 

Od 20 maja będziemy na Was czekać w następujących godzinach:

Poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 9.00-16.00

Środy w godz. 9.00 -15.00

 

Jeśli macie pytania, pracownicy biura są też dostępni telefonicznie pod numerem tel.: 61 655 33 00. 

Funkcjonowanie w trybie zdalnym

Termin zawieszenia pracy wszystkich uczelni w Polsce zostaje przedłużony do 24 maja 2020 roku, zgodnie z informacją podaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Przypominamy, że Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu funkcjonuje w trybie zdalnym do odwołania. Zajęcia dla studentów są prowadzone w formule zdalnego nauczania. Poszczególne działy uczelni również obsługują sprawy studenckie, ale poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Przedłużenie funkcjonowania w trybie zdalnym

Termin zawieszenia pracy wszystkich uczelni w Polsce zostaje przedłużony do 26 kwietnia 2020 roku, zgodnie z informacją podaną przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego.

 

Przypominamy, że Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu funkcjonuje w trybie zdalnym. Zajęcia dla studentów są prowadzone w formule zdalnego nauczania. Poszczególne działy uczelni również obsługują sprawy studenckie, ale poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Przedłużenie zawieszenia funkcjonowania uczelni

Termin zawieszenia funkcjonowania wszystkich uczelni w Polsce zostaje przedłużony do 10 kwietnia 2020 roku, zgodnie z postanowieniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. To decyzja podjęta w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce.

 

Przypominamy, że Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu funkcjonuje w trybie zdalnym. Zajęcia dla studentów są prowadzone w formule zdalnego nauczania. Poszczególne działy uczelni również obsługują sprawy studenckie, ale poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Praca działów WSB

W trosce o bezpieczeństwo naszych studentów, wykładowców oraz pracowników, WSB w Poznaniu rozpoczęła funkcjonowanie w trybie zdalnym.  Wszyscy nasi pracownicy dydaktyczni (wykładowcy) oraz pracownicy administracyjni pracują ze swoich domów, stosując się do zaleceń ograniczenia kontaktów i przemieszczania się. Nie wstrzymujemy funkcjonowania uczelni. Wszystkie działy obsługowe będą w dalszym ciągu do Waszej dyspozycji.

Działy obsługowe (Dziekanat, Biuro Karier i Praktyk, Biblioteka, DWZ) oraz Prodziekani zachowują ciągłość działania. Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy uczelni znajdziecie w Ekstranecie i w Moodle. To podstawowe źródła wiedzy. W najbliższych dniach w Ekstranecie pojawi się zbiór najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi. Poszczególne działy opublikują również sposoby na szybszą (niż e-mail) komunikację w nagłych przypadkach. Będziemy starali się pomóc Wam w każdej sprawie.

Drodzy studenci, ograniczcie kontakty z innymi osobami, zadbajcie o siebie i swoich bliskich.

Przedłużenie ważności legitymacji

Zawieszenie zajęć w dniach 12-25 marca

Szanowni Państwo,

 

W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin - po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zdecydował o zawieszeniu na obszarze całego kraju działalności dydaktycznej prowadzonej przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW.  

 

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zawiesza realizację zajęć od dnia 12 marca 2020 do 25 marca 2020. Dotyczy to kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych, studiach MBA lub w innych formach.

 

Jednocześnie informujemy, że obrony prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich odbywają się zgodnie z harmonogramem. Jeżeli ktokolwiek z Państwa, nie będzie mógł przystąpić do obrony – prosimy o pilne powiadomienie o tym fakcie Uczelni.


W okresie zawieszenia zajęć działy administracyjne uczelni będą pracować. Aby ograniczyć ryzyko epidemiologiczne prosimy o załatwianie bieżących spraw głównie za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej ➡ dane kontaktowe dostępne są na stronie uczelni w zakładce Kontakt.

 

W celu ograniczenia skutków czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, Ministerstwo wskazuje na zastąpienie tradycyjnego nauczania zajęciami prowadzonymi zdalnie. O wdrożeniu takiego rozwiązania poinformujemy Państwa wkrótce.

 

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco za pośrednictwem Extranetu oraz strony internetowej.

 

                                                                                   W imieniu Władz Uczelni,

                                                                                   Rektor

                                                                                   Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

                                                                                   prof. zw. dr hab. Józef Orczyk

 


Dear All,

 

In connection with an increasing risk of the SARS-CoV-2 infection and furhter confirmed cases of the COVID-19 virus in Poland, Deputy Prime Minister and Minister of Science and Higher Education Jarosław Gowin after the recomendations from the Government Crisis Management Council has decided to suspend all teaching activities in the territory of Poland carried out by the universities supervised by the Ministry of Science and Higher Education.

 

Acting in compliance with the decision of the Ministry of Science and Higher Education WSB University suspends its teaching activities as of March 12, 2020 until March 25, 2020. The decision applies to undergraduate (Bachelor’s degree), graduate, (Master’s degree), postgraduate programs, MBA programs, and all other courses and training sessions delivered by the university.

 

The defense examinations of diploma projects and dissertations remain unchanged and will be carried out as scheduled. If you happen not to attend the defense you are kindly requested to notify the university as soon as possible.

 

During the suspension period the University’s administartive units and offices will be in operation. In order to reduce the risk of infection you are kindly requested to arrange all necessary issues via telphone or email. The contact details are available on the WSB webpage in the tab Contacts.

 

The Ministry recommends replacing the tradtional mode of contenct delivery with distance-learning modes. You will be notified of the implementation of this solution soon.

 

You will be kept updated on an ongoing basis via the Extraner and our webpage.

 

                                                                                    Rektor

                                                                                    Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

                                                                                    prof. zw. dr hab. Józef Orczyk

 

Dni rektorskie

Szanowni Państwo, 


W związku z rosnącym zagrożeniem koronawirusem w Polsce informujemy, że od czwartku 12 marca 2020 do poniedziałku 16 marca 2020 włącznie, Rektor WSB w Poznaniu dla Wydziału Finansów i Bankowości wprowadza dni rektorskie, co oznacza, że zajęcia dydaktyczne w tych dniach nie odbędą się. Decyzja o wprowadzeniu dni rektorskich dotyczy studiów wyższych jak i podyplomowych. 
Obrony prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich odbywają się zgodnie 
z harmonogramem.

 

O dalszym postępowaniu będziemy Państwa informować na bieżąco. 


Dear All,

 

As a result of the coronavirus spread in Poland, we wish to inform you that as of Thursday March 12, 2020 until Monday March 16, 2020 the Rector of WSB University in Poznan is introducing Rector’s days for the Faculty of Finance and Banking. This means that the classes in the above mentioned period will be suspended. The decision applies to undergraduate (Bachelor’s degree), graduate, (Master’s degree) and postgraduate modes of study.

The defense examinations of diploma projects and dissertations remain unchanged and will be carried out as scheduled.

 

You will be notified of furthere measures on an ongoing basis.

Komunikat Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Komunikat Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie  koronawirusa
Covid-19 (SARS CoV-2)
 

Szanowni Państwo,

działając na podstawie rekomendacji i komunikatów Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz wytycznych World Health Organization, w trosce o zdrowie całej społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,

wstrzymuję do odwołania wszelkie wyjazdy pracowników i studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz osób biorących udział w Programie Erasmus+ do krajów wymienionych w komunikacie GIS, tj.:

 • Chin,
 • Hongkongu,
 • Singapuru,
 • Tajwanu,
 • Korei Południowej,
 • Japonii,
 • Tajlandii,
 • Wietnamu,
 • Iranu,
 • Włochy.

Wyjazdy służbowe i związane z Programem Erasmus+ do innych krajów, niewymienionych powyżej, ale zagrożonych wirusem zgodnie z ogólnie znanymi informacjami, należy przełożyć do czasu ustabilizowania się sytuacji oraz na bieżąco śledzić stronę www.gis.gov.pl.

Pracownicy i studenci powracający/przyjeżdżający z zagranicy (w tym studenci Programu Erasmus+) z rejonów nie objętych kwarantanną mogą bez żadnych przeszkód uczestniczyć w pracy oraz w zajęciach przewidzianych harmonogramem studiów.

Rekomenduję też wstrzymanie się z wyjazdami prywatnymi do krajów wymienionych wyżej.

Osoby przyjeżdżające z wyżej wymienionych krajów, także po wyjazdach prywatnych, przed przyjściem do Uczelni zobowiązuję do odbycia 14-dniowej dobrowolnej kwarantanny, a w razie pojawienia się objawów sugerujących chorobę o natychmiastowe zgłoszenie się do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Kontakt do stacji sanitarno-epidemiologicznej:
 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań

tel: 61 85 44 800 UWAGA - Łączy wszystkie telefony wewnętrzne
 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

 ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice

tel: 32 351 23 00 (całodobowy)

tel. kom. 539 963 856 lub 606326 142 lub 606 488 680
 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie

ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin

tel. 91 462 40 60 UWAGA - Łączy wszystkie telefony wewnętrzne i poinformowanie o tym przełożonego w przypadku pracowników lub Dziekana w przypadku nauczycieli akademickich i studentów.
 

Osobami wskazanymi do kontaktu są:

Pracownicy dziekanatu właściwego dla Wydziału - w sprawach studenckich,

Pracownicy Działów Organizacji Dydaktyki właściwego dla Wydziału - w sprawach nauczycieli akademickich,

Katarzyna Kruk, Biuro Senatu katarzyna.kruk@wsb.poznan.pl tel. 616553258 lub tel. kom. 539533618 – w sprawach ogólnych,

Katarzyna Zielińska, Specjalista ds. BHP katarzyna.zielinska@wsb.poznan.pl tel. kom. 511161633 - informacje o sytuacjach związanych z koronawirusem.
 

Przypominam o zaleceniach WHO, dzięki którym można zmniejszyć ryzyko zakażenia się:

 •  Unikaj kontaktu z osobami, które kaszlą i mają gorączkę.
 •  Często i dokładnie myj ręce wodą i mydłem lub płynem dezynfekującym na bazie alkoholu.
 •  Podczas kichania lub kaszlu używaj jednorazowych chusteczek higienicznych. Po użyciu wyrzuć chusteczkę i dokładnie umyj ręce.
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • W przypadku wystąpienia choroby z gorączką pójdź do lekarza, a jeśli przebywałeś za granicą, poinformuj go o tym.
 • Trzymaj się z dala od targów z żywymi zwierzętami lub nieprzetworzonym mięsem.
 • Nie jedz surowego mięsa, nabiału lub produktów nieznanego pochodzenia.
   

Proszę o bieżące śledzenie  zaleceń Ministerstwa Spraw Zagranicznych (związanych z podróżami do poszczególnych krajów):

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-37-warsza…

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer infolinii: 800-190-590.

Wszystkich członków wspólnoty akademickiej WSB w Poznaniu proszę o zachowanie zdrowego rozsądku, nie narażania innych osób na utratę zdrowia oraz unikania zachowań mogących wzbudzać panikę.

 

                                                                                          Powiększ grafikę


All students who have travelled in the last 14 days to Poland from those countries:

People’s Republic of China,

 • South Korea,
 • Japan,
 • Singapore,
 • Iran,
 • Thailand,
 • Wietnam,
 • Taiwan
 • Italy (esp. northern regions),
 • Hongkong.

or been in a situation potentially carrying the risk of a corona virus infection and develop symptoms of cough, fever or shortness of breath, should immediately check-in to the nearest designated hospital.

Based on recent developments WSB University in Poznań has decided to temporarily suspend individual exchange of students and academic staff with those countries.

There have been no confirmed cases of COVID-19 in Poland.

Steps have been taken to supply all University buildings with clear instructions on how to wash your hands thoroughly.

Students and staff incoming from the above mentioned countries are advised to refrain from taking part in lectures within the two-week period following their arrival from abroad as a common-sense and safety precaution.

The Polish Ministry of Public Health has launched a hotline (in Polish and English:  800-190-590 (for English press “6”).

Full list of public hospitals in Poznań, with designated anti-virus wards:
 

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddział VII Chorób Zakaźnych i Neurologii:   Szpitalna Street 27/33, Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora-Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych; Przybyszewskiego Street 49

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , Oddział Zakaźny; Szwajcarska Street 3

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny;  Nowowiejskiego Street 56/58

With any questions regarding healthcare services please contact any of the International Office staff.

WHO’s protection measures for persons who are in or have recently visited (past 14 days) areas where COVID-19 is spreading:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-…

Stay at home if you begin to feel unwell, even with mild symptoms such as headache and slight runny nose, until you recover. Why? Avoiding contact with others and visits to medical facilities will allow these facilities to operate more effectively and help protect you and others from possible COVID-19 and other viruses.

If you develop fever, cough and difficulty breathing, seek medical advice promptly as this may be due to a respiratory infection or other serious condition. Call in advance and tell your provider of any recent travel or contact with travelers. Why? Calling in advance will allow your health care provider to quickly direct you to the right health facility. This will also help to prevent possible spread of COVID-19 and other viruses.

 

 

 

 

Komunikat w sprawie sytuacji epidemiologicznej

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.


Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni odwiedziłeś północne Włochy, Chiny, Koreę Południową, Iran, Japonię, Tajlandię, Wietnam, Singapur lub Tajwan lub miałeś kontakt z osobami odwiedzającymi te kraje i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: 

 • gorączka, 
 • kaszel, 
 • duszność i problemy z oddychaniem,

bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Poniżej podajemy kontakty do tych instytucji.

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

ul. Noskowskiego 23

61-705 Poznań

 

Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddział VIII Chorób Zakaźnych I Neurologii, Pediatryczny, Szpitalna 27/33

 

Szpital Kliniczny im. Heliodora-Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych, ul. Przybyszewskiego 49

 

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , Oddział Zakaźny, Szwajcarska 3

 

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Nowowiejskiego 56/58


Jak zapobiec zakażeniu


Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aby zapobiec jego rozprzestrzenianiu się często myj ręce lub używaj żelu antybakteryjnego (min. 60% zawartości alkoholu) a podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce lub użyj żelu antybakteryjnego.

Powiększ grafikę

 

Więcej informacji o tym, jak uchronić się przed zarażeniem znajdziesz na stronach:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-poln…

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazk…

 


What you should know about the coronavirus

Basic protection against the novel coronavirus causing the COVID-19 disease.

 

Information for people returning from north Italy, China, South Korea, Iran, Japan, Thailand, Vietnam, Singapore or Taiwan

 

If you have visited north Italy, China, South Korea, Iran, Japan, Thailand, Vietnam, Singapore or Taiwan in the last 14 days and you have noticed symptoms such as fever, cough, dyspnoea and breathing problems,

or

 • immediately seek medical help at an infection or observation ward, where the personnel will decide on a medical procedure to follow.

 

What is a coronavirus?

The novel coronavirus SARS-Cov-2 causes a disease called COVID-19. The most common symptoms are fever, cough, dyspnoea, muscle pain and fatigue.

 

How often do the symptoms occur?

Severe illness is reported in 15–20% of people on average. Death is reported in 2–3% of patients. These numbers are probably inflated, as many cases where people developed mild illness were not confirmed with laboratory tests.

 

Who is at the highest risk?

The risk of developing severe illness and death is the highest in the case of the elderly, people with weakened immune systems and with pre-existing medical conditions, in particular chronic diseases.

How to protect yourself against the coronavirus?

The virus spreads through respiratory droplets. Currently, there is no vaccine for the novel coronavirus. You may use other methods to prevent infection, listed below. These methods are also used to prevent other diseases spreading through respiratory droplets, such as seasonal influenza (which peaks between January and March every year).

 

Where have cases of the coronavirus been reported by now?

The largest number of confirmed cases of the novel coronavirus infections was reported in China (99%), mainly in Hubei Province. The virus then spread to other countries in Asia, Europe, Oceania and North America, where more people were infected (e.g. in Germany, France and Great Britain).

 

RECOMMENDATIONS

Wash your hands often

Wash your hands often with soap and water, and if that is not possible, use alcohol-based gels/sanitisers (at least 60% alcohol).

Why? Washing your hands using the above methods kills viruses that may be on your hands.

 

Apply appropriate protection when coughing or sneezing

When coughing and sneezing cover your mouth and nose with your bent elbow or a tissue – and dispose of the tissue immediately to a closed bin and wash your hands often using soap and water. If you do not have them at your disposal, use alcohol-based hand gels/sanitisers (at least 60% alcohol).

Why? Covering your mouth and nose while coughing and sneezing prevents germs and viruses from spreading. If you sneeze or cough into your hands, you might infect objects or people you touch.

 

Keep a safe distance

Keep at least a one-metre distance between yourself and other people, especially those who are coughing, sneezing and have a fever.

Why? When someone infected with a virus that causes a respiratory disease, such as COVID-19, coughs or sneezes, they spray small droplets of saliva and mucus that may contain the virus. If you are too close, you risk breathing the virus in.

 

Avoid touching eyes, nose and mouth

Why? Hands come to contact with many surfaces that may be contaminated with the virus. If you touch your eyes, nose or mouth with contaminated hands, you can transfer the virus from the surface to yourself.

If you have a fever, cough, difficulty breathing – seek medical help

 

If you have a fever, cough or difficulty breathing, seek medical help according to the information on this page.

Why? Respiratory symptoms accompanied by a fever may have many causes, be it viral (influenza viruses, adenoviruses, rhinoviruses, coronaviruses, parainfluenza viruses) or bacterial (Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma).

 

If you have mild respiratory symptoms and you did not travel to China

If you have mild respiratory symptoms and you did not travel to China, remember to follow basic protective rules for coughing, sneezing and hand hygiene, and if possible, stay at home until you recover.

 

Protect yourself and others from infection

A suspected infection with SARS-Cov-2 is linked to:

 • travelling around the parts of China where cases of SARS-Cov-2 infection were reported,

or

 • close contact with someone who travelled around China and has respiratory symptoms.

We recommend reading the information published on the website of the Chief Sanitary Inspectorate, for example “Communication for travellers”, “Rules for treating individuals with suspected novel coronavirus 2019-nCoV infection MEDICAL” or “Rules for treating individuals with suspected novel coronavirus 2019-nCoV infection DURING AIR TRAVEL”.

 

Masks

Face masks are not recommended for healthy individuals to prevent the spread of SARS-Cov-2

Wearing a mask that covers your mouth and nose may help reduce the spread of some respiratory diseases.  However, using a mask alone is not guaranteed to stop infections and should be combined with using other preventive measures, including hand hygiene, protective rules for coughing and sneezing (see above) and avoiding close contact with other people (at least 1 metre distance). The World Health Organization recommends a reasonable use of masks.

 

Use a mask only if you have respiratory symptoms (coughing or sneezing), have suspected SARS-Cov-2 infection with mild symptoms or are caring for someone with suspected SARS-Cov-2 infection.

Respiratory protection equipment should be CE-marked, certifying that it was properly designed, constructed and made from the right materials.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

1. Czy mogę przyjść na uczelnię, żeby załatwić sprawy w dziekanacie lub innych działach uczelni?

WSB w Poznaniu funkcjonuje w trybie zdalnym. Działy obsługowe (Dziekanat, Biuro Karier i Praktyk, Biblioteka, Dział Współpracy z Zagranicą) obsługują sprawy studenckie za pośrednictwem telefonicznym i mailowym. Dane kontaktowe znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce kontakt.

 

2. Czy uczelnia planuje zmienić harmonogram roku akademickiego?

Nie, uczelnia funkcjonuje w ramach przyjętego wcześniej harmonogramu roku akademickiego. Obowiązujący harmonogram jest dostępny w Extranecie (zakładka Organizacja toku studiów → Harmonogram roku akademickiego 2019_2020).

 

3. Co z terminami oddania prac dyplomowych?

Terminy składania prac dyplomowych nie zmieniają się. Pierwszy termin na złożenie zaakceptowanych w ESO przez promotora prac upływa 25 maja br., a drugi termin (poprawkowy) mija 13 lipca br. Jeżeli sytuacja w kraju nie ulegnie zmianie, to prace w wersji papierowej nie będą wymagały podpisu promotora. Prace będzie można przesłać w wersji papierowej pocztą na adres uczelni.

 

4. Czy terminy obron mogą zostać zmienione?

Obrony odbędą się w zaplanowanych terminach. Obrony w pierwszym terminie odbędą się od 23 czerwca do 10 lipca br. Obrony w drugim terminie zostaną przeprowadzone od 21 września do 2 października br.

 

5. Do kiedy zostaną przedłużone terminy dodatkowych podejść do egzaminów?

Studenci, którzy uzyskali zgodę Prodziekanów na dodatkowe podejścia, będą mogli je zrealizować do końca sesji przedłużonej, tj. do 26 kwietnia br. Ze względu na sytuację epidemiczną, dodatkowe podejścia najprawdopodobniej odbędą się w wersji zdalnej. W tej chwili trwają prace nad przygotowaniem procesu przeniesienia zaliczeń w sesji przedłużonej do sfery zdalnej. Prosimy o śledzenie komunikatów w Extranecie.

 

6. Czy biblioteka jest czynna?

Można korzystać z księgozbioru biblioteki po uprzednim zamówieniu maksymalnie 5 książek mailowo pod adresem: biblioteka@wsb.poznan.pl. Zamówienie powinno być złożone minimum 5 dni przed odbiorem książek. Odbiór jest możliwy jedynie we wtorki i w czwartki w godz. 14.00-17.00.

 

7. Czy książki wypożyczone w bibliotece będą miały przedłużoną ważność?

Tak, bibliotekarze dokonują codziennie stosownych prolongat.

 

8. Co z ważnością legitymacji studenckich?

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Nie trzeba przedłużać legitymacji indywidualnie w Dziekanacie.

 

9. Czy mogę spotkać się z doradcą z Biura Karier i Praktyk?

Zapraszamy do kontaktu mailowego, aby ustalić termin spotkania online. W sprawach związanych z wyborem ścieżki zawodowej czy edukacyjnej prosimy o wiadomość na adres: doradca.zawodowy@wsb.poznan.pl, natomiast w sprawach dotyczących przedsiębiorczości prosimy o kontakt pod adresem: doradca.przedsiebiorczosci@wsb.poznan.pl.