Kadra dydaktyczna

O poziomie kształcenia uczelni decyduje kadra naukowo-dydaktyczna, jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Grono pracowników naukowo-dydaktycznych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu to około 400 nauczycieli akademickich. Z Uczelnią współpracują wykładowcy szkół wyższych z całej Polski.

Jedną z zasad, którymi kierują się Władze Szkoły Bankowej w Poznaniu, jest powierzanie zajęć dydaktycznych doświadczonym praktykom: pracownikom banków, przedsiębiorstw, biur maklerskich, agencji reklamowych i PR, firm ubezpieczeniowych, urzędów kontroli skarbowej, izb i urzędów skarbowych, urzędów celnych, sędziom czy też ekspertom firm konsultingowych. Wielu z nich to potencjalni pracodawcy absolwentów Uczelni. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu korzysta również z wiedzy i doświadczenia wykładowców zagranicznych, z takich krajów jak USA, Holandia, Niemcy, Finlandia, Dania, Francja i Wielka Brytania.

Instytuty
Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Bankowej tworzą zespoły badawcze, specjalizujące się w danej dziedzinie. Zespoły badawcze zajmujące się pokrewnymi dziedzinami tworzą instytuty naukowe.

Działalnością naukową Wydziału Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu kieruje Prodziekan ds. Nauki – prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Leczykiewicz.
Prodziekanowi ds. Nauki podlegają:
1. Dział Nauki, w skład którego wchodzi Koordynator ds. Rozwoju Naukowego – dr inż. Iwona Wiaderek oraz asystent Prodziekana ds. Nauki – Małgorzata Lachowicz,
2. cztery instytuty naukowe:
Instytut Finansów – vacat
Instytut Społeczno-Ekonomiczny – dyrektor instytutu prof. nadzw. dr hab. Sławomir Jankiewicz
Instytut Zarządzania – dyrektor instytutu prof. nadzw. dr hab. Jacek Kall
Instytut Prawa i Administracji -  dyrektor instytutu prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Jan Szwarc

Praca
Wydział Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu jest otwarty na podjęcie współpracy w ramach prowadzenia zajęć dydaktycznych. W związku z rozwojem oferty dydaktycznej Uczelnia poszukuje wykładowców z zakresu:

 • Rachunkowości
 • Finansów
 • Podatków
 • Bankowości
 • Logistyki
 • Informatyki
 • Zarządzania
 • Marketingu i PR
 • Psychologii w zarządzaniu
 • Prawa
 • Turystyki i Rekreacji
 • Stosunków Międzynarodowych
 • Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o przesłanie CV (szablon CV znajduje się w załączniku) oraz dyplomu potwierdzającego wykształcenie, na adres praca.dydaktyka@wsb.poznan.pl