Kadra dydaktyczna

Siłą naszej uczelni są ludzie. Doświadczeni i pozytywni wykładowcy oraz sympatyczni pracownicy administracji. Każdy student może liczyć na ich wiedzę, poradę, wsparcie i uśmiech. Wielu naszych wykładowców to osoby, które w życiu poza uczelnią są przedsiębiorcami, właścicielami firm, pracownikami banków, agencji reklamowych, firm ubezpieczeniowych i wielu innych branż. Swoją praktyczną wiedzę przekazują studentom na wykładach i warsztatach. Jesteśmy dumni z tego, że wielu wśród nich są także nasi absolwenci.


Każdy kierunek studiów ma swojego menedżera. To funkcja, którą stworzyliśmy, by zapewnić naszym studentom wysoką jakość kształcenia. Ta  osoba weryfikuje i doskonali programy kształcenia we współpracy z zespołem dydaktycznym, studentami i absolwentami oraz organizuje atrakcyjne praktyki i staże. Jej zadaniem jest także  inspirowanie do tworzenia kół naukowych.


Menedżer kierunku jest też Twoim mentorem, do którego możesz zgłaszać się z problemami i inicjatywami. 

Menedżerowie kierunków

mgr Maja Błaszak 
Menedżer kierunku administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne 

 

"Jeśli lubisz to, co robisz, to nigdy w życiu nie będziesz musiał przepracować ani jednego dnia." Każdego dnia w pracy szukam wyzwań, każdy nowy dzień stawia przede mną nowe zadania i zaskakuje mnie. 

Z Wyższą Szkołą Bankową  jestem związana od początku studiów. Tutaj kończyłam studia licencjackie i magisterskie na kierunku Finanse i Bankowość Unii Europejskiej. Następnie kontynuowałam swoją edukację na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.  Aktualnie przygotowuję doktorat na Uniwersytecie Ekonomicznym.

Zawodowo i naukowo interesuje mnie obszar partnerstwa publiczno-prywatnego, jego wpływ na rozwój regionu i jego konkurencyjność. 

Maja Błaszak 
dr hab.Maciej Mackiewicz
Menedżer kierunku handel międzynarodowy i filologia angielska

 

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo (lingwistyka stosowana), autor dwóch monografii naukowych i kilkudziesięciu artykułów publikowanych w Polsce i za granicą, redaktor dwóch monografii zbiorowych. Zainteresowania naukowe i badawcze: metodyka nauczania języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem podejścia międzykulturowego, motywacja osób uczących się języka obcego, komunikacja międzykulturowa w biznesie. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z komunikacji międzykulturowej w biznesie, seminaria licencjackie i magisterskie, a także kursy języka niemieckiego.

 
dr Hubert Igliński
Menedżer kierunku logistyka

 

Jestem menedżerem kierunku Logistyka w WSB w Poznaniu. Od 15 lat pracuję jako wykładowca skupiając swoje zainteresowania naukowe i biznesowe na transporcie i logistyce. Na zajęciach dzielę się wiedzą i doświadczeniem, które zdobyłem współpracując z przedsiębiorstwami m.ni. Volkswagen Poznań i samorządami lokalnymi, w tym również Miastem Poznań.

Spotkasz mnie m.in. na zajęciach z podstaw logistyki, marketingu usług logistycznych, transportu niskoemisyjnego oraz transportu i spedycji międzynarodowej. Dzielę się na nich doświadczeniem, które zdobyłem, wykładając na kilku krajowych i zagranicznych uczelniach. Jestem autorem i współautorem ponad 70 publikacji naukowych i popularyzatorskich, a także kilkunastu ekspertyz i strategii gospodarczych dla przedsiębiorstw i samorządów lokalnych, często wypowiadam się w mediach. Obecnie zajmuję się tematyką transportu niskoemisyjnego i autonomicznego oraz logistyką miejską. Jeśli masz pytania dotyczące organizacji studiów lub tematów zajęć nie wahaj się i zgłoś się do mnie.

dr Justyna Matusiak
Menedżer kierunku prawo i prawo w biznesie 

 

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2012 roku uzyskała tytuł doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swoich zainteresowaniach badawczych i praktycznych zajmuje się zagadnieniami publicznoprawnej regulacji administracji elektronicznej. Stypendystka Instytutu Szwedzkiego na Uniwersytecie Sztokholmskim (Swedish Law and Informatics Research Institute). Autorka publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Radca prawny. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, postępowania przed sądami administracyjnymi, prawa gospodarczego oraz legislacji administracyjnej. W czasie wolnym czyta książki Henninga Mankella, Yrsy Sigurdardottir, Karin Fossum i Monsa Kallentofta.

 

dr Artur Stefański
Menedżer kierunku finanse i rachunkowość

 

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista z dziedziny analizy finansowej i oceny ryzyka kredytowego. Doświadczony trener biznesu i analizy finansowej, praktyk gospodarczy z kilkuletnim doświadczeniem w bankowości, samodzielny konsultant finansowy. Przeprowadził ponad 100 szkoleń otwartych i zamkniętych zarówno dla instytucji finansowych (np. PKO BP, SGB i wielu banków spółdzielczych), jak i niefinansowych (np. Vox Meble, Aquanet, Skoda Auto Polska, Kimball Electronics, Awans). Wieloletni wykładowca akademicki, od 1998 roku prowadzi zajęcia w ramach studiów wyższych i podyplomowych w WSB w Poznaniu. W dotychczasowej praktyce gospodarczej doświadczenie zdobywał pracując lub doradzając w dziedzinie analizy ryzyka kredytowego w bankach (ponad 7 lat), zarządzania finansami podmiotu gospodarczego (ponad  9 lat). Autor ponad 30 publikacji naukowych z zakresu analizy finansowej i zarządzania ryzykiem.

dr inż. Magdalena Olejniczak 
Menedżer kierunku marketing i sprzedaż 

 

Absolwentka kierunku Towaroznawstwo na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu Marketingu Usług w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.  Pracę naukowo – dydaktyczną rozpoczęła w roku 2012 prowadząc przedmioty głównie z zakresu marketingu na kierunkach zarządzanie, logistyka i inżynieria zarządzania. Zainteresowanie naukowe koncentruje w obszarze badań marketingowych, zachowań konsumentów, innowacji na rynku żywności oraz żywności prozdrowotnej.

 

 Magdalena Olejniczak 
dr Joanna Wachowiak
Menedżer kierunku psychologia w biznesie 

 

Doktor psychologii.  Prowadzi wykłady i ćwiczenia, seminaria dyplomowe i magisterskie. Absolwentka kierunku Psychologia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza. Jej zainteresowania koncentrują się wokół uwarunkowań dobrostanu pracowników oraz zachowań funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych w organizacji. Te dwa obszary zbiegają się jej zdaniem w punkcie, który można opisać słowami Fredericka Herzberga: „Jeśli chcesz aby ludzie wykonywali dobrą pracę, daj im dobrą pracę.” Na stanowisku menedżera kierunku Psychologia w biznesie wykorzystuje swoje doświadczenie i wiedzę, aby wspierać studentów i wykładowców oraz zapewnić optymalne warunki studiowania. 

 

mgr inż. Agata Dondajewska
Menedżer kierunku turystyka i rekreacja, zarządzanie, Management i Business Management 

 

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunkach Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (spec. Logistyka Międzynarodowa) i Zarządzanie (spec. Konsulting gospodarczy), a także Politechniki Poznańskiej na kierunku Inżynieria Zarządzania. Aktualnie pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej. Autorka publikacji naukowych. Certyfikowany trener-szkoleniowiec, nauczyciel akademicki od 2015 roku. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w języku polskim i angielskim z obszaru zarządzania przedsiębiorstwami, a jej zainteresowania koncentrują się wokół zarządzania strategicznego i kryzysowego.

Doświadczenie zawodowe poza uczelnią zdobyła pracując w projektach zajmujących się podnoszeniem jakości kształcenia w wielkopolskich szkołach zawodowych.

 

mgr Paweł Łopatka
Menedżer kierunku zarządzanie 

 

Z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu związany od 2016 roku. Poza pracą naukową i dydaktyczną, odbywał staże i pracował w agendach rządowych (m.in. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Skarbu Państwa). Pracował również w firmach zajmujących się realizacją projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej (e-usługi),  doradztwem dla jednostek samorządu terytorialnego, a także projektowaniem gier komputerowych. Ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydziale Prawa oraz Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Obecnie przygotowuje pracę doktorską związaną z funduszami strukturalnymi i ich wpływem na rozwój regionalny (z wykorzystaniem modelowania ekonometrycznego). W pracy naukowej zajmuje się problematyką rozwoju społeczno-gospodarczego,  raportowaniem finansowym, zrównoważonym rozwojem i funduszami strukturalnymi. Realizuje się także na płaszczyźnie dydaktycznej prowadząc przedmioty ekonomiczne, finansowe oraz ilościowe. Przebywał na stypendium na Wydziale Nauk Przyrodniczych i Matematycznych Uniwersytetu w Oslo (Norwegia).

Paweł Łopatka
dr Grzegorz Nowak
Menedżer kierunku informatyka

 

Doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki. Autor kilkunastu artykułów publikowanych w renomowanych czasopismach międzynarodowych. Recenzent prac naukowych w czasopismach zagranicznych. Zainteresowania naukowe i badawcze: informatyka ze szczególnym uwzględnieniem grafiki komputerowej i algorytmiki, teoria aproksymacji i zastosowania matematyki w informatyce. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów informatycznych i matematycznych. Jest promotorem i recenzentem prac licencjackich i magisterskich. 

Grzegorz Nowak