Kadra dydaktyczna

Siłą naszej uczelni są ludzie. Doświadczeni i pozytywni wykładowcy oraz sympatyczni pracownicy administracji. Każdy student może liczyć na ich wiedzę, poradę, wsparcie i uśmiech. Wielu naszych wykładowców to osoby, które w życiu poza uczelnią są przedsiębiorcami, właścicielami firm, pracownikami banków, agencji reklamowych, firm ubezpieczeniowych i wielu innych branż. Swoją praktyczną wiedzę przekazują studentom na wykładach i warsztatach. Jesteśmy dumni z tego, że wielu wśród nich są także nasi absolwenci.


Każdy kierunek studiów ma swojego menedżera. To funkcja, którą stworzyliśmy, by zapewnić naszym studentom wysoką jakość kształcenia. Ta  osoba weryfikuje i doskonali programy kształcenia we współpracy z zespołem dydaktycznym, studentami i absolwentami oraz organizuje atrakcyjne praktyki i staże. Jej zadaniem jest także  inspirowanie do tworzenia kół naukowych.


Menedżer kierunku jest też Twoim mentorem, do którego możesz zgłaszać się z problemami i inicjatywami. 

Menedżerowie kierunków

mgr Maja Błaszak 
menedżer kierunku administracja oraz zarządzanie 

 

"Jeśli lubisz to, co robisz, to nigdy w życiu nie będziesz musiał przepracować ani jednego dnia." Każdego dnia w pracy szukam wyzwań, każdy nowy dzień stawia przede mną nowe zadania i zaskakuje mnie. 

 

Z Wyższą Szkołą Bankową  jestem związana od początku studiów. Tutaj kończyłam studia licencjackie i magisterskie na kierunku Finanse i Bankowość Unii Europejskiej. Następnie kontynuowałam swoją edukację na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.  Aktualnie przygotowuję doktorat na Uniwersytecie Ekonomicznym.

 

Zawodowo i naukowo interesuje mnie obszar partnerstwa publiczno-prywatnego, jego wpływ na rozwój regionu i jego konkurencyjność. 

dr Maria Golec
menedżer kierunku finanse i rachunkowość

 

Jestem menedżerem kierunku Finanse i rachunkowość. Zajmuję się tworzeniem oferty programowej dla kierunku a także aktualizowaniem i przygotowaniem specjalności. Współpracuję z wykładowcami przygotowującymi przedmioty, nadzoruję również prowadzone zajęcia. Praktyczny charakter kierunku jest możliwy dzięki współpracy z partnerami biznesowymi, którą jako menedżer inicjuję oraz realizuję. 

Od początku swojej aktywności zawodowej w różnych rolach jestem związana z Wydziałem Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Jako pracownik badawczo-dydaktyczny realizuję swoje zainteresowania naukowe dotyczące: bankowości, zarządzania instytucjami kredytowymi, a przede wszystkim spółdzielczości kredytowej.

Jestem autorką ponad 50 artykułów naukowych i rozdziałów w pracach monograficznych, a także książek (np. Instytucje i usługi bankowe, 2016).  Staram się jednak poświęcać swój czas również na wspieranie studentów w realizowaniu projektów i prac dyplomowych a także inspirować ich do podejmowania różnego rodzaju aktywności istotnych w karierze zawodowej. 

dr Agata Basińska-Zych
menedżer kierunku turystyka i rekreacja

 

Doktor nauk o kulturze fizycznej, absolwentka turystyki i rekreacji na Wydziale Turystyki i Rekreacji oraz Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.  Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu pełniący funkcję Menedżera kierunku Turystka i Rekreacja. Jest członkiem międzynarodowej organizacji zajmującej się problematyką czasu wolnego i wypoczynku Leisure Studies Association. Autorka/ współautorka ponad 30 publikacji naukowych w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych. 

dr hab.Maciej Mackiewicz
menadżer kierunku handel międzynarodowy i filologia

 

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo (lingwistyka stosowana), autor dwóch monografii naukowych i kilkudziesięciu artykułów publikowanych w Polsce i za granicą, redaktor dwóch monografii zbiorowych. Zainteresowania naukowe i badawcze: metodyka nauczania języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem podejścia międzykulturowego, motywacja osób uczących się języka obcego, komunikacja międzykulturowa w biznesie. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z komunikacji międzykulturowej w biznesie, seminaria licencjackie i magisterskie, a także kursy języka niemieckiego.

 
dr Iwona Werner
menadżer kierunku psychologia w biznesie 
 

Psycholog, nauczyciel akademicki, coach. Adiunkt w Wyżej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz wykładowca na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Absolwentka psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doświadczenie naukowe, dydaktyczne i organizacyjne zdobywała jako asystent w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie z wyróżnieniem uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii oraz jako adiunkt w Collegium Da Vinci w Poznaniu.

mgr Piotr Banasiak
menadżer kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne 

 

Pełnię obowiązki menadżera kierunku Bezpieczeństwa Wewnętrznego w WSB w Poznaniu. Od najmłodszych lat interesowały mnie kwestie związane z ratownictwem, udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, oraz ochroną ppoż, dlatego też postanowiłem zostać Strażakiem oraz Instruktorem Obrony Cywilnej w ramach powszechnej samoobrony ludności. Dzieląc się doświadczeniami zawodowymi oraz uzyskaną wiedzą, staram się udowodnić jak ważne i zarazem niezbędne jest bezpieczeństwo w procesie rozwoju nie tylko indywidualnego człowieka, ale także dla rozwoju całego globu.

 

Spotkasz mnie m.in. na zajęciach z teorii bezpieczeństwa, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa imprez masowych, ochrony ppoż, bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej i transporcie. Zawsze możesz się do mnie odezwać w razie pytań dotyczących organizacji studiów na kierunku Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub gdy będziesz chciał porozmawiać przy kawie o bezpieczeństwie.

dr Hubert Igliński
menadżer kierunku logistyka 

 

Jestem menedżerem kierunku Logistyka w WSB w Poznaniu. Od 15 lat pracuję jako wykładowca skupiając swoje zainteresowania naukowe i biznesowe na transporcie i logistyce. Na zajęciach dzielę się wiedzą i doświadczeniem, które zdobyłem współpracując z przedsiębiorstwami m.ni. Volkswagen Poznań i samorządami lokalnymi, w tym również Miastem Poznań.

 

Spotkasz mnie m.in. na zajęciach z podstaw logistyki, marketingu usług logistycznych, transportu niskoemisyjnego oraz transportu i spedycji międzynarodowej. Dzielę się na nich doświadczeniem, które zdobyłem, wykładając na kilku krajowych i zagranicznych uczelniach. Jestem autorem i współautorem ponad 70 publikacji naukowych i popularyzatorskich, a także kilkunastu ekspertyz i strategii gospodarczych dla przedsiębiorstw i samorządów lokalnych, często wypowiadam się w mediach. Obecnie zajmuję się tematyką transportu niskoemisyjnego i autonomicznego oraz logistyką miejską. Jeśli masz pytania dotyczące organizacji studiów lub tematów zajęć nie wahaj się i zgłoś się do mnie.

mgr Joanna Pomianowska
menadżer kierunku informatyka 

 

Jestem menadżerem kierunku Informatyka w WSB w Poznaniu. Pracę menadżera rozpoczęłam od udziału w projektach unijnych, które m.in. pomogły utworzyć ścieżkę anglojęzyczną oraz laboratorium ze sprzętem i oprogramowaniem do VR oraz technologii mobilnych.

 

Ponad 12 000 godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych w WSB ułatwia mi zrozumienie potrzeb studentów, a koordynowanie od wielu lat kilku przedmiotów umożliwia mi sprawne poruszanie się w zawiłym świecie efektów kształcenia.

 

Prowadzę m.in. takie przedmioty jak Analiza matematyczna oraz Matematyka dyskretna. Staram się aby matematyka była przekazywana studentom w sposób przyjazny, ale jednocześnie logiczny.

 

Chętnie odpowiem na pytania zawiązane z organizacją i rozwojem studiów ma kierunku Informatyka.

dr Agnieszka Narożniak
menadżer kierunku prawo/prawo w biznesie

 

W roku akademickim 2018/19 pełnię obowiązki menedżera kierunków: Prawo i Prawo w biznesie.

 

Jestem doktorem nauk prawnych, specjalizuję się w prawie administracyjnym. Przedmiotem mojego szczególnego zainteresowania jest prawo o cudzoziemcach. Wiedzę w tym zakresie wykorzystuję współpracując z organizacją pozarządową; moje wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje także pracę w administracji publicznej i firmie szkoleniowo-doradczej. W WSB na zajęciach z zakresu ustrojowego, materialnego czy procesowego prawa administracyjnego staram się dzielić zarówno wiedzą, jak i zdobytym doświadczeniem.

 

Można zwracać się do mnie ze sprawami dotyczącymi organizacji studiów lub tematów zajęć.