Nasza oferta

Ofertę studiów i szkoleń tworzymy dla osób pracujących w różnych branżach, w różnym wieku i z różnymi zainteresowaniami, zawsze jednak na podstawie badań i potrzeb płynących z rynku pracy.

Programy kształcenia powstają po konsultacjach z ekspertami zatrudnionymi w danej branży. To oni wiedzą najlepiej, jakie umiejętności musi nabyć student lub uczestnik studiów podyplomowych, aby w przyszłości ubiegać się o wymarzone stanowisko, zdobyć awans lub zmienić miejsce pracy. 
 

Na uczelni powołaliśmy Rady Biznesu - grupy ekspertów składające się z kadry kierowniczej reprezentującej partnerów biznesowych. Ich celem jest dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. Dzięki opiniom i rekomendacjom przedstawicieli pracodawców mamy pewność, że nasi studenci poszerzają swoją wiedzę o najbardziej potrzebne kompetencje.
 

Na naszej uczelni możesz wybrać naukę na:

 • jednym z 16 kierunków studiów I stopnia, na których do wyboru masz prawie 70 specjalności o różnorodnej, ciekawej tematyce oraz 3 kierunki w 100% anglojęzyczne
 • studiach jednolitych magisterskich na kierunku PRAWO, pozwalające poznać ten obszar w sposób kompleksowy
 • jednym z trzech kierunków studiów II stopnia realizowanych w ramach 3 ścieżek kształcenia – studiów II stopnia i studiów II stopnia ze studiami podyplomowymi oraz studia w trybie online. Bez względu na to, jaki kierunek ukończyłeś na I stopniu, możesz swobodnie wybierać dalszą drogę edukacji. Studia II stopnia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów ze wszystkich uczelni.

 

 • jednym z ponad 70 kierunków studiów podyplomowych 
 • szkoleniach otwartych i zamkniętych, oraz dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich
 • w ofercie edukacyjnej znajdują się również studia dla kadry menedżerskiej:
 • anglojęzyczny Aalto Executive MBA – należy do międzynarodowej sieci programów Executive MBA uczelni Aalto University (Finlandia)
 • polskojęzyczny MBA – program realizowany przy współpracy z Franklin University (USA)
 • anglojęzyczny MBA - Project Management - program dla liderów projektów. 
 • Uniwersytet Każdego Wieku

Ponieważ wiemy jak ważny jest kontakt z kulturą i nauką na każdym etapie życia, stworzyliśmy Uniwersytety Każdego Wieku. Dzięki tej inicjatywie nie tylko promujemy ideę nieustannego kształcenia i poszerzania wiedzy, ale też spełniamy oczekiwania tych, którzy już dawno osiągnęli pełnoletność, a którzy cenią sobie rozrywki intelektualne i są nastawieni na rozwój osobisty niezależnie od wieku, wykształcenia i wykonywanego zawodu. 
Naszym słuchaczom oferujemy unikalną możliwość uczestnictwa w wykładach, warsztatach, kursach językowych i kołach dyskusyjnych. Wśród gości, których zapraszamy, często są znane osobistości z życia społecznego i kulturalnego. Spotkania odbywają się zwykle 2 razy w miesiącu.

 • Doktorat

Od 2017 roku Wydział Finansów i Zarządzania WSB w Poznaniu posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Jesteśmy pierwszą uczelnią niepubliczną w Wielkopolsce, która uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych.