O uczelni

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu istnieje na rynku ponad 20 lat. Misją uczelni jest bycie partnerem w rozwoju kariery zawodowej naszych studentów i absolwentów. WSB w Poznaniu posiada w swojej ofercie studia I stopnia na 11 kierunkach, studia II stopnia dostępne w ramach 3 ścieżek kształcenia, studia podyplomowe (z zakresu m.in. administracji, coachingu, prawa, finansów i rachunkowości, podatków, IT, marketingu, pedagogiki, zarządzania), studia MBA oraz Executive MBA, warsztaty, kursy językowe oraz szkolenia. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Wielkopolsce otrzymała uprawnienia do nadawania tytułu doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. 

O Wydziale Finansów i Bankowości w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu istnieje już od 20 lat na akademickiej mapie Polski. Uczelnię tworzą trzy Wydziały:

 • Wydział Finansów i Bankowości w Poznaniu
 • Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wydział Ekonomiczny w Szczecinie

Oferta
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oferuje instytucjom, organizacjom pozarządowym oraz firmom i ich pracownikom szeroki wachlarz studiów, szkoleń i kursów, także dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ofercie edukacyjnej Wydziału Finansów i Bankowości znajdują się studia I stopnia (licencjackie) na kierunkach:

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Finanse i Rachunkowość
 • Prawo w Biznesie
 • Psychologia w Biznesie
 • Handel Międzynarodowy
 • Turystyka i Rekreacja
 • Zarządzanie
 • Management

Studia I stopnia inżynierskie:

 • Informatyka
 • Inżynieria zarządzania
 • Logistyka

Jednolite studia magisterskie:

 • Prawo 

Studia II stopnia (magisterskie):

 • Finanse i Rachunkowość
 • Turystyka i Rekreacja
 • Zarządzanie

Dodatkowo Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu prowadzi:

 • studia podyplomowe
 • podyplomowe studia dla doktorantów i seminaria doktoranckie 
 • prestiżowe studia Executive Master of Business Administration
 • polskojęzyczne studia Master of Business Administration
 • szkolenia
 • Uniwersytet Każdego Wieku, promujący ideę kształcenia ustawicznego.

Nowoczesna infrastruktura
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w czterech nowoczesnych budynkach zlokalizowanych w centrum Poznania, w których mieszczą się aule na ponad 1000 miejsc, sale ćwiczeniowe, laboratoria językowe i nowoczesne sale informatyczne. Naszą infrastrukturę cechuje nowoczesne zaplecze technologiczne.

Badania
Na Uczelni prowadzone są badania z zakresu ekonomii, zarządzania oraz w szczególności finansów i bankowości. Sukcesem jest wpisanie Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej na listę czasopism punktowanych z przypisanymi im 8 punktami, Studia Periegetica na listę czasopism punktowanych z przypisanymi 6 punktami oraz Debiutów Naukowych Studentów Wyższej Szkoły Bankowej na listę czasopism punktowanych  z przypisanymi 3 punktami. 

Uczelnia w społeczności lokalnej
Uczelnia oraz Wydział angażuje się także w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Propaguje wśród młodych ludzi edukację ekonomiczną i postawę przedsiębiorczą. Od lat organizuje m.in. Festiwal Przedsiębiorczości, konkurs Pokaż nam język – wydarzenia, które zachęcają uczniów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych do poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.

Współpraca z biznesem
Uczelnia i Wydział od wielu lat utrzymują bliskie związki z pracodawcami i organizacjami zrzeszającymi pracodawców. Wynikiem stałej współpracy są m.in. plany i programy studiów uwzględniające ich oczekiwania, szkolenia organizowane z ich udziałem, a także wykłady otwarte dla studentów.

Wydziały Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Szczecinie i Chorzowie ukończyło już prawie 50 tys. absolwentów. Wielu z nich piastuje dziś odpowiedzialne stanowiska w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, państwowych i samorządowych oraz prowadzi własną działalność gospodarczą.

Rankingi
Prestiż i wysoki poziom kształcenia na Uczelni i na jej Wydziałach potwierdzają wysokie pozycje w ogólnopolskich rankingach. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu została uznana za najlepszą uczelnię niepubliczną w Polsce Zachodniej według rankingu przeprowadzonego przez dziennik „Rzeczpospolita” i magazyn „Perspektywy”. Studia podyplomowe w WSB w Poznaniu zostały uznane numerem jeden przez magazyn ekonomiczny „Home & Market”, a studia Executive MBA według tego miesięcznika uznane zostały za najlepsze w Wielkopolsce i szóste w kraju. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ma też rekomendację Business Centre Club.

Zobacz rankingi.

Twój czas, Twoje miejsce, Twoja Uczelnia

 

 

Ciągły rozwój

23 maja 2014 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu podpisała porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Techniczno-Przyrodniczą w Poznaniu.

Powodem zaciśnięcia współpracy między dwiema uczelniami jest zmiana założyciela Wyższej Szkoły Techniczno-Przyrodniczej, którym stała się Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Do obowiązków założyciela uczelni należy m.in. dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań rynku pracy, zapewnienie odpowiedniej kadry administracyjnej i dydaktycznej, dbanie o stabilność finansową uczelni oraz wdrażanie odpowiednich standardów obsługi studentów.

Zmiana założyciela oznacza, że Wyższa Szkoła Techniczno-Przyrodnicza w Poznaniu stała się częścią Grupy Wyższych Szkół Bankowych. To obiecująca i otwierająca wiele nowych możliwości zmiana, która pozwoli na wzmocnienie pozycji Wyższej Szkoły Bankowej na poznańskim rynku edukacyjnym.

Ponadto dzięki mocniejszej współpracy między uczelniami poznańska Bankowa będzie mogła czerpać z wiedzy i doświadczenia nowego partnera z zakresu prowadzenia kierunków technicznych i inżynierskich, a WSTP z doświadczeń Grupy Wyższych Szkół Bankowych w budowaniu procesu dydaktycznego.