Konferencje i seminaria

 

Data Miejsce Konferencja
6 czerwca 2018  Poznań  Problemy ruchu olimpijskiego w polskim prawie
13 kwietnia
 2018 
Poznań  Ogólnopolska konferencja naukowa „Ekonomiczny i społeczny wymiar marki w sektorze mody”
24 listopada 2017 Poznań II Ogólnopolska Konferencja Naukowa " Gospodarka i finanse wobec wyzwań współczesności"
23 marca 2017 Poznań XVI Otwarte Seminarium Naukowe pt.: Czy Polsce grozi dewastacja budżetu i katastrofa finansowa? Wnioski rok po I odczycie.
16 listopada 2017 Poznań II Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu "Turystyka i Rekreacja w metropoliach - Trendy i tendencje rozwoju turystyki i rekreacji w metropoliach”
20-21 kwietnia 2017 Poznań Panorama prawnych aspektów wielokulturowości społeczeństwa
7 kwietnia 2017 Poznań Determinanty kształtowania bezpieczeństwa wewnętrznego
3 marca 2017 Poznań Innowacje, wiedza i zasoby ludzkie w rozwoju organizacji 
20 lutego 2017 Poznań Kooperacja przedsiębiorstw i jej znaczenie dla konkurencyjności gospodarki lokalnej i krajowej – wyzwania dla Wielkopolski
18 listopada 2016 Poznań Gospodarka i finanse wobec wyzwań współczesności
16 maja 2016 Poznań Seminarium dla studentów i absolwentów - "Dzień dobry biznes"
12 maja 2016 Poznań Seminarium dla nauczycieli - Praktyczne inspiracje dla nauczycieli

17 marca
2016

Poznań

Wielkopolskie Forum Ochrony Danych Osobowych

17 marca  2016

Poznań Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego

5-6 marca 2016

Poznań

I Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa z serii Praktyka dla autyzmu pt: Redukcja zachowań trudnych u osób z autyzmeme oraz z zespołem Aspergera poprzez trening komunikacji funkcjonalnej

17 września 2015 Poznań V Konferencja z cyklu marketing szkół wyższych
19 listopada 2015 r.  Poznań Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Turystyka i Rekreacja w Aglomeracjach”
24-25 września 2014 r. Poznań Podsumowanie I Forum Metodycznego Grupy WSB
24-25 września 2014 r. Poznań I Forum Metodyczne Grupy WSB
23 października 2013 r. Poznań Międzynarodowa konferencja naukowa "Transfer wiedzy"
12 - 13 września 2013
Poznań
Jubileuszowa XV Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych Szkół Wyższych "Budowanie relacji z klientem" 12-13 września 2013 r
14 - 15 marca 2012 Poznań IV Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Marketing szkół wyższych" pt. "Marka szkoły wyższej w kontekście wyzwań XXI wieku"
06 grudnia 2011r. Poznań Zarządzanie finansami w sektorze publicznym - dług publiczny, zagrożenia, kierunki zmian
23 lutego 2011r. Poznań Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej organizacji
19-20 października 2010r. Wałcz Rozwój lokalny i regionalny - instytucje, instrumenty, innowacyjność
07-09 czerwca 2010r. Zakopane Budżetowanie jako narzędzie zarządzania
24 marca 2010 r. Poznań Rynek produktów inwestycyjnych dla klienta indywidualnego
25-26 listopada 2009 Poznań Dwadzieścia lat transformacji polskiej gospodarki. Punkt wyjścia, przebieg, rezultaty
20 marca 2009 Poznań Obywatelski projekt ustawy o izbach przemysłowo - handlowych w Polsce. Ustrój prawny i zadania; Współorganizacja z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu
18-19 czerwca 2008 Poznań Szanse i zagrożenia dla zarządzania i edukacji w wielokulturowej Europie
14 maja 2008 Poznań Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą
16–17 kwietnia 2008 Poznań Rzemiosło pomiędzy tradycją a nowoczesnością
5-7 marca 2008 Poznań Współczesne trendy w orientacji marketingowej szkół wyższych
16 maja 2007 Poznań Rzemiosło a system kształcenia zawodowego
2006 Poznań Nowoczesne systemy informatyczne dla sektora MŚP
2005 Poznań Marketingowe Zarządzanie Uczelnią
2004 Poznań "Współczesna kultura fizyczna studentów w teorii i praktyce" - konferencja współorganizowana wraz z Towarzystwem Edukacji Bankowe
2004 Poznań "Spór o samorząd gospodarczy jako podmiot administracji publicznej w Polsce" - konferencja współorganizowana wraz z Instytutem Politologii i Dziennikarstwa UAM
2004 Poznań "Problemy polityki pieniężnej a członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Z doświadczeń sześciu lat działalności Rady Polityki Pieniężnej" - konferencja naukowa pod honorowym patronatem prof. dr. hab. Leszka Balcerowicza
2003 Poznań Marketing Szkół Wyższych
10-12.10.2010 r. Poznań Niemcy, Ukraina i Polska wobec procesu budowy Paretnerstwa Wschodniego (obserwacja i bilans za lata 2008-2010)
17-18.09.2010 r. Chorzów VI Chorzowska Konferencja Bankowości i Finansów
7-9.06.2010 r. Zakopane Ogólnopolska Konferencja Naukowa Budżetowanie jako narzędzie zarządzania