Znajdź studia I stopnia na WSB w Poznaniu - kierunki studiów i specjalności

Wszystkie kierunki i specjalności

Kierunek: Administracja  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Administracja gospodarcza
Administracja i finanse samorządowe
Administracja nowoczesnego miasta
Administracja publiczna
Administracja w służbie zdrowia
Administracja w wymiarze sprawiedliwości
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Kryminalistyka
Służby mundurowe i porządek publiczny
Wywiad gospodarczy
Zarządzanie kryzysowe
Kierunek: Computer Science – BSc. degree program  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Mobile Software Developer
Virtual Reality and Multimedia
Kierunek: Engineering Management- BSc. degree program  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Production Management
Quality Management
Kierunek: Filologia angielska  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Business translation
International business
Kierunek: Finanse i rachunkowość  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bankowość
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
Finanse przedsiębiorstw i podatki ACCA
International business
Menedżer finansowy
Podatki i doradztwo podatkowe
Rachunkowość
Kierunek: Finanse i rachunkowość- studia dualne  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Controlling i finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość i audyt finansowy
Kierunek: Handel międzynarodowy  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Biznes międzynarodowy
Foreign Trade of Small and Medium – sized Enterprises
Handel zagraniczny małych i średnich przedsiębiorstw
International business
Kierunek: Informatyka  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
E-commerce
Grafika i multimedia
Mobile Software Developer
Programowanie
Virtual Reality and Multimedia
Wdrażanie systemów informatycznych SAP
Kierunek: International Trade  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Foreign Trade of by Small and Medium-Sized Enterprises
International business
Kierunek: Inżynieria zarządzania  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Inżynieria ekologiczna i ekoenergetyka
Inżynieria zarządzania jakością
Inżynieria zarządzania procesami produkcji
Production Management
Quality Management
Kierunek: Logistyka  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Global logistics
Logistyka i spedycja międzynarodowa
Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach
Procesy i projekty logistyczne
Kierunek: Management  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Entrepreneurship
International Business
Kierunek: Prawo w biznesie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Prawo i finanse
Prawo i zarządzanie
Kierunek: Psychologia w biznesie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Psychologia marketingu i nowych mediów
Psychologia menedżera i organizacji
Psychologia negocjacji i mediacji
Psychologia rozwoju kompetencji w organizacji
Zarządzanie zasobami ludzkimi.
Kierunek: Turystyka i rekreacja  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Gastronomia z dietetyką
Hotelarstwo
Obsługa ruchu lotniczego
Obsługa ruchu turystycznego i pilotaż wycieczek
Promocja zdrowia, SPA i wellness
Kierunek: Zarządzanie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Entrepreneurship
Gospodarowanie nieruchomościami
International business
Menedżer sportu
Menedżer sprzedaży
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi