WSB dla osób niepełnosprawnych

Wyższa Szkoła Bankowa to uczelnia przyjazna studentom i ukierunkowana na praktyczne kształcenie. Chcemy, aby każda osoba bez względu na wiek, płeć, stan zdrowia, czy narodowość mogła znaleźć wsparcie w rozwoju swojej kariery zawodowej. W WSB od wielu lat prowadzimy politykę, której celem jest dostosowanie procesu kształcenia, rozwiązań organizacyjnych oraz wsparcie finansowe dla osób z niepełnoprawnością. Dowodem skuteczności naszych działań jest fakt, że co roku w murach wszystkich 9 Wyższych Szkół Bankowych kształci się około 1000 osób niepełnosprawnych.

Nasza oferta skierowana jest do osób podejmujących studia na I lub II stopniu studiów oraz studentów przenoszących się na wyższe semestry studiów z innych uczelni. Zapraszamy do zapoznania się z paletą rozwiązań dla osób niepełnosprawnych, zarówno w zakresie wsparcia finansowego, jak i rozwiązań organizacyjnych i infrastrukturalnych.

Symulacja wartości wsparcia finansowego dla osób z niepełnoprawnością

Studenci niepełnosprawni studiujący w WSB mogą liczyć na różnorodne formy wsparcia finansowego, zarówno te uwarunkowane posiadaniem orzeczenia o niepełnosprawności, jak i dostępne dla wszystkich. Poniżej prezentujemy przykładowe symulacje wsparcia finansowego.

obnizenie_czesnego.pngPatryk może otrzymać roczne dofinansowanie studiów w kwocie 18960 złotych w rozbiciu na:

  • pokrycie kosztów rocznego czesnego za studia - 4150 złotych (2 x 2075 - na semestr),
  • pokrycia rocznych kosztów kształcenia - 2000 złotych (2 x 1000 - na semestr),
  • dziesięć co miesięcznych wypłat stypendiów (specjalnego, socjalnego, naukowego)- 1281 złotych miesięcznie.

Jak to obliczyliśmy? Patryk od października będzie studentem 3 semestru 2 roku studiów niestacjonarnych I stopnia kierunku Administracja. Posiada niepełnosprawność II stopnia. Dochody miesięczne netto w jego rodzinie wynoszą 580 złotych na osobę. Jego średnia ocen za poprzedni rok akademicki  wynosi 4,95. Koszt studiów w dwóch ratach wynosi 4150 złotych (2x2075 złotych).

Lp Pozycja

Dofinansowanie
miesięczne

Dofinansowanie
semestralne

Dofinansowanie
roczne

1 Finansowanie studiów z środku PFRON w ramach programu Aktywny Samorząd nie dotyczy 2075 4150
2 Dodatek na pokrycie semestralnych kosztów kształcenia nie dotyczy 1000 2000
3 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (II stopień niepełnosprawności) 300 1500 3000
4 Stypendium socjalne (dochód 580 złotych netto na osobę) 551 2755 5510
5 Stypendium Rektora za wysokie wyniki w nauce 430 2150 4300
SUMA: 1281 9480 18960

Analiza została oparta o dane z roku akademickiego 2015/2016.

obnizenie_czesnego.pngAnia może otrzymać roczne dofinansowanie studiów w kwocie 27200 złotych w rozbiciu na:

  • pokrycie kosztów rocznego czesnego za studia - 4800 złotych (2 x 2400 - na semestr),
  • pokrycia rocznych kosztów kształcenia - 2000 złotych (2 x 1000 - na semestr),
  • dziesięć co miesięcznych wypłat stypendiów (specjalnego, socjalnego, naukowego) i zwiększenia stypendium socjalnego - 2040 złotych miesięcznie.

Jak to obliczyliśmy? Ania od października będzie studentką 3 semestru 2 roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Finanse i Rachunkowość. Posiada niepełnosprawność III stopnia. Pochodzi spoza miasta lokalizacji uczelni. Razem ze znajomymi wyjmuje. mieszkanie, aktualnie nie pracuje. Ania jest od wielu lat członkiem sekcji żeglarzy niepełnosprawnych jacht klubu. Złożyła wniosek o stypendium Rektora za wyniki sportowe. Jej średnia ocen z ostatniego roku akademickiego wynosi 4,85. Koszt studiów w dwóch ratach wynosi 4800 złotych (2x2400 złotych).

Lp Pozycja Dofinansowanie
miesięczne
Dofinansowanie
semestralne
Dofinansowanie
roczne
1 Finansowanie studiów z środku PFRON w ramach programu Aktywny Samorząd nie dotyczy 2400 4800
2 Dodatek na pokrycie semestralnych kosztów kształcenia nie dotyczy 1000 2000
3 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (III stopień niepełnosprawności) 250 1250 2500
4 Stypendium socjalne (dochód 90 złotych netto na osobę) 870 4350 8700
5 Dodatek do stypendium socjalnego w związku z wynajmem mieszkania 150 750 1500
6 Stypendium Rektora za wysokie wyniki w nauce 370 1850 3700
7 Stypendium za osiągnięcia sportowe 400 2000 4000
SUMA: 2040 13600 27200