Szkolenia i kursy dla firm Poznań

o szkoleniach - kasia olechniewicz

Katarzyna Olechniewicz
Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń w WSB w Poznaniu
Funkcjonujemy w świecie, który dynamicznie się zmienia i rozwija. Wpływa to również na otoczenie biznesowe w którym działamy - kwesti...

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu w swojej ofercie posiada szeroką i dopasowaną do potrzeb biznesu ofertę szkoleń in-company projektowanych na zlecenie przedsiębiorstw, banków i instytucji. Zamówienie szkolenia zamkniętego umożliwia dostosowanie programu, miejsca i terminu zajęć do określonych potrzeb klienta.

Szkolenia zlecone (in-company) obejmują:

 • dłuższe formy szkoleniowe – kursy (między innymi kursy w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej przy Związku Banków Polskich: Dyplomowany Pracownik Bankowy, Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych)
 • kompleksową obsługę szkoleniową firm i banków
 • szkolenia indywidualne, coaching
 • kompleksowe badania personelu – m.in. Assesment Center
 • projekty rozwojowe – Insights Discovery, Development Center
 • wyjazdy integracyjne
 • współpraca merytoryczna lub operacyjna przy organizacji konferencji
 • projekty szkoleniowo-doradcze dofinansowane z EFS

Obszary tematyczne szkoleń i kursów realizowanych in- company:

 • Ekonomia i finanse
 • Bankowość
 • Prawo i podatki
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie kadrami
 • Sprzedaż i obsługa klienta
 • Trening dla trenerów
 • Języki obce (angielski i niemiecki, kursy ogólne, język fachowy, kurs dla pracowników administracji)

Metodyka prowadzenia zajęć
Metodyka prowadzenia zajęć zależy od charakteru szkolenia oraz omawianych zagadnień. Podczas prowadzonych przez nas szkoleń, przekazujemy wiedzę metodami pozwalającycmi uczestnikom na efektywne zapoznanie się z nowymi informacjami, opanowanie ich, a przede wszytskim wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce zawodowej.
W tym celu, obok impulsów teoretycznych w formie interaktywnych wykładów czy prezentacji, stosujemy warsztatowe, aktywizujące metody szkoleniowe, m.in. ćwiczenia zespołowe w małych i dużych grupach, gry symulacyjne, gry strategiczne, gry planszowe, scenki, case study, burze mózgów, treningi nastawione na kreowanie nowych rozwiązań, warsztaty z kamerą

Materiały dydaktyczne
WSB zapewnia przygotowanie i dostarczenie kompletu praktycznych materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń. Są one opracowane przez wykładowców/ trenerów prowadzących zajęcia i dostosowane do specyfiki szkolenia, do wykorzystania również w codziennej pracy.

Miejsce szkolenia
Szkolenia organizowane przez Wyższą Szkołę Bankową mogą odbywać się w salach dydaktycznych WSB, w siedzibie Klienta lub w ośrodku szkoleniowym. Szkolenia połączone z integracją zespołu organizowane są w centrach szkoleniowych i konferencyjnych, ośrodkach wypoczynkowych lub gospodarstwach agroturystycznych.