Szkolenie: Coaching i mentoring - szkolenie z certyfikatem Franklin University (USA)

Szkolenie: Coaching i mentoring - szkolenie z certyfikatem Franklin University (USA)

 • certyfikowane
 • dofinansowane
 • w tygodniu
 • Poznań
 • Opis szkolenia
 • Program szkolenia
 • Trenerzy
 • Cena szkolenia
 • Terminy
 • Masz pytanie?

Coaching i mentoring - szkolenie z certyfikatem Franklin University (USA)*

                                                                                                                                               

 

Adresaci warsztatów:
Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie wspierania ludzi w rozwoju oraz poznanie siebie w takiej roli.
Przeznaczone są również dla liderów, menadżerów zarządzających ludźmi, a także dla osób, które w swoich przedsiębiorstwach zajmują się rozwojem kadr, budowaniem świadomości biznesowej i kreowaniem kultury organizacyjnej oraz dla trenerów i konsultantów.

Cel warsztatu:
Skuteczny coaching i mentoring to jedno z kół napędowych każdej organizacji. W czasie tego warsztatu poznasz kluczowe umiejętności coachingu i mentoringu, które możesz zastosować w swojej organizacji, aby przynieść jej wiele korzyści.

Warsztat jest również wprowadzeniem uczestników do efektywnego prowadzenia sesji coachingowych i mentoringiowy. Uczestnicy po zakończeniu zajęć będą rozróżniali coaching i mentoring oraz będą umieli zaprojektować sesję coachingu i mentoringu w podstawowym wymiarze.

Po zaliczeniu warsztatu, będziesz potrafił zdefiniować kluczowe pojęcia związane z coachingiem i mentoringiem oraz:


 • zrozumieć podstawowe procesy coachingu i mentoringu,

 • zastosować coaching i mentoring w swojej organizacji,

 • zrozumieć korzyści coachingu i mentoringu dla organizacji,

 • określić możliwości zastosowania coachingu i mentoringu,

 • zrozumieć charakter relacji, którymi należy się zająć podczas programów coachingu i mentoringu,

 • wykorzystać zdobytą wiedzę dla ogólnego dobra organizacji.

Korzyści:
Po zakończeniu przedmiotu słuchacze powinni zrozumieć i umieć zastosować następujące aspekty z zakresu:

Wiedza:


 • wspieranie rozwoju osób dorosłych

 • coaching i mentoring - rozróżnienie

 • proces coachingu

 • kluczowe narzędzie procesu coachingowego

 • prowadzenie sesji coachngowej

 • proces mentoringu

 • kluczowe narzędzie procesu mentoringu

 • prowadzenie sesji mentoringowej

Umiejętności:


 • dobieranie strategii pracy

 • zadawanie pytań

 • budowanie relacji kontekstowej

Kompetencje społeczne:


 • współdziałanie

 • radzenie sobie z emocjami

 • nawiązywanie kontaktu

 • zadawane pytań / strategie zadawania pytań

 

*Certyfikat Franklin University – certyfikat amerykańskiej uczelni prywatnej  z siedzibą w Columbus w stanie Ohio, założonej w 1902 roku. Franklin University jest partnerem strategicznym Grupy WSB. Współpraca pomiędzy uczelniami została zapoczątkowana w roku 2008 uruchomieniem wspólnego polskojęzycznego programu MBA. Od tego czasu współpraca rozwinęła się, obejmując m.in. wymianę kadry dydaktycznej, stypendia dla studentów  i program anglojęzyczny Franklin University MBA. WSB są w grupie  licznych zagranicznych partnerów Franklin University, które współpracuje z uczelniami z całego świata, m.in. z Wietnamu, Chin, Omanu, Macedonii, Ukrainy i Słowacji. Więcej informacji o Franklin University można znaleźć na stronie anglojęzycznej uczelni  http://www.franklin.edu/oraz na stronie polskojęzycznej www.franklinuniversity.pl. Wyższe Szkoły Bankowe podpisały umowy z Franklin University, dzięki czemu stały się Akredytowanymi Ośrodkami Edukacyjnymi (Approved Education Provider) i mogą prowadzić kursy, które dają możliwość uzyskania certyfikatu tej amerykańskiej uczelni.

Warunkiem uzyskania certyfikatu Franklin University jest:
- czynny udział w szkoleniu + podpis na liście obecności,
- zaliczenie testu końcowego - test rozwiązywany jest pod koniec zajęć (trwa ok. 10 minut),
- uiszczenie opłaty administracyjnej. Koszt certyfikatu – 310 zł; osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu wpłacają kwotę 310 zł na konto wskazane przez organizatora i proszone są o przesłanie dowodu wpłaty na adres mailowy szkolenia@wsb.poznan.pl

Certyfikaty  drukowane są w Columbus i wysyłane do Polski. Certyfikat jest imienny, wystawiony przez Franklin University, posiada numer seryjny; istnieje możliwość zweryfikowania autentyczności certyfikatu na stronie: https://global.franklin.edu/verify/

Lokalizacja: Powstańców Wlkp. 2a, Poznań

Zobacz pozostałe szkolenia z obszaru: Rozwój osobisty

godziny szkoleniowe: 8
liczba dni szkoleniowych: 1

1. SAMOOCENA

2. CELE NAUKI -  dlaczego potrzebujemy coachingi i mentoringu    

3. COACHING

    a) cechy skutecznego coacha

    b) rodzaje coachingu    

    c) sześć sposobów na rozpoczęcie coachingu

    d) opracowywanie programu coachingowego

    e) umiejętności potrzebne przy skutecznym coachingu              

    f) model GROW              

   g) rozpoznanie rzeczywistej sytuacji     

4. MENTORING       

   a) mentoring nieformalny

  b) mentoring formalny

  c) cechy dobrego mentora

  d) wprowadzenie pilotażowego programu mentoringu              

               - ETAP I: Projekt

               - ETAP 2: Wdrożenie

               - ETAP 3: Szkolenia mentorów i osób objętych mentoringiem

               - ETAP 4: Opieka nad programem

               - ETAP 5: Zakończenie  

  e) ramy czasowe programu mentoringu

               - dokumentacja

   f) możliwe błędy            

   g) modele mentoringu

   h) cechy udanego programu

               - problemy, które mogą się pojawić

5. OCENA PO ODBYCIU SZKOLENIA         
6. PLAN DZIAŁANIA

Obecnie Centrum Szkoleń WSB w Poznaniu  współpracuje z około 100 trenerami a ich grono wciąż powiększa się o nowych specjalistów - praktyków biznesu. Jakość szkoleń stanowi dla nas priorytet, dlatego trenerów prowadzących zajęcia dobieramy bardzo starannie.

Zależy nam na tym, by utrzymać doskonałą renomę WSB w Poznaniu, o której świadczą opinie dotychczasowych uczestników organizowanych przez nas szkoleń. Zarówno z przeprowadzonych przez nas ankiet oceny jakości prowadzonego kształcenia jak i otrzymywanych referencji wynika, że właśnie wysoka jakość usług jest wymieniana jako podstawowy wyróżnik WSB w Poznaniu.

Tak doskonałe rezultaty zawdzięczamy w dużej mierze angazowanym przez nas tylko sprawdzonym trenerom- praktykom biznesu, którzy w trakcie prowadzonych szkoleń przekazują uczestnikom nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności, przydatne w pracy na każdym szczeblu kariery.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, kto poprowadzi konkretne, interesujące Państwa szkolenie, prosimy o kontakt - chętnie udzielimy dokładnych informacji.

 

Cena szkolenia: 562

Cena szkolenia dla studentów i absolwentów WSB: 490 zł

 Zgłaszając udział w szkoleniu cena netto/brutto wyniesie:

*490 zł - dla studentów, słuchaczy i absolwentów WSB
* 562 zł- dla pozostałych osób
bur-1.png


Cena obejmuje:
·       8 godzin szkoleniowych
·       komplet materiałów szkoleniowych
·       certyfikat imienny
·       serwis kawowy (kawa, herbata, ciasteczka)

 

W przypadku osób zainteresowanych Certyfikatem Franklin University należy uiścić dodatkową opłatę w wysokości 310 zł.

Istnieje możliwość wystawienia faktury,  w przypadku sfinansowania przez firmę (w części lub w całości) udziału w szkoleniu. Zapotrzebowanie na fakturę należy zgłosić w formularzu zgłoszenia online.

Dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, istnieje możliwość dofinansowania szkolenia z BUR (Baza Usług Rozwojowych). Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu.

 

Termin szkolenia: 10 grudnia 2018

Koniec szkolenia: 10 grudnia 2018

Szkolenie realizowane jest w poniedziałek, w godz. 09:00-16:00.

Na Państwa życzenie przygotujemy także szkolenie zamknięte (wewnętrzne), które może zostać przeprowadzone z uwzględnieniem Państwa specyficznych oczekiwań - w wybranym przez Państwa miejscu i czasie.

Sprawdź inne terminy

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Dział Szkoleń

gmach CP, pokój 208

  • ul. Ratajczaka 5/7
  • 61-874 Poznań
  • PON - PIĄ:
  • 08:00 - 16:00
  • tel. +48 61 655 33 42
  • fax

Javascript is required to view this map.
52.40351916.922997