Szkolenia i kursy w Poznaniu

o szkoleniach - kasia olechniewicz

Katarzyna Olechniewicz
Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń w WSB w Poznaniu
Funkcjonujemy w świecie, który dynamicznie się zmienia i rozwija. Wpływa to również na otoczenie biznesowe w którym działamy - kwesti...

Nie masz czasu na studia podyplomowe? Wybierz szkolenie w WSB w tej samej tematyce i prowadzone przez tych samych ekspertów!

Wyższa Szkoła Bankowa, odpowiadając na potrzeby świata biznesu, wprowadza ofertę szkoleń opartą o metodologię i zagadnienia z programów studiów podyplomowych. Korzystając ze szkoleń, uczestnicy mogą zagłębić się w najważniejsze kwestie poruszane na 67 kierunkach studiów podyplomowych, bez konieczności realizowania całego programu kierunków. Szkolenia i studia podyplomowe prowadzą ci sami eksperci o dużym doświadczeniu zawodowym i wieloletniej praktyce w nauczaniu.

Sprawdź co wyróżnia nasze szkolenia:

  • Niska cena w stosunku do ofert firm szkoleniowych
  • Gwarancja uruchomienia szkolenia
  • Różnorodność szkoleń (szeroki wybór szkoleń)
  • Upusty cenowe dla firm
  • Istniejemy na rynku edukacyjnym od 20 lat!

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych:

certyfikat_wsb_pifs_male.jpg

Różnorodne grupy

Współczesne zawody wymagają szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy i silnych umiejętności komunikacyjnych. Aby rozwijać te atrybuty, wybrane szkolenia prowadzone będą wraz z grupą studentów podyplomowych, co pozwoli uczestnikom znacznie poszerzyć kontakty biznesowe i ułatwi wymianę wiedzy i doświadczeń. Dla członków grup szkoleniowych to również okazja do zapoznania się ze studiami podyplomowymi w WSB „od środka”

Warsztatowe metody pracy
Szkolenia oferowane przez Wyższą Szkołę Bankową oparte są o jedną z najbardziej efektywnych metod dydaktycznych: warsztatową pracę w małych zespołach. Takie podejście do nauczania pozwala na szybsze zapamiętywanie i pomaga w przekładaniu wiedzy na praktykę.

Zaświadczenia i certyfikaty
Po każdym szkoleniu, uczestnicy otrzymują zaświadczenie.
Wybrane szkolenia realizowane są we współpracy z zagraniczną uczelnią partnerską, Franklin University z USA – osoby zainteresowane mogą po takim szkoleniu uzyskać certyfikat Franklin University.

Obecnie oferujemy szkolenia z obszarów:

Zasady Rekrutacji

  • W szkoleniach mogą brać udział absolwenci, obecni słuchacze i studenci Wyższej Szkoły Bankowej oraz osoby spoza uczelni
  • Każdy uczestnik może brać udział w kilku szkoleniach.
  • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Szkolenie uruchomi się w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej - minimalnej liczby osób.
  • opłatę za szkolenie należy uiścić na poniższe konto:

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
73 1750 1019 0000 0000 0161 1739 w Raiffeisen Bank Polska S.A.,
w tytule przelewu proszę wpisać nazwę szkolenia.
Opłatę za szkolenie proszę uiszczać nie wcześniej niż na tydzień przed planowanym szkoleniem