Organizacja studiów

tryby.jpg

 

Dowiedz się więcej:

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne przygotowują wykładowcy. Są to opracowania autorskie, akty prawne, konspekty oraz przykłady do samodzielnego rozwiązywania. Materiały te zawierają przykłady z praktyki gospodarczej i często przydają się w pracy zawodowej.

Świadectwo i warunki ukończenia
Jako absolwent otrzymujesz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku polskim (i na życzenie w języku angielskim) uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pozytywna ocena z pracy dyplomowej, którą piszesz pod kierunkiem promotora lub zdanie egzaminu dyplomowego jest równoznaczne z ukończeniem studiów. Na niektórych kierunkach obowiązuje także obrona pracy dyplomowej.

Opiekun studiów
Opiekun studiów dba o to, aby każdy słuchacz:

  • na bieżąco otrzymywał informacje na temat studiów i ich organizacji
  • miał zapewniony dostęp do materiałów dydaktycznych
  • miał stały kontakt z Uczelnią i wykładowcami.

Opiekun pomaga też podczas zjazdów rozwiązywać problemy słuchaczy.

Biblioteka
Bogato wyposażona biblioteka to miejsce, w którym słuchacze studiów podyplomowych odnajdą ciszę i warunki sprzyjające nauce, pisaniu prac i przygotowywaniu prezentacji. Wśród 50 tysięcy tytułów z pewnością każdy, kto pragnie poszerzyć swoją wiedzę biznesową, odnajdzie interesujące go materiały. Nie brakuje również tytułów najnowszych na rynku publikacji. Kontakt z biblioteką został ułatwiony poprzez Extranet, który daje możliwość sprawdzenia dostępności wybranych tytułów.

Extranet
Extranet to wewnętrzny serwis internetowy stworzony po to, by maksymalnie uprościć przepływ informacji. Po zalogowaniu się do serwisu możesz sprawdzić m.in.:

  • harmonogram i plan zajęć
  • materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców
  • katalog Biblioteki WSB
  • aktualne ogłoszenia, zarządzenia władz Uczelni
  • stan opłat za studia.

extranet-2015.png

Zakwaterowanie
Jeśli mieszkasz w znacznej odległości od WSB, pomożemy Ci w rezerwacji noclegów w hotelach, z którymi mamy podpisane porozumienia. Dzięki temu możesz skorzystać ze znacznych zniżek.