Zobacz inny kierunek

Zarządzanie sprzedażą w bankach i instytucjach finansowych WSB Poznań - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zakończonastudia tradycyjne
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Zarządzanie sprzedażą w bankach i instytucjach finansowych - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu

foto233x134_46.jpgStudia podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu pozwoliły mi usystematyzować posiadaną już wiedzę, nauczyły nowych umiejętności dotyczących strategii menedżerskich, a także wykorzystywania tej wiedzy w praktyce. To tylko 2 semestry, a zdobyte doświadczenia i nawiązane relacje pozostają na lata!

Marcin Wiewióra
Słuchacz studiów podyplomowych

Cel
Słuchacze studiów zdobędą praktyczne umiejętności oraz poznają metody i narzędzia podnoszenia efektywności w zakresie zarządzania sprzedażą w banku i innych instytucjach finansowych. Rozwiną także kluczowe kompetencje w budowaniu relacji z uczestnikami procesu sprzedaży – m.in. klientem oraz pracownikami.

Uczestnicy
Kadra zarządzająca odpowiedzialna za zarządzanie sprzedażą w banku i innych instytucjach finansowych oraz specjaliści wspierający sprzedaż.

Korzyści
Słuchacz w trakcie studiów zdobędzie wiedzę i umiejętności, które sprawią, że jego praca będzie bardziej efektywna, klienci bardziej zadowoleni, a pracodawca zwiększy liczbę swoich klientów. Słuchacz m.in. będzie:

 • sprawniej zarządzać zespołem sprzedażowym poprzez dobór odpowiednich narzędzi
 • ­ wybierać odpowiednie metody HR do realizacji celów sprzedażowych
 • ­ projektować strategie sprzedażowe w oparciu o konkretne produkty i usługi
 • ­ skuteczniej budować  długoterminowe i trwałe relacje z klientami
 • ­ stosować wybrane metody, techniki i narzędzia podczas obsługi klienta
 • ­ tworzyć narzędzia wspierające sprzedaż
Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie sprzedażą w bankach i instytucjach finansowych w WSB w Poznaniu

 • Miesiące nauki: 9
 • Liczba godzin: 154
 • Liczba zjazdów: 10
 • Liczba semestrów: 2

I. Trendy rozwojowe bankowości w Polsce i na świecie w świetle spadających stóp procentowych (4 godz.)

 • uwarunkowania rynkowe dla sprzedaży  oraz aktualne wyzwania dla Banków Spółdzielczych i innych instytucji 
 • banki komercyjne a banki spółdzielcze i inne instytucje finansowe
 • innowacje w bankowości
II. Tworzenie strategii sprzedażowej w Banku i  innej instytucji finansowej
1. Strategie sprzedaży (16 godz.) 
 • myślenie strategiczne
 • planowanie
 • struktury sprzedaży (stacjonarna, mobilne, CC, WWW, multikanałowa)
 • współpraca wewnątrz struktury (współpraca z  innymi działami banku)
 • narzędzia CRM, MA
 • budżet
 • raporty , analizy
2. Zarządzanie strukturami/zespołami  sprzedaży (16 godz.) 
 • rodzaje i style zarządzania
 • zarządzanie przez cele
 • cechy efektywnego Zespołu. Role w Zespole. Etapy rozwoju zespołu. Motywowanie członków zespołu 
 • analizy rynku, klientów, konkurencji)
 • raportowanie (formy)
 • konwersja leadów
 • wypalenie zawodowe
 • planowanie, monitorowanie i rozliczanie w zakresie sprzedaży
3. HRjako partner sprzedaży – wsparcie biznesu  (20 godz.) 
 • rola HR
 • metody narzędzi wspierających biznes w realizacji celów sprzedażowych 
 • metody, narzędzia rekrutacji i selekcji, oceny okresowe, narzędzia rozwojowe
 • system motywacji finansowej i pozafinansowej
III. Zarządzanie relacjami z klientami Banku Spółdzielczego i innej instytucji finansowej
1. Budowanie i podtrzymywanie relacji z klientem  (16 godz.) 
 • jak obecnie efektywnie sprzedawać i  budować trwałe relacje z klientami 
 • psychologia relacji z klientem
 • trudny klient 
2. Techniki sprzedaży (16 godz.)
 • metody sprzedaży i rozmowy handlowej z Klientem
 • prezentacja produktów i usług 
 • metody negocjacyjne
3. Marketingowe wsparcie sprzedaży w Banku Spółdzielczym i innej instytucji finansowej (8 godz.)
 • produkt w ujęciu klasycznym a produkt marketingowych 
 • marketing MIX 4P  7P
 • dystrybucja sprzedaży produktów finansowych 
 • planowanie działań marketingowych 
4. Opieka sprzedażowa i posprzedażowa (8 godz.) 
 • m.in. programy lojalnościowe
 • utrzymywanie relacji z Klientami 
 • akcje wychodzące 
5. Zmiana pokoleniowa klientów a dostosowanie oferty produktowej do ich potrzeb (8 godz.) 
 • charakterystyka pokoleń X,Y,Z
 • potrzeby i preferencje nowego pokolenia
 • narzędzia wykorzystywane w procesie sprzedaży dla poszczególnych pokoleń 
IV. Kształtowanie umiejętności lidera w zakresie sprzedaży
1. Budowanie skutecznego lidera zespołu sprzedażowego (8 godz.) 
 • rola Lidera - Przywództwo zorientowane na działanie 
 • przywództwo sytuacyjne
2. Skuteczny lider zespołu sprzedażowego  - klucz budowania efektywnych relacji z pracownikami z wykorzystaniem metody Insight Discovery (16 godz.) 
 • badanie potencjału
 • budowanie efektywnych relacji z pracownikami
V. Prawne aspekty (12  godz.)  
 • umowy sprzedaży (sprzedaż telefoniczna, przez Internet)
 • ochrona danych osobowych
 • AML
 • tajemnica bankowa
 • reklamacje
 • zmiany w przepisach prawnych
VI. Seminarium dyplomowe – spotkania projektowe (6 godz.) 
 
Forma zaliczenia:
Grupowa Praca podyplomowa w formie projektu do wykorzystania w praktyce oraz realizacja zadań problemowych.
 
Wykładowcy: 

Marlena Urbaniak
Menedżer z bogatym, ponad 17 letnim doświadczeniem w dużej instytucji finansowej na różnych szczeblach zarządzania, od Oddziału po Centralę.
Zarządzała  m.in. obszarem/ zespołem:

 • Projektem  HR
 • Strategii i rozwoju
 • Obsługi i Wsparcia Klienta
 • Projektem Przygotowania i wdrożenia Call Center/ Help desk dla e-Klientów

Od ponad 6 lat  wykładowca/ trener w Wyższe Szkole Bankowej w Poznaniu na Studiach Podyplomowych,  Studiach I i II stopnia oraz promotor projektów dyplomowych z obszaru umiejętności menedżerskich,  funkcji personalnych. Współpracuje również jako Trener biznesu w obszarze umiejętności menedżerskich, funkcji personalnych, rozwoju pracowników. Autor  programów szkoleniowych z elementami coachingu. Doradca w obszarze HR, m.in. diagnozy organizacji w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi, opracowywania i wdrażania Strategii Personalnych. Akredytowany Konsultant Insights Discovery® - międzynarodowej metody rozwoju efektywności oraz  Praktyk metody coachingowej Points Of YouTM Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Studiów podyplomowych Psychologii Zarządzania, Coachingu oraz MBA Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Ukończyła kilkanaście szkoleń, m.in. z obszaru zarządzania zespołem, zarządzania sprzedażą, profesjonalnej obsługi Klienta,  zarządzania projektami Prince2, zarządzania Projektami PMBok. Podczas wymiany doświadczeń z bankowym niemieckim sektorem poznała system kształcenia i rozwoju w określonym sektorze niemieckim.

 

zoltak.jpgDr Marcin Żółtak

Jestem magistrem pedagogiki (specjalizacja z zakresu oligofrenopedagogiki i resocjalizacji) i doktorem hauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Z UPRAWNIEŃ:
Posiadam kompetencje psychoterapeuty systemowego uzyskane w Wielkopolskim Towarzystwo Terapii Systemowej). Jestem coachem ICCTM i superwizorem w tej samej organizacji. W pracy terapeutycznej wykorzystuję standardy ORSC™ (Organization and Relationship Systems Coaching)  i coachingu systemowego SCA TM (System Coaching Approach). W obu posiadając uprawnienia formalne. Ukończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie w Milton Keys „Strategiczne zarządzanie zmianą w organizacji z wykorzystaniem podejścia systemowego (ISCTM). Uzyskałem również certyfikat konsultanta rozwoju organizacji HDSTM (Human Systems Dynamics)
Z DOŚWIADCZEŃ:

 • Pracuję głównie jako konsultant specjalizujący się w problematyce wdrażania użytecznych zmian organizacyjnych. Jest to głównie praca projektowa, realizowana z wewnętrznymi zespołami, pracującymi w oparciu o metodykę systemową (oznacza to, że zajmujemy się wszystkimi przejawami zmian, a nie np. tylko samymi pracownikami lub procesami. Od niemal 15 prowadzę projekty dla dużych, międzynarodowych firm, realizując je również w Szwecji, Niemczech, Austrii, Holandii. 
 • Jako trener przygotowują i prowadzę zajęcia z zakresu relacji organizacyjnych, sprzedaży, usprawnienia procesów, strategii. 
 • Komplementarnym obszarem działań zawodowych jest coaching.  W ramach coaching’u pracuję głównie z wyższą kadrą kierowniczą oraz wiodącymi specjalistami.
 • Prowadzę również zajęcia w ramach studiów podyplomowych koncentrujące się na zagadnieniach rozwoju pracowników i rozwoju organizacji.  Jestem kierownikiem merytorycznym studiów podyplomowych „Zarządzanie zmianą i rozwój organizacji”.

Cena studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie sprzedażą w bankach i instytucjach finansowych w WSB w Poznaniu zapisz-sie-onlin.png

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
360 zł415 zł2075 zł4150 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studia Podyplomowe

budynek GG, pokój 03, parter, INFOLINIA 61 667 01 70

  • ul. Powstańców Wielkopolskich 5
  • 61-895 Poznań
  • PON - WTO:
  • ŚRO:
  • CZW - PIĄ:
  • 09:00 - 16:00
  • 10:00 - 17:00
  • 09:00 - 16:00
  • tel. 61 655 33 00
  • fax

Javascript is required to view this map.
52.40409516.921774