Zobacz inny kierunek

Zakupy w biznesie WSB Poznań - Studia podyplomowe

2 semestry naukistudia modułowecertyfikat Franklin University
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Zakupy w biznesie - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu

Zakupy stanowią obecnie jeden z ważniejszych procesów w bezpośredni sposób wpływających na wyniki ekonomiczne firm oraz instytucji. W trakcie zajęć na studiach podyplomowych eksperci od zakupów podzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem w tym zakresie.

foto_233x134_51.jpgKierunek zakupy w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu trudno uznać jedynie za studia podyplomowe. To odkrywanie rzeczywistych historii, przeplatanych praktycznymi ćwiczeniami, a co najważniejsze, ludzie – wykładowcy, studenci z pasją i doświadczeniem – pozwalający na zgłębienie tajemnic handlu

Daria Kostrzyńska
Asystent kupca w międzynarodowej sieci handlowej, słuchaczka studiów podyplomowych
 

logo_franklin.jpgStudia z certyfikatem Franklin University

Cel
Celem studiów jest przekazanie specjalistom pracującym w działach zakupu, szerokiej wiedzy z zakresu strategii generowania oszczędności, obszarów zakupowych oraz analizy i wyboru źródeł zaopatrzenia, projektowanie, prognozowanie, planowanie produkcji i usług, zarządzania łańcuchem dostaw oraz  poszerzenie wiedzy z negocjacji zakupowych (zajęcia praktyczne z analizą widea).

Korzyści
Studia dają możliwość kontaktu z ekspertami w dziedzinie zakupów, wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami a także podszkolenia umiejętności miękkich. W trakcie zajęć eksperci podzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem, a także zapoznają słuchaczy z nowoczesnymi trendami, metodami i narzędziami.

Dodatkowe korzyści:

 • Nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy, popartej konkretnymi przykładami w zakresie dobrych praktyk zakupowych stosowanych przez liderów rynkowych.
 • Uświadomienie uczestnikom, jakie zmiany mogą wdrażać w swoich firmach, żeby poprawić efektywność procesów zakupowych.
 • Zrozumienie zasad skutecznych negocjacji zakupowych.

Uczestnicy
Studia kierowane są do specjalistów i menedżerów wszystkich szczebli, odpowiedzialnych za projektowanie, prognozowanie, planowanie produkcji i usług, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z negocjacji, zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw.

*Certyfikat Professional Buyer ze względu na obsługiwane przez firmę GOODMAN firmy, w dziedzinie szkoleń zakupowych i projektów doradczych, jest cenionym dokumentem poświadczającym zdobyte umiejętności w dziedzinie realizacji zakupów. Firma GOODMAN jest członkiem Polskiej Grupy Zakupowej oraz Best Practice user Group Polska (oddziału brytyjskiej organizacji szerzącej najlepsze praktyki biznesowe) stąd na certyfikacie widnieją również znaki tych organizacji.

Partnerzy kierunku
Realizując studia podyplomowe na kierunku Zakupy w Biznesie, WSB współpracuje z wieloma znanymi firmami. Doświadczeni praktycy z tych firm prowadzą zajęcia i warsztaty ze słuchaczami.
 

good-man.jpg      pzg.jpg  

 • Goodman
 • Polska Grupa Zakupowa
Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Zakupy w biznesie w WSB w Poznaniu

 • Liczba miesięcy nauki: 9
 • Liczba godzin: 174
 • Liczba semestrów: 2

I. BLOK WPROWADZAJĄCY (8 godz.)

 • Globalizacja, mega trendy w zarządzaniu (8 godz.)

II. BLOK SPECJALISTYCZNY (78 godz.)

1. Budowa struktur zakupów oraz kategoryzacja zakupów (4 godz.)

 • Organizacja działu zakupów
 • Struktura pod kątem strategii firmy
 • Dobór kadry pod kątem jej kompetencji
 • Podział poszczególnych zakupów w firmie na potrzeby zarządzania kategoriami.

2.  Elementy analizy ekonomicznej (4 godz.) 

 • DRP - planowanie zaopatrzenia w dystrybucji,
 • MRP planowanie zaopatrzenie w produkcji, zapasy, koszty,
 • Analiza ABC - szybkość rotacji towarów i zagrożenia z tego tytułu płynące

3. Kluczowe umiejętności negocjacyjne (8 godz.) – szkolenie z certyfikatem Franklin University*

 • Czym są negocjacje
 • Poziomy konfliktu
 • Rodzaje negocjacji
 • Zespół negocjacyjny
  • Funkcje i zakres obowiązków w zespole
  • Kontrola nad zespołem
  • Samokontrola
  • Wysyłanie sygnałów
 • Proces negocjacji
  • Przygotowanie
  • Otwarcie
  • Negocjacje właściwe
  • Ustępstwa
  • Zamknięcie
 • Trening negocjacji
 • Podsumowanie

4.Negocjacje w zakupach (14 godz.)

 • Fazy negocjacji
 • Warunki handlowe
 • Dostawy
 • Umowy
 • Wybór sposobu działania przy przetargu elektronicznym, klasycznym, podczas spotkania z dostawcami, negocjacji telefonicznych
 • Manipulacja w negocjacjach
 • Negocjacje z monopolistą
 • Ograniczenia czasowe
 • Zarządzanie konfliktem podczas negocjacji
 • Warsztaty, gry negocjacyjne (taktyki i tricki negocjacyjne- ćwiczenia z analizą video)

5. Sourcing - analiza i wybór źródeł zaopatrzenia, rozwój oraz ocena dostawców (6 godz.)

 • Kryteria wyboru: cena, czas realizacji dostaw, jakość dostawy,
 • Analiza  błędów,
 • Procedury reklamacyjne i ich sprawność,
 • Koszty dostaw,
 • Elementy gier cenowych

6. Purchasing – zakupy operacyjne (4 godz.)

 • realizacja zapotrzebowań
 • obsługa zamówień
 • zdefiniowanie odpowiedzialności w zakupach
 • organizacja pracy kupca.

7. Zapytanie ofertowe/zaproszenie do przetargu (4 godz.)

 • Zaproszenie oferenta do udziału w postępowaniu zakupowym z uwzględnieniem budowy odpowiednich w danym przypadku relacji
 • Budowa zapytania ofertowego zarówno w trybie tradycyjnym jak i elektronicznym
 • Pułapki i błędy przy tworzeniu zapytania i jak sobie z nimi poradzić
 • Wykorzystanie dokumentację przetargową na potrzeby przyszłych negocjacji z potencjalnym dostawcą.

8. Strategie generowania oszczędności w zakupach (6 godz.)

 • Kumulacje zakupów
 • Optymalne wielkości partii zakupowej
 • Koszty odsetek
 • Zysk płynący z zakupu większej partii materiału
 • Możliwość generowania oszczędności z tytułu   uproszczenia procesów logistycznych

9. SRM - Zarządzanie relacjami z dostawcą (2 godz.)

 • określenie grup dostawców oraz wybór partnerów biznesowych;
 • integracja z dostawcą;
 • wspólne korzyści płynące ze współpracy partnerskiej.

10. Obszary zakupowe (4 godz.)

 • Trwałe
 • Krótkoterminowe
 • Oparte na relacjach
 • Destrukcyjne

11. Aspekty prawne dotyczące procesu zakupowego i umów (8 godz.)

 • Ważne i mało ważne punkty umów,
 • Produkty niebezpieczne i licencjonowane,
 • Certyfikacja i znakowanie produktów na rynku,
 • Elementy gwarancji i rękojmi,
 • Rozstrzyganie sporów

12. Zarządzanie zespołem zakupowym (8 godz.)

 • Warunki efektywnej współpracy
 • Zasady tworzenia i działania wysokowydajnych zespołów
 • Role i zakres odpowiedzialności w zespole, role i zadania lidera
 • Diagnoza i efektywne działanie w trudnych sytuacjach

13. Seminarium dyplomowe (6 godz.)

III. BLOK TEMATÓW DO WYBORU (88 godz.)
W ramach realizowanego programu słuchacz wybiera 11 tematów spośród niżej podanych:

 • Analiza fundamentalna i techniczna (8 godz.)
 • Analiza rynku (8 godz.)
 • Analiza źródeł i kosztów finansowania działalności gospodarczej (8 godz.)
 • Aspekty prawne – prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.)
 • Biznesplan (8 godz.)
 • Budowanie zespołu (8 godz.)
 • Budżetowanie i źródła finansowania (8 godz.)
 • Efektywne zarządzanie zespołem i pracownikiem (8 godz.)
 • Finanse behawioralne (8 godz.)
 • Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej (8 godz.)
 • Fuzje i przejęcia (8 godz.)
 • Innowacje w organizacji (8 godz.)
 • Kluczowe umiejętności negocjacyjne – certyfikat Franklin University (8 godz.)
 • Komunikacja w biznesie (8 godz.)
 • Konflikt w organizacji (8 godz.)
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji (8 godz.)
 • Lider nowej generacji (8 godz.)
 • Modele biznesowe (8 godz.)
 • Neurobiologiczne aspekty skutecznego przywództwa. Jak wiedza o mózgu pozwala stać się efektywnym menedżerem? (8 godz.)
 • Ocena wyników przedsiębiorstwa (8 godz.)
 • Ochrona danych osobowych (8 godz.)
 • Organizacja pracy menedżera (8 godz.)
 • Projektowanie ścieżek kariery zawodowej, zarządzanie talentami (8 godz.)
 • Przywództwo i delegowanie zadań – certyfikat Franklin University (8 godz.)
 • Psychologia pozytywna (8 godz.)
 • Rachunkowość zarządcza dla początkujących (8 godz.)
 • Sprawozdawczość finansowa (8 godz.)
 • Strategie marketingowe (8 godz.)
 • Techniki prezentacji (8 godz.)
 • Turkusowy model zarządzania – od idei do efektywności (8 godz.)
 • Ubezpieczenia społeczne oraz świadczenia pieniężne płynące z tego tytułu (8 godz.)
 • Wartość firmy (8 godz.)
 • Zarządzanie kapitałem pracującym (8 godz.)
 • Zarządzanie międzykulturowe (8 godz.)
 • Zarządzanie projektem (8 godz.)
 • Zarządzanie przez cele MBO (8 godz.)
 • Zarządzanie strategiczne (8 godz.)
 • Zarządzanie zmianą (8 godz.)
 • Zasady tworzenia pism urzędowych i aktów kierownictwa wewnętrznego (8 godz.)
 • Zastosowanie MS Excel w analizach finansowych (8 godz.)
 • Zintegrowane systemy zarządzania – systemy klasy ERP (8 godz.)

Forma zaliczenia:

 • Opracowanie sytuacji przedstawionej w studium przypadku oraz zaprojektowanie rozwiązania prezentowanego w trakcie obrony projektu

* Certyfikaty dodatkowo płatne
 

Wykładowcy: 

Grzegorz Olechniewicz
Trener i doradca, realizował projekty i strategie między innymi dla firm z branż: bankowej, telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej, FMCG, oraz dla firm zajmujących się przemysłem ciężkim. W opinii wielu klientów jeden z czołowych europejskich ekspertów w dziedzinie strategii i negocjacji zakupowych.

Swoje wieloletnie doświadczenie zdobył jako Procurement Manager w Ariba Inc. oraz Project Procurement Manager dla Carrywater Group S.A. Od ponad dekady doradza firmom w zakresie strategii negocjacyjnych oraz optymalizacji przedsiębiorstw zarówno od strony procesów jak i obszarów operacyjnych.
Twórca Polskiej Grupy Zakupowej, GO-CTR Consulting. Główny ekspert ds. strategii zarządzania w firmie GOODMAN. Prowadził wykłady w ramach Studiów Podyplomowych Zakupy w Biznesie organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, a obecnie wykładowca, konsultant merytoryczny oraz promotor na kierunku studiów podyplomowych Zakupy w Biznesie oraz Zarządzanie Projektem na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Współzałożyciel i członek dwóch krajowych stowarzyszeń branży zakupowej.

Piotr Dobrowolski – radca prawny
specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki działalności związków zawodowych, sporów zbiorowych, działalności rad pracowników. Szereg podmiotów gospodarczych korzysta z jego usług mając na uwadze doświadczenie w rozwiązywaniu sporów pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi. Świadczy kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorców różnych branż. Doradza przy zakładaniu spółek prawa handlowego i ich przekształcaniu. Skutecznie reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, w tym postępowaniach transgranicznych. Posiada doświadczenie w doradzaniu klientom w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych, z uwzględnieniem profesjonalnych wzorców umownych FIDIC jak również prowadzenia postępowań z zakresu prawa zamówień publicznych.
Drugim filarem zawodowej działalności Piotra Dobrowolskiego jest dydaktyka. Prowadzi liczne szkolenia dla różnych grup docelowych, organizacji zawodowych i społecznych. Jest stałym wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Wielkopolskim Stowarzyszeniu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Cena studiów podyplomowych na kierunku Zakupy w biznesie w WSB w Poznaniu

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś. zapisz-sie-onlin.png

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
390 zł455 zł2275 zł4550 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studia Podyplomowe

budynek GG, pokój 03, parter, INFOLINIA 61 667 01 70

  • ul. Powstańców Wielkopolskich 5
  • 61-895 Poznań
  • PON - WTO:
  • ŚRO:
  • CZW - PIĄ:
  • 09:00 - 16:00
  • 10:00 - 17:00
  • 09:00 - 16:00
  • tel. 61 655 33 00
  • fax

Javascript is required to view this map.
52.40409516.921774