Zobacz inny kierunek

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami WSB Poznań - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zakończonastudia tradycyjne
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu

Rozwój gospodarczy przyczynia się do wzrostu liczby przedsiębiorstw, które tracą zdolność terminowego wywiązywania się ze zobowiązań finansowych, dlatego ważne jest należyte przygotowanie przedsiębiorstwa do efektywnego zarządzania należnościami. Wierzytelności stają się towarem, a odpowiednie zarządzanie należnościami i wierzytelnościami stwarza duże możliwości specjalistom w tej dziedzinie.

foto_233x134_15.jpgStudia podyplomowe w WSB stanowią kompleksową mieszankę niezbędnych elementów, umożliwiających poznanie i zrozumienie całego procesu windykacyjnego. Podstawą dobrego studiowania jest profesjonalizm, pasja, wiedza oraz przede wszystkim bogate doświadczenie zawodowe kadry dydaktycznej. Studia w WSB to nowe doświadczenie i perspektywy na przyszłość.

Marta Trzebniak
Absolwentka studiów podyplomowych

Cel
Studia mają na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności koniecznych do samodzielnego opracowania i wdrożenia systemu zarządzania wierzytelnościami ściśle odpowiadającego potrzebom reprezentowanych przez nich przedsiębiorstw. Zajęcia realizowane są w formie wykładów oraz praktycznych ćwiczeń (warsztaty, studium przypadku).

Korzyści
Absolwenci podyplomowych studiów Windykacji i zarządzania wierzytelnościami nabędą kompleksową wiedzę, dotyczącą zagadnień windykacji poczynając od procesu zarządzania wierzytelnościami aż po działania egzekucyjne. Zajęcia realizowane są w formie wykładów i ćwiczeń, prowadzone przez specjalistów zawodowo zajmujących się dochodzeniem należności.

Uczestnicy
Studia adresowane są zarówno do osób zajmujących się nadzorowaniem procesów zarządzania wierzytelnościami, pracowników działów sprzedaży i działów handlowych jak również do kadry kierowniczej zarządzającej windykacją w firmach. Adresatami studiów są również wszyscy Ci, którzy mają zamiar związać swoją przyszłość zawodową z podobną działalnością.

 

Program kierunku: 

Program studiów na kierunku Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami w WSB w Poznaniu

 • Liczba miesięcy nauki: 9
 • Liczba godzin: 160
 • Liczba zjazdów: 10

A. Zarządzanie wierzytelnościami w przedsiębiorstwie (16 godz.)

 • Wstęp do finansów przedsiębiorstw
 • Czym jest zarządzanie należnościami i jaki jest jego cel
 • Podstawowe zasady zarządzania należnościami
 • Weryfikacja kontrahentów jako ważne narzędzie w zarządzaniu należnościami
 • Monitorowanie należności

B. Rynek windykacyjny w Polsce – windykacja zewnętrzna (12 godz.)

 • Rola firm windykacyjnych w odzyskiwaniu należności
 • Najważniejsze podmioty na rynku.
 • Instytucje wspomagające
 • Zasady działania firm windykacyjnych
 • Umowa z firmą windykacyjną – zasady kształtowania umów
 • Wycena wierzytelności
 • Sprzedaż wierzytelności, factoring
 • Najlepsze praktyki windykacyjne

C. Prawne aspekty skutecznej windykacji (108 godz.)

 • Aktualny stan prawny w zakresie postępowania windykacyjnego (28 godz.)
 • prawo cywilne
 • kodeks spółek handlowych
 • prawo karne
 • ochrona danych osobowych
 • Postępowanie sądowe (12 godz.)
 • przygotowania formalnoprawne – dokumenty i informacje dla potrzeb postępowania
 • celowość wszczęcia i wybór odpowiednich procedur sądowych - zawezwanie do prób
 • ugodowe, sądowe postępowanie zabezpieczające
 • postępowanie w sprawach gospodarczych; postępowanie nakazowe i upominawcze
 • postępowanie uproszczone
 • koszty i opłaty związane z postępowaniem sądowym
 • Postępowanie egzekucyjne (16 godz.)
 • tytuł egzekucyjny i klauzula wykonalności
 • organy egzekucyjne i ich właściwość
 • przebieg postępowania egzekucyjnego
 • prawa i obowiązki wierzyciela
 • koszty postępowania
 • Postępowanie upadłościowe (8 godz.)
 • upadłość likwidacyjna i upadłość z możliwością zawarcia układu
 • zgłoszenie wierzytelności
 • monitorowanie postępowania
 • rady wierzycieli
 • prawo restrukturyzacyjne
 • Podstawy prawa rodzinnego i spadkowego (8 godz.)
 • Sprzedaż wierzytelności (4 godz.)
 • umowa cesji
 • zabezpieczenie interesów cedenta
 • aspekty podatkowe sprzedaży wierzytelności
 • cesja wierzytelności w zapisach księgowych
 • Windykacja wewnętrzna (32 godz.)
 • miejsce działu windykacji
 • tworzenie procedur windykacyjnych
 • zasady windykacji w przedsiębiorstwach niefinansowych
 • windykacja bankowa
 • windykacja w firmach leasingowych
 • windykacja w firmach ubezpieczeniowych
 • windykacja w firmach factoringowych

D. Pre-windykacja, czyli łagodny sposób na odzyskiwanie długów i mobilizowanie płatników do regularnego i terminowego wywiązywania się z zobowiązań (24 godz.)

 • Negocjacje w praktyce windykacyjnej (8 godz.)
  • planowanie rozmowy z klientem
  • planowanie rozmowy telefonicznej
  • przygotowanie do rozmowy bezpośredniej
  • windykacja miękka (model dyscyplinujący) a windykacja twarda (model krytyczny)
  • czas w negocjacjach windykacyjnych
 • Alternatywne metody rozstrzygania sporów gospodarczych (8 godz.)
  • prezentacja i analiza regulacji prawnych dotyczących problematyki rozstrzygania sporów gospodarczych
  • instytucje prawa cywilnego stosowane w procesie rozstrzygania sporów : ugoda, negocjacje
  • sądownictwo polubowne
  • postępowanie mediacyjne i pojednawcze
  • sposoby uzyskiwania tytułów wykonawczych z pominięciem sądowego postępowania rozpoznawczego
 • Psychologiczne aspekty windykacji (8 godz.)
  • dostosowanie stylu negocjowania do typu dłużnika
  • zawieranie kontraktu psychologicznego i egzekwowanie zobowiązań
  • wywieranie wpływu
  • komunikacja w procesie windykacji
  • trudni rozmówcy – jak z nimi postępować

Forma zaliczenia:

 • Studium przypadku polegające na analizie realnej sytuacji (pisemny opis przypadku) oraz test.
Wykładowcy: 

 

dr hab. Rafał Szczepaniak
Pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UAM (Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego). Specjalizuje się w tematyce prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Został także wpisany na listę wykładowców prawa samorządu terytorialnego prowadzoną przez Radę Ministrów. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji (w tym siedmiu książkowych) z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Pod jego redakcją ukazało się jedno z pierwszych opracowań poświęconych Kodeksowi Spółek Handlowych. Od 1997 r. współpracuje z urzędami wojewódzkimi (wielkopolski, lubuski, zachodniopomorski) prowadząc kursy przygotowawcze do Służby Cywilnej. Prowadził szkolenia między innymi dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, a także dla pracowników Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie. Jest także szkoleniowcem kilku renomowanych instytucji konsultingowo-szkoleniowych głównie na terenie Poznania, w tym zwłaszcza WOKISS,  Wyższa Szkoła Bankowa.
Od 2000 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Jako radca prawny specjalizuję się w tematyce samorządu terytorialnego,   odszkodowań i umownych stosunków zobowiązaniowych między przedsiębiorcami. Na początku 2009 roku ukazała się jego monografia pt. „Nadużycie prawa do posługiwania się formą osoby prawnej”. Obecnie jego zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce stosowania prawa prywatnego w sektorze publicznym.

Krzysztof Mułkowski
Menadżer, Coach i Trener. W bankowości pracuje od 18 lat, z czego 7 lat w sprzedaży i 7 lat w windykacji. Tworzył struktury operacyjne, sprzedażowe i windykacyjne od podstaw. Jest zwolennikiem wprowadzania zmian w celu zwiększania efektywności procesów i maksymalizacji celów biznesowych. Twierdzi, że: "Dobra komunikacja i bliska współpraca z zespołem daje szanse „przyspieszać” i efektywnie wdrażać zmiany. Daje ona duże możliwości i trzeba je wykorzystywać rozwijając organizację i ludzi". Jego motto: „Ludzie sukcesu robią to co do nich należy, niezależnie od tego czy im się chce czy nie.

Michał Krężlewicz
Specjalista ds. człowiek umiejący porozumieć się z każdą osobą w niemal każdym temacie, nastawiony na poznanie drugiego człowieka. Umiejętność Właściwej Komunikacji nabył podczas studiów teoretycznych połączonych z życiową praktyką w różnych kulturach, kręgach i krajach. Pasjonat komunikacji, który nigdy nie ma dość. Jego motto to Creation‐>Discussion‐> Execution, czyli Kreacja, Komunikacji, Wdrożenie. Pisze rozprawę doktorską poświęconą kwestii efektywnego przywództwa. Swoją wiedzą dzieli się podczas warsztatów i szkoleń już od 5 lat.

Piotr Dobrowolski
Radca prawny. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W ramach prowadzonej kancelarii radcy prawnego doradza przedsiębiorcom w ich codziennej działalności. Jego specjalizacją są zagadnienia związane z prawem cywilnym, prawem pracy oraz obrotem nieruchomościami.

Cena studiów podyplomowych na kierunku Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami w WSB w Poznaniu

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś. zapisz-sie-onlin.png

 

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
375 zł435 zł2175 zł4350 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studia Podyplomowe

budynek GG, pokój 03, parter, INFOLINIA 61 667 01 70

  • ul. Powstańców Wielkopolskich 5
  • 61-895 Poznań
  • PON - WTO:
  • ŚRO:
  • CZW - PIĄ:
  • 09:00 - 16:00
  • 10:00 - 17:00
  • 09:00 - 16:00
  • tel. 61 655 33 00
  • fax

Javascript is required to view this map.
52.40409516.921774