Zobacz inny kierunek

Negocjacje i mediacje WSB Poznań - Studia podyplomowe

2 semestry naukistudia tradycyjne
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Negocjacje i mediacje - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu

buton_.jpg

buton_2.jpg buton_3.jpg

Jak wpływać na decyzje innych ludzi? Jak być skutecznym negocjatorem zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym i jednocześnie dbać o dobre relacje z innymi ludźmi? W jaki sposób zastosować konkretne techniki negocjacyjne i mediacyjne? Odpowiedzi na te pytania pozwolą osiągać wytyczone cele.

foto233x134_9.jpgStudia podyplomowe na kierunku negocjacje i mediacje prowadzone przez wykładowców-praktyków pozwalają doskonalić kompetencje miękkie oraz negocjacyjne i w kontaktach biznesowych, i na gruncie prywatnym. W życiu negocjujemy nieustannie, a studia te podpowiadają, jak robić to dobrze, by osiągnąć zamierzony cel przy jednoczesnym zachowaniu dobrych relacji z innymi ludźmi.

Anna Fijałkowska –Zając
Słuchaczka studiów podyplomowych

Cel
Głównym celem studiów jest podniesienie poziomu wiedzy oraz rozwinięcie praktycznych umiejętności słuchaczy w zakresie negocjacji i mediacji.

Uczestnicy
Studia adresowane są do liderów i kierowników zespołów, specjalistów pragnących doskonalić umiejętności negocjacji z klientami, a także pracownikami danej organizacji; do osób odpowiedzialnych za negocjowanie korzystnych warunków współpracy z innymi instytucjami, a także do osób planujących podjąć pracę w charakterze negocjatora i mediatora.

Korzyści
Zajęcia w przeważającej mierze mają charakter praktyczny. Podczas warsztatów analizowane i ćwiczone są konkretne umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne. Zajęcia prowadzone są przez menedżerów, trenerów, psychologów mających doświadczenie w negocjacjach i mediacjach w różnych obszarach działalności zawodowej. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z konkretnymi przykładami skutecznych negocjacji, a także z nowoczesnymi technikami rozwiązywania konfliktów w organizacji. Dodatkowo studia umożliwiają doświadczanie i rozwijanie osobistych zasobów i własnego potencjału społecznego w działalności negocjacyjnej.

Studia z certyfikatem Franklin University

Partnerzy kierunku

gildia_logo_mediacje.jpg

 • Fundacja Gildia Mediacyjna

Negocjacje i mediacje
 - studia prowadzone w 2 trybach: tradycyjnym oraz w tygodniu

Program kierunku: 
Program studiów podyplomowych na kierunku negocjacje i mediacje w WSB w Poznaniu
 • Liczba miesięcy nauki: 9
 • Liczba godzin: 176
 • Liczba zjazdów: 10

KLUCZOWE KOMPETENCJE NEGOCJATORA I MEDIATORA (72 godz.)

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna (8 godz.)
 • Typy psychologiczne (8 godz.)
 • Trening asertywności (8 godz.)
 • Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów (6 godz.)
 • Psychologia stresu (2 godz.)
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (4 godz.)
 • Kształtowanie wizerunku (4 godz.)
 • Psychologia kłamstwa (4 godz.)
 • Analiza transakcyjna – strategie podejmowania decyzji (4 godz.)
 • Wywieranie wpływu na ludzi (8 godz.)
 • Techniki heurystyczne w rozwiązywaniu konfliktów (8 godz.)
 • Kluczowe umiejętności negocjacyjne (Certyfikat Franklin University) TEST (8 godz.)

PROWADZENIE NEGOCJACJI (50 godz.)

 • Wprowadzenie do negocjacji (definicje, style, strategie i fazy negocjacji) (8 godz.)
 • Prowadzenie negocjacji (8 godz.)
 • Negocjacje międzynarodowe i międzykulturowe (8 godz.)
 • Negocjacje grupowe (4 godz.)
 • Studium przypadku – negocjacje w polityce (4 godz.)
 • Studium przypadku – negocjacje w pracy (4 godz.)
 • Studium przypadku – negocjacje w biznesie (4 godz.)
 • Studium przypadku – negocjacje w sprzedaży (4 godz.)
 • Warsztaty negocjacji – praca z kamerą (6 godz.)

PROWADZENIE MEDIACJI (46 godz.)

 • Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego (8 godz.)
 • Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych (8 godz.)
 • Mediacje w polskim prawie cywilnym i karnym. Praktyka mediacyjna w sądach (4 godz.)
 • Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji (4 godz.)
 • Studium przypadku – mediacje w sprawach karnych (2 godz.)
 • Studium przypadku – mediacje w sprawach nieletnich (2 godz.)
 • Studium przypadku – mediacje cywilne (gospodarcze, rodzinne, biznesowe, z zakresu prawa pracy) (8 godz.)
 • Studium przypadku – mediacje ogólnospołeczne/sąsiedzkie (2 godz.)
 • Studium przypadku – mediacje szkolne i oświatowe mediacje rówieśnicze (2 godz.)
 • Warsztaty mediacji – praca z kamerą (6 godz.)

SEMINARIUM  (8 godz.)

Zakres tematyczny studiów uwzględnia standardy opracowane przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

FORMA ZALICZENIA

 • Test końcowy, projekt i obrona projektu
Wykładowcy: 

 

Magdalena Serafin
Doświadczony trener, wykładowca i doradca personalny. Od 2001 roku prowadzi własną działalność doradczo-szkoleniową (grupa szkoleniowa Sensapro). Zajmuje się oceną kompetencji i potencjału pracowników, opracowuje i wdraża indywidualne projekty rozwojowe, prowadzi szkolenia i wykłady doskonalące umiejętności handlowe i menedżerskie. Specjalizuje się także w zagadnieniach efektywności systemów doskonalenia kadr, projektowania skutecznych systemów motywacyjnych, rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowiska różnych szczebli.

Małgorzata Mrug
Menedżer, trener biznesu, coach, konsultant. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada uprawnienia pedagogiczne do kształcenia w zakresie wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości. Podyplomowo wykształcona w zakresie psychologii zarządzania, mediacji i negocjacji oraz zarządzania wartością klienta. Ukończyła Akademię Trenera na WSB w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Certyfikowany coach ICC. Akredytowany konsultant Insights Discovery oraz Extended DISC. Trener zarządzania projektami w metodyce TenStep™. Od 16 lat aktywna zawodowo. 13 lat na stanowiskach menedżerskich.

Maria Ochwat
Absolwentka politologii (specjalność dziennikarska), doktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauki o polityce (WNS Uniwersytet Śląski, Katowice), absolwentka podyplomowych studiów z zakresu rozwiązywania konfliktów międzynarodowych (Chulalongkorn University, Bangkok, Tajlandia) oraz organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej (PWSFTViT, Łódź).  Wykładowca akademicki, dziennikarz, coach, trener, specjalista ds. komunikacji, PR i  Public Affairs.

Sebastian Drobczyński
Praktyk public relations i zarządzania zasobami ludzkimi. Ekspert ds. wizerunku i komunikacji kryzysowej. Pracuje na rzecz podmiotów gospodarczych, instytucji państwowych i samorządowych. W 2010 roku ukończył Seminarium Producenckie Szkoły Filmowej w Łodzi i Akademii Telewizyjnej TVP S.A. W latach 2010-2012 związany z TVP Poznań jako członek kadry menedżerskiej. Nadzorował tworzenie  i realizację między innymi audycji informacyjnych oraz publicystycznych oddziału. Prowadził program publicystyczny "Przy jednym stole". Specjalizacja: kreowanie wizerunku osób i instytucji, public relations, zarządzanie zasobami lidzkimi, media relations i rozwiązywanie sytuacji kryzysowych.
Współredaktor książek i autor publikacji Opracowuje i prowadzi szkolenia m.in. z zakresu: komunikacji, wywierania wpływu,  kreowania wizerunku, media relations, sztuki wystąpień i prezentacji oraz rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Agnieszka Abramczyk
Czynny mediator, wpisana na listę mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, Toruniu i Gdańsku. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu  postępowań mediacyjnych gospodarczych, cywilnych i karnych skierowanych z sądu oraz pozasądowych. Współzałożycielka i wiceprezes fundacji „Gildia Mediacyjna” w Toruniu. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy i Toruniu. Opiekun „Koła Naukowego Psychologii Mediacji i Negocjacji” w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy.
Przedsiębiorca - właścicielka firmy „Porozumienie AB”, w ramach której prowadzi szkolenia, warsztaty, spotkania i konsultacje w obszarze komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów w oparciu o metody ADR(ang. Alternative Dispute Resolution). Absolwentka Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w specjalności Psychologia w Zarządzaniu a także Negocjacje w Usługach Finansowych oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy studiów podyplomowych w zakresie Negocjacji i Mediacji. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Prawo Handlowe.
Prywatnie mama Justyny, Karoliny i Adama. Dodatkowo interesuje się: rozwiązywaniem konfliktów w oparciu o metody ADR(ang. Alternative Dispute Resolution) , siatkówką, podróżami, życiem i kulturą starożytnych Chin.

Agnieszka Bochowicz
Czynny mediator, manager  z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Podczas pracy zawodowej wielokrotnie brała udział w kursach, szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje zawodowe w Polsce i za granicą. Wśród najważniejszych to wielomodułowe szkolenia  dotyczące pozapłacowego motywowania pracowników, zarządzanie i przywództwo, zarządzania czasem, negocjacje, budowanie autorytetu oraz szkolenie Delivering Success, Manage Your Team with Integrity and Excellence w Neuss. Dyplom uczelni polskiej Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w kierunku logistyka w biznesie (licencjat) oraz psychologia w biznesie (magister) a także dyplom Interwenta Kryzysowego Dolnośląskiej Szkoły Psychoterapii we Wrocławiu. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Prawo Handlowe. Uczestnik szkoleń specjalistycznych dla mediatorów sądowych w sprawach gospodarczych prowadzonych przez Zachodniopomorskie Centrum Mediacji. Dyplomowany, czynny mediator wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Toruniu, Bydgoszczy oraz stały mediator na liście Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, fundator i prezes Fundacji Gildia Mediacyjna, członek Koła Naukowego Psychologii, Mediacji i Negocjacji w Bydgoszczy. Specjalizuje się w mediacjach cywilnych w tym pracowniczych, rodzinnych i gospodarczych. Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i w Bydgoszczy.

 

 

 

Ceny studiów podyplomowych na kierunku Negocjacje i mediacje w WSB w Poznaniu

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.  

zapisz-sie-onlin.png

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
375 zł435 zł2175 zł4350 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studia Podyplomowe

budynek GG, pokój 03, parter, INFOLINIA 61 667 01 70

  • ul. Powstańców Wielkopolskich 5
  • 61-895 Poznań
  • PON - WTO:
  • ŚRO:
  • CZW - PIĄ:
  • 09:00 - 16:00
  • 10:00 - 17:00
  • 09:00 - 16:00
  • tel. 61 655 33 00
  • fax

Javascript is required to view this map.
52.40409516.921774