Zobacz inny kierunek

Lean, six sigma - optymalizacja procesów WSB Poznań - Studia podyplomowe

2 semestry naukistudia tradycyjne
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?
Lean, six sigma - optymalizacja procesów - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu
 
To, co wyróżnia te studia to fakt, że nie koncentrują się wyłącznie na jednym konkretnym podejściu do zarządzania organizacją, natomiast stanowią zbiór najlepszych obecnie znanych praktyk biznesowych, służących identyfikowaniu możliwości, zarządzania ich realizacją oraz rozpowszechnianie w organizacji, a poprzez to podnoszeniu efektywności, jako rezultatu końcowego.
 
foto233x134_28.jpgTo, co wyróżnia te studia to fakt, że nie koncentrują się wyłącznie na jednym konkretnym podejściu do zarządzania organizacją, natomiast stanowią zbiór najlepszych obecnie znanych praktyk biznesowych, służących identyfikowaniu możliwości, zarządzania ich realizacją oraz rozpowszechnianie w organizacji, a poprzez to podnoszeniu efektywności, jako rezultatu końcowego.
Joanna Chmurska
Menedżer firmy Ekoturist, słuchaczka studiów podyplomowych
 
 
Co wyróżnia te studia? 
Studia  nie koncentrują się na jednym konkretnym podejściu do zarządzania organizacją. Stanowią zbiór najlepszych obecnie znanych praktyk biznesowych, służących:
 • identyfikowaniu potencjału, 
 • identyfikowaniu możliwości usprawnień procesów,
 • zarządzaniu realizacją usprawnień,
 • rozpowszechnianiu usprawnień w organizacji,
 • oraz podnoszeniu efektywności, jako rezultatu końcowego.
Program studiów został przygotowany w oparciu o konsultacje z pracownikami wielu firm, którzy potrzebują różnorodnych narzędzi do zwiększania efektywności w swoich organizacjach, oraz dobrych praktyk, które ułatwią wdrożenie tych narzędzi i usprawnień.
 
Cel 
Celem studiów jest nabycie praktycznych umiejętności stosowania dwóch najważniejszych metod doskonalenia wykorzystywanych na całym świecie: Lean i Six Sigma.
Obydwie metody są na tyle uniwersalne, że pozwalają na stosowanie w dowolnej branży od produkcji, poprzez usługi, a na szpitalach i urzędach skończywszy.
 
Certyfikaty
Słuchacze w ramach studiów mają możliwość uzyskania certyfikatu Lean Six Sigma Green Belt.

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest samodzielne przeprowadzenie projektu doskonalącego przy użyciu metodyki Lean Six Sigma.

Korzyści
Studia dają możliwość poszerzenia wiedzy i zdobycia bardzo poszukiwanych na rynku pracy umiejętności. Zajęcia prowadzone są tylko i wyłącznie przez trenerów praktyków z wieloletnim doświadczeniem w doskonaleniu procesów.
Program studiów opiera się przede wszystkim na warsztatach, grach biznesowych oraz elementach wykładu niezbędnego do przekazania wiedzy na temat Lean i Six Sigma. Układ programu w pierwszej fazie rozwija umiejętności stosowania kluczowych narzędzi metodyki Lean, a następnie intensywnie buduje kompetencje w zakresie doskonalenia przy użyciu Six Sigma.
 
Uczestnicy 
Studia kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych podniesieniem kompetencji w zakresie doskonalenia procesów metodami Lean i Six Sigma oraz  polepszania wyników organizacji. Grupa docelowa to przede wszystkim specjaliści i inżynierowie zajmujący się wsparciem procesów, jak również kadra kierownicza.
 
logo_perfectus2.png
Partnerzy merytoryczni
Partnerem kierunku jest Perfectus Group sp. z o. o. – firma zajmująca się doradztwem oraz rozwojem kompetencji w zakresie ciągłego doskonalenia w firmach usługowych i produkcyjnych. 
 

 


 
Program kierunku: 
Program studiów podyplomowych na kierunku Lean, six sigma - optymalizacja procesów w WSB w Poznaniu
 
 • Miesiące nauki: 9
 • Liczba godzin: 160
 • Liczba zjazdów: 10
 • Liczba semestrów: 2

Doskonalenie procesów wg Lean Management (16 godz.)

 • Wartość dodana
 • Marnotrawstwo
 • Parametry procesu
 • Przepływ w różnych procesach
 • Paradoks efektywności
 • Podstawy zarządzania wg Lean
 • Wprowadzenie do narzędzi Lean (5S, Standaryzacja, Zarządzanie wizualne)

Mapowanie procesów (16 godz.)

 • Mapa procesowa
 • Swimline
 • Mapa Strumienia Wartości
 • Pozyskiwanie danych z procesu
 • Dobór narzędzia w zależności od procesu
 • Przebieg procesu mapowania

Metoda A3 i Analiza przyczyn źródłowych (16 godz.)

 • Opis problemu metodą 5W + 1H
 • Analiza stanu obecnego – liczby, dane, fakty
 • Definiowanie celów metodą SMARTER
 • Przyczyny źródłowe i wspierające powstania problemu
 • Metody analizy przyczyn źródłowych
 • Generowanie rozwiązań – metody kreatywnej pracy
 • Działania korygujące, zapobiegawcze i prewencyjne
 • Utrzymanie trwałości wdrażanych rozwiązań
 • Angażowanie pracowników w rozwiązywanie problemu
 • Metoda A3

Wprowadzenie do Six Sigma (8 godz.)

 • Gra symulacyjna wprowadzająca podstawowe pojęcia SixSigma
 • Metodyka DMAIC
 • Podstawowe miary procesów
 • Historia SixSigma
 • SixSigma na tle innych metodyk doskonalenia
 • Organizacja procesowa

Skuteczne zarządzanie projektami (8 godz.)

 • Metody zarządzania projektami
 • Ustalenie celu i zakresu projektu
 • Kluczowe etapy realizacji projektu
 • Kamienie milowe
 • Zespół projektowy
 • Karta projektowa
 • Monitorowanie i raportowanie postępu projektu

Faza Define (16 godz.)

 • Definiowanie problemu
 • SIPOC – ogólna mapa procesu
 • Opisanie problemu za pomogą liczb i danych
 • Rozpoczęcie projektu DMAIC
 • Definiowanie kluczowego procesu
 • Definiowanie klientów
 • Miary zmienności procesu
 • Konsultacje projektowe

Faza Measure (16 godz.)

 • Co mierzyć i jak mierzyć
 • Mapy i miary procesów
 • Kluczowe parametry procesów
 • Typy danych
 • Podstawowe statystyki opisujące problem
 • Analiza systemów pomiarowych
 • Opracowywanie planu zbierania danych
 • Formularze zbierania danych
 • Próbkowanie
 • Sposoby wizualizowanie miar procesów
 • Sigma procesu
 • Konsultacje projektowe

Faza Analyse (16 godz.)

 • Analiza przyczyn źródłowych
 • Narzędzia analizy przyczyn źródłowych
 • Analizowanie danych za pomocą histogramów
 • Wnioskowanie statystyczne
 • Analiza luki niezgodności
 • Analiza wieloczynnikowa
 • Prowadzenie eksperymentu
 • Konsultacje projektowe

Faza Improve (16 godz.)

 • Opracowywanie rozwiązań
 • Dobór kryteriów oraz warunków brzegowych
 • Pilotażowe testowanie rozwiązań
 • Techniki kreatywne w generowaniu rozwiązań
 • Konsultacje projektowe

Faza Control (16 godz.)

 • Opracowanie planu zapewniającego utrzymanie rozwiązań
 • Metody kontroli
 • Standaryzacja rozwiązań
 • Karty kontrolne
 • Konsultacje projektowe

Seminarium dyplomowe i egzamin dyplomowy (16 godz.)

Forma zaliczenia studiów:

 • Realizacja samodzielnego projektu w oparciu o metodę A3 po pierwszym semestrze
 • Zaliczenie 5 testów kompetencyjnych po każdym module fazy DMAIC
 • Możliwość uzyskania certyfikatu Green Belt: realizacja i obrona samodzielnego projektu w oparciu o metodę DMAIC 
 
 
 
 
 
 
Wykładowcy: 

 

Jakub Marczak
Członek zarządu Perfectus Group sp. z o.o. Certyfikowany trener biznesu od ponad 10 lat związany z doskonaleniem procesów wg Lean Management i Six Sigma. Przeprowadził ponad 1300 godzin szkoleń i projektów doskonalących dla klientów z branży usługowej, produkcyjnej, szpitali i urzędów. Jako mentor wspierał realizację ponad 80 projektów doskonalących w oparciu o arkusz A3. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji i optymalizacji procesów w różnych branżach. Pracował jako Manager ds. Doskonalenia i Lean. Jako ekspert doskonałości operacyjnej uczestniczył m.in. we wdrożeniu systemu Lean w jednej z zagranicznych fabryk koncernu - pracując jako coach systemu. Ukończył szkolenie Six Sigma Black Belt. Obecnie zajmuje się realizacją projektów doradczych i szkoleniowych z zakresu Lean Management i Six Sigma dla firm produkcyjnych, usługowych  i sektora publicznego. Specjalizuje się w działaniach strategicznych na poziomie middle i top management.

Krzysztof Firlik
Dyrektor ds. Zarządzania Projektami, konsultant i trener w Perfectus Group sp. z o.o. Certyfikowany trener biznesu od 8 lat związany z doskonaleniem procesów wg Lean Management. Przeprowadził ponad 1000 godzin szkoleń i projektów doskonalących dla klientów z branży produkcyjnej, usługowej, IT, szpitali i urzędów. Jako mentor wspierał realizację ponad 70 projektów doskonalących w oparciu o arkusz A3. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji i optymalizacji procesów w Polsce i we Francji.  Pracował m.in. jako Lean Manager czy kierownik działu inżynieryjnego. Doświadczenie w doskonaleniu procesów w różnych branżach pozwala mu na szerokie inspirowanie klientów, a także nietuzinkową adaptację narzędzi Lean zgodnie z potrzebami klientów.

Tomasz Leśniewicz
Inżynier, absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych Lean Manufacturing na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt. Ukończył ponad dwuletni program szkoleniowy Global OpEx (Lean Six Sigma) Master Black Belt w Whirlpool Corporation, zakończony dwustopniową certyfikacją (20 tygodni szkolenia).  Doświadczenie zdobywał, pracując w dużych korporacjach produkcyjnych i usługowych oraz jako niezależny konsultant. Prowadził projekty i konsultacje dla takich firm jak: BorgWarner, Kongsberg Automotive, Indesit, PBF - Polish Bearings Factory, Cargill, Volvo, Whirlpool, UBS. Praktyk, odpowiedzialny za planowanie i pomoc w realizacji transformacji Lean Six Sigma i projektów mających na celu zbudowanie organizacji uczącej się, skoncentrowanej na poprawie satysfakcji klienta i zmniejszeniu kosztów. Używa narzędzi do kierowania zmian organizacyjnych, kulturowych i technologicznych. Trenuje i mentoruje cały personel w obszarze Lean, Six Sigma, McKinsey 5 Lenses i Agile, oraz zapewnia ciągły rozwój umiejętności.

Marcin Arciszewski
Absolwent Wydziału Automatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej na Kierunku Automatyka oraz studiów podyplomowych z zakresu Lean Management w Wyższej Szkole Bankowej. Ukończył m.in. Szkolenie Six Sigma Black Belt OpEx. Od ponad 13 lat związany z Ciągłym Doskonaleniem procesów. Obecnie piastuje stanowisko Senior Lean Expert w międzynarodowej firmie zajmującej się przetwórstwem tworzyw sztucznych, produkcją wiązek kablowych oraz paneli systemowych dla branży AGD.

Cena studiów podyplomowych na kierunku Lean, six sigma - optymalizacja procesów w WSB w Poznaniu

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.  

zapisz-sie-onlin.png

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
440 zł515 zł2575 zł5150 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studia Podyplomowe

budynek GG, pokój 03, parter, INFOLINIA 61 667 01 70

  • ul. Powstańców Wielkopolskich 5
  • 61-895 Poznań
  • PON - WTO:
  • ŚRO:
  • CZW - PIĄ:
  • 09:00 - 16:00
  • 10:00 - 17:00
  • 09:00 - 16:00
  • tel. 61 655 33 00
  • fax

Javascript is required to view this map.
52.40409516.921774