Zobacz inny kierunek

Cyberbezpieczeństwo w biznesie


WSB Poznań - Studia podyplomowe

2 semestry naukistudia tradycyjnenowość
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Cyberbezpieczeństwo w biznesie - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu

Cyberbezpieczeństwo staje się fundamentem współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych – w innym przypadku nasza cywilizacja pogrążyłaby się w chaosie. Od pierwszego dnia mojej ścieżki zawodowej pasjonuje mnie ochrona informacji. Tą pasją chcę zarażać innych. Ukończenie tych studiów zapewni Ci świetną pracę na najbliższe lata!

Konrad Mazur
twórca programu i opiekun merytoryczny

Cel

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do poradzenia sobie z jednym z najszybciej przybierających na znaczeniu problemów biznesowych pojawiających się dla przedsiębiorstw funkcjonujących w XXI wieku – zagrożeń cybernetycznych oraz wymogów prawnych im przeciwstawianych. Szczególny nacisk położony zostanie na:

 • auzyskanie praktycznej wiedzy na temat bieżących problemów związanych z cyberbezpieczeństwem i cyberzagrożeniami dla przedsiębiorstw;
 • pozyskanie praktycznych kompetencji radzenia sobie z problemami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa, takimi jak cyberszpiegostwo, cyberprzestępczość czy sabotaż gospodarczy dokonywany (często nieświadomie) przez własnych pracowników;
 • gruntowne przygotowanie merytoryczne uczestników do przewidywania i minimalizowania zagrożeń występujących w sieci internet;
 • przygotowanie uczestnika studiów do samodzielnego rozwiązywania problemów i dalszego, samodzielnego poszerzania swojej wiedzy w tematyce cyberbezpieczeństwa po zakończeniu studiów;
 • przedstawienie uczestnikom studiów elementów warsztatu pracy i narzędzi możliwych do wykorzystania przez biegłego informatyka, które mogą być stosowane także w funkcjonowaniu wewnętrznych zespołów bezpieczeństwa;
 • analiza zachowań, które potrafią zamieć użytkownika systemu IT w nieumyślnego przestępcę;
 • przedstawienie charakterystycznych zagrożeń które niesie ze sobą rozwijający się świat Internetu Rzeczy (IoT).

Korzyści

Jako słuchacz:

 • poznasz podstawowe aspekty techniczne związane z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa
 • uzyskasz podstawową wiedzę z zakresu ram prawnych regulujących aspekty związane z cyberbezpieczeństwem oraz pozaprawnymi standardami dotykającymi tego zagadnienia
 • poszerzysz umiejętności o praktyczne działania związane z zabezpieczaniem dowodów elektronicznych
 • zdobędziesz wiedzę dotyczącą najnowszych trendów z zakresu cyberbezpieczeństwa

Uczestnicy
Adresatami studiów są osoby:

 • pracujące na kierowniczych stanowiskach, odpowiedzialne za bezpieczeństwo przedsiębiorstwa,
 • zajmujące się projektowaniem, bieżącym rozwijaniem i testowaniem oprogramowania komputerowego, chcące uzupełnić swoją wiedzę o aktualne wymogi techniczne związane z zapewnianiem cyberbezpieczeństwa narzucane przez obowiązujące przepisy prawa, pozaprawne standardy i dobre praktyki,
 • o wykształceniu technicznym, które będą chciały zdobyć poszerzoną wiedzę na temat ram prawnych związanych z cyberbezpieczeństwem, pozaprawnymi standardami zajmującymi się tym zagadnieniem i pogłębić wiedzę,
 • o wykształceniu prawniczym, które będą chciały zdobyć wiedzę z zakresu nauk technicznych zajmujących się przetwarzaniem oraz wytwarzaniem informacji i technologiami z nią związanymi (informatyką) oraz uzupełnić swoją wiedzę prawniczą o regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa i pozaprawne standardy zajmujące się tym zagadnieniem.
Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Cyberbezpieczeństwo w biznesie w WSB w Poznaniu

 • Miesiące nauki: 9
 • Liczba godzin: 160
 • Liczba zjazdów: 10

Blok prawny (80 godz.)

 • Cyberbezpieczeństwo – zderzenie technologii z bezpieczeństwem (praktyczne problemy graniczne biznesu, prawa i problemów społecznych) (8 godz.)
 • Cyberprzestępczość (8 godz.)
 • Wpływ prawa ochrony danych osobowych na bezpieczeństwo systemów informatycznych (16 godz.)
 • E-usługi i inne regulacje prawne dotyczące cyberbezpieczeństwa (16 godz.)
 • Kreowanie polityki cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie (8 godz.)
 • Ochrona własności intelektualnej przedsiębiorstwa a cyberbezpieczeństwo (8 godz.) 
 • Prawne aspekty zabezpieczania dowodów cyfrowych oraz korzystania z narzędzi w informatyce śledczej (8 godz.)
 • Psychologia w służbie cyberbezpieczeństwa (8 godz.)

Blok techniczny (80 godz.)

 • Technologie w służbie cyberbezpieczeństwa (16 godz.)
 • Technologie informacyjne w biznesie - pozyskiwanie informacji o aktywności pracowników; pozyskiwanie informacji z sieci pozostawianych przez użytkowników serwisów internetowych (4 godz.)
 • Praktyczne metody pozyskiwania i sposoby poszukiwania informacji. Wywiad gospodarczy (4 godz.)
 • Kryptografia w technologiach informacyjnych (16 godz.)
 • Inżynieria oprogramowania (8 godz.)
 • Computer forensic – informatyka śledcza i zabezpieczanie dowodów cyfrowych (16 godz.)
 • Zarządzanie ryzykiem cyberbernetycznym w sektorze biznesowym (16 godz.)

Forma zaliczenia:

 • Pozytywne ukończenie warsztatów
 • egzamin
Wykładowcy: 
 
Konrad M. Mazur – opiekun merytoryczny, twórca programu 
Praktyk i naukowiec, ekspert z dziedziny prawa ochrony danych osobowych. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego działalność dydaktyczna obejmuje: wykład z prawa ochrony danych osobowych, autorski wykład poświęcony cyberprzestępczości, ćwiczenia dla studentów z podstaw prawa własności intelektualnej i prawa cywilnego. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe skupione w obszarze nowoczesnych technologii, obsługi sektora IT oraz ochrony danych osobowych. Przez kilka lat współpracował z dużymi poznańskimi i toruńskimi kancelariami prawnymi, obecnie pracuje jako niezależny konsultant dla kancelarii prawnych z Poznania, Torunia i Bydgoszczy. Jego doświadczenie obejmuje audyty kontrolujące zgodność z prawem ochrony danych osobowych, wsparcie merytoryczne Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratorów Sieci Informatycznych we wdrażaniu rozwiązań technicznych i organizacyjnych wymaganych przez prawo. Doradza podczas powstających dopiero projektów IT, pomagając już na etapie koncepcyjnym zapewnić zgodność ze standardami ochrony danych osobowych. Sam jest Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w startupie technologicznym.
Od ponad 7 lat szczególnie interesuje się prawem nowoczesnych technologii – bliskie są mu prawne aspekty ochrony informacji. Autor licznych publikacji naukowych, w tym artykułów dotyczących prawa ochrony danych osobowych czy tajemnic, autor monografii naukowej Polskojęzyczna społeczność przestępcza zorganizowana w sieci darknet.
 
mgr inż. Tomasz Izydorczyk
ABI w ANECOOP Polska sp. z o.o., wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, redaktor bloga TIZYDORCZYK.pl oraz konsultant w kancelarii Maruta Wachta sp. j. Absolwent Instytutu Nauk Prawnych PAN, Politechniki Poznańskiej, SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim (dot. ochrony danych osobowych) oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunkach: ochrona danych osobowych, organizacja i zarządzanie, e-administracja. Twórca kierunku studiów podyplomowych Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Jest członkiem SABI oraz ISSA Polska. Certyfikowany audytor wiodący SZBI (ISO 27001). Pełnił rolę ABI m.in. w Kompanii Piwowarskiej S.A.
 
mgr inż. Maciej Kołodziej
Wykładowca, doradca, specjalista informatyki śledczej FHU MatSoft, ABI w Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, od 2003 roku wiceprezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI). Konsultant ds. ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i systemów IT. Audytor wiodący i trener/wykładowca ISO/EIC 27001 (PECB). Uczestnik wielu branżowych projektów szkoleniowych m.in. dla: Instytutu Nauk Prawnych PAN, Ministerstwa Finansów, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Centrum Promocji Informatyki, IIA Polska, e-Detektywi, sektora publicznego, edukacji, bankowości, telekomunikacji i nowych technologii. Autor publikacji związanych z ochroną danych osobowych. Jest wykładowcą stowarzyszonym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Uczestniczył w pracach grup problemowych, działających przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz ZPBI IAB Polska i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, dotyczących regulacji prawnych i przyszłości Internetu, reklamy internetowej oraz rozwoju nowych technologii, ochrony danych osobowych oraz prywatności użytkowników. Absolwent informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1995 roku prowadzi własną firmę, oferującą specjalistyczne doradztwo w dziedzinie ochrony informacji i bezpieczeństwa w branży nowych technologii, a także outsourcing IT. Kierował Działem Technicznym w Grupie Solidex. W Grupie Onet.pl pełnił funkcje dyrektora Działu Bezpieczeństwa, CSO i ABI. Koordynował i nadzorował realizację Polityki Bezpieczeństwa Informacji w spółkach Grupy TVN. Był ABI w portalu NK.pl i Grupie Wydawniczej PWN. Świadczy usługi ABI i doradcze dla kilku podmiotów.
 

Ceny studiów podyplomowych na kierunku Cyberbezpieczeństwo w biznesie w WSB w Poznaniu

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś. zapisz-sie-onlin.png

Zapisując się do 31 maja, zyskujesz 1000 zł:

 • 600 zł  dzięki zniżce w czesnym,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Jeśli jesteś absolwentem WSB, możesz się dalej z nami rozwijać za 1200 zł mniej:

 • dzięki 800 zł zniżki w czesnym,
 • oraz 400 zł zniżki we wpisowym.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
500 zł450 zł585 zł525 zł2925 zł2625 zł5850 zł5250 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studia Podyplomowe

budynek GG, pokój 03, parter

  • ul. Powstańców Wielkopolskich 5
  • 61-895 Poznań
  • PON:
  • WTO:
  • ŚRO:
  • CZW - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 07:00 - 15:00
  • 10:00 - 18:00
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 61 655 33 00
  • fax

Javascript is required to view this map.
52.40409516.921774