Zobacz inny kierunek

Akademia sprzedawcy WSB Poznań - Studia podyplomowe

2 semestry naukistudia modułowe
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?
Akademia sprzedawcy - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu
 
W dzisiejszych czasach hiperkonkurencji rynkowej wykształcenie kompetencji związanych ze skutecznym dotarciem oferty produktowej do największej grupy potencjalnych klientów stanowi priorytet większości osób zarządzających sprzedażą. Rzeczywistość jednak często pokazuje, że ilość rzadko kiedy przekłada się na jakość klienta, a tym samym wyniki sprzedaży. Skupiając się na kluczowych umiejętnościach związanych z efektywną komunikacją z klientem, zwiększa się szanse na wzrost skuteczności osób odpowiedzialnych za ten obszar działania, a tym samym poprawę efektywności oraz bezpieczeństwa biznesów.
 

Studia podyplomowe rozwijają nasz mózg. Im więcej wiedzy zdobywamy, tym jesteśmy bardziej przygotowani na zmieniające się zapotrzebowanie powstające na rynku. Oprócz wiedzy otrzymujemy również możliwość poznania innych ludzi, tak samo pochłoniętych danym tematem jak my, z którymi możemy wymienić swoje doświadczenia.

Joanna Przybylska
brand manager w firmie Semilac, absolwentka studiów podyplomowych
 
Cel
Studia umożliwiają udoskonalenie kompetencji osób odpowiedzialnych za procesy sprzedażowe oraz obsługę klienta w swoich firmach uwzględniając nowoczesne techniki komunikacji oraz budowy relacji z klientem.
 
Uczestnicy
 • doświadczeni handlowcy zainteresowani rozwojem zawodowym oraz wzrostem swojej efektywności osobistej 
 • sukcesorzy przejmujący rodzinne interesy handlowo-usługowe dążący do wprowadzenia nowoczesnego podejścia do sprzedaży oraz obsługi klienta  
 • managerowie sprzedaży, którym zależy na uporządkowaniu dotychczasowej wiedzy oraz umiejętności,
  a także szukający inspiracji do rozwoju   
 • pracownicy wszystkich struktur handlowych, chcący lepiej zrozumieć współczesne mechanizmy rynkowe
 
Korzyści 
 • zdobędziesz wiedzę na temat organizacji procesów sprzedażowych i trendów rynkowych determinujących sukces w sprzedaży
 • rozpoznasz kryteria oraz motywatory decyzji nabywczych podejmowanych przez klientów
 • dowiesz się jak planować proces sprzedażowy uwzględniając jego etapowość
 • poznasz tajniki segmentacji rynku w kontekście doboru narzędzi wspierających sprzedaż
 • poszerzysz wiedzę na temat budowy optymalnych relacji z klientami dzięki odpowiednim technikom komunikacyjnym i negocjacyjnym w komunikacji bezpośredniej, telefonicznej oraz e-mailowej
 • będziesz wiedział jak zarządzać uwagą oraz zainteresowaniem klienta w procesie sprzedaży
 • poznasz tajniki skutecznej prezentacji handlowej oraz profesjonalnej obsługi klienta
 • poszerzysz wiedzę na temat zastosowania narzędzi on-line w sprzedaży
 • zdobędziesz praktyczne umiejętności:
  • planowania i organizacji procesu sprzedaży
  • inicjowania kontaktu z klientem
  • budowania wizerunku profesjonalnego handlowca z uwzględnieniem podstawowych zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej w biznesie
  • prowadzenia profesjonalnej prezentacji handlowej
  • stosowania technik skutecznego oddziaływania na klienta w procesie sprzedaży
  • negocjacji warunków zakupu produktów i usług budując tym samym relacje z otoczeniem biznesowym
  • wykorzystywania techniki sprzedaży osobistej jako narzędzia promocji wobec klienta
  • stosowania odpowiednich techniki sprzedaży w Internecie
 
Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Akademia sprzedawcy w WSB w Poznaniu

 • Miesiące nauki: 9
 • Liczba godzin: 174
 • Liczba zjazdów: 10
 • Liczba semestrów: 2
 
I Blok specjalistyczny  (102 godz.)
1. Organizacja sprzedaży – kiedyś i dziś (16 godz.)
 • Organizacja sprzedaży w przedsiębiorstwach różnych branż kiedyś i dziś:
  • dział sprzedaży kiedyś i dziś
  • organizacja struktur sprzedażowych na przykładzie różnych firm/branż (typowe stanowiska w sprzedaży, ich cele i zadania, zarządzanie wynagrodzeniami w sprzedaży)
 • Strategia sprzedaży:
  • planowanie i zarządzania sprzedażą kiedyś i dziś
  • istota i znaczenie planu sprzedaży 
  • polityka asortymentowa i cenowa 
  • KPI - wróg czy sprzymierzeniec działu sprzedaży
  • znaczenie technologii w rozwoju sprzedaży
 • Klient w procesie sprzedaży:
  • klient na rynku B2B, a B2C uwzględniając etapowość procesu zakupowego oraz różnice obu rynków
  • strategia komunikacji z rynkiem w sprzedaży B2B i B2C
 • Psychologia zarządzania sprzedażą:
 • zarządzanie zespołem sprzedażowym
 • budowa porozumienia z partnerami zewnętrznymi (ewolucja podejścia transakcyjnego do relacyjnego)
 • podejmowanie decyzji biznesowych w sprzedaży
 
2. Pozyskiwanie oraz budowa lojalności klientów (16 godz.)
 • Klient w procesie sprzedaży:
  • produkt jako strategiczny element procesu sprzedaży w kontekście potrzeb nabywców 
  • podstawowe typologie nabywców oraz ich potrzeb
 • Nawiązywanie osobistego kontaktu z klientem:
  • profesjonalny wizerunek jako element savoir-vivre sprzedawcy
  • podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w profesjonalnej obsłudze klienta
  • bariery komunikacyjne i sposoby im przeciwdziałania w kontekście budowy relacji z klientem
 • Pozyskiwanie nowych klientów:
  • istota leja sprzedażowego
  • prospekting jako proces poszukiwania klientów
  • mowa windująca jako klucz do zaistnienia w świadomości klienta
  • obsługa „hot” i „cold” kontaktów
 • Profesjonalna obsługa klienta kluczem do budowy lojalności klienta:
  • rozmowa handlowa jako podstawowa składowa procesu sprzedaży
  • analiza potrzeb klienta, a ofertowanie
  • techniki skutecznej prezentacji produktu
  • obiekcje klienta w kontekście zamknięcia sprzedaży
  • obsługa posprzedażowa
3. Sztuka prezentacji handlowej (16 godz.)
 • Istota prezentacji handlowej
  • prezentacja handlowa jako sztuka
  • prezentacja handlowa jako narzędzie wspierające sprzedaż
  • cele prezentacji handlowej (informacyjny i perswazyjny)
 • Podstawa budowy porozumienia Prezenter - Słuchacze
  • pierwsze wrażenie w komunikacji interpersonalnej
  • przygotowanie do prezentacji
  • określenie celu, rodzaju i przekazu prezentacji handlowej wobec charakterystyki słuchaczy
  • dobór struktury i stylu prezentacji do celu 
  • zarządzanie uwagą słuchaczy
 • Komunikacja werbalna w prezentacji
  • siła argumentów (np. język korzyści)
  • środki stylistyczne (metafory, analogie, pytania retoryczne)
  • storytelling – wprowadzenie
  • prezentowanie danych liczbowych
 • Poza słowami czyli komunikacja niewerbalna
  • mowa ciała: gestykulacja, mimika, rola kontaktu wzrokowego itp.
  • praca z głosem: tempo, ton, głośność, modulacja,  dykcja 
  • poruszanie się w przestrzeni
 • Dobór prezentacji wizualnej do treści prezentacji
  • podstawowe zasady przygotowania prezentacji multimedialnych
  • praca z flipchartem, podstawy myślenia wizualnego
  • trudne sytuacja podczas prezentacji – jak sobie radzić?
4. Telemarketing jako narzędzie skutecznej sprzedaży (16 godz.)
 • Telemarketing jako kanał komunikacji z klientem
  • specyfika komunikacji telefonicznej 
  • możliwości wykorzystania telemarketingu w sprzedaży
  • wpływ oczekiwań klientów na proces sprzedaży przez telefon
 • Efektywna komunikacja z klientem przez telefon
  • otwarcie rozmowy (pierwsze wrażenie)
  • wzbudzenie zainteresowania klienta
  • prezentacja oferty przez telefon
  • zastrzeżenia jako szansa sprzedażowa 
  • skuteczne zamykanie sprzedaży w rozmowie telefonicznej
 • Obsługa klienta przez telefon
  • kategorie potrzeb klientów i ich skuteczna diagnoza
  • sytuacje trudne w kontakcie telefonicznym
  • asertywna komunikacja telefoniczna
 • Wskaźniki efektywności działań telemarketingowych
 • Przegląd kluczowych mierników ilościowych i jakościowych kampanii telemarketingowych (sprzedażowych i obsługowych)
5. Skuteczne negocjacje biznesowe (16 godz.)
 • Znaczenie komunikacji w negocjacjach
  • narzędzia komunikacji stosowane w negocjacjach
  • negocjacyjne rozwiązywania konfliktów
  • siła argumentacji w negocjacjach
 • Istota procesu negocjacyjnego w kontekście jego etapowości
  • komunikacja jako podstawa negocjacji 
  • etapy procesu negocjacji 
  • przygotowanie negocjacji
  • negocjacje właściwe
  • finalizacja rozmów
  • zakończenie negocjacji
 • Skuteczne strategie i techniki negocjacyjne
  • podstawowe strategie negocjacyjne
  • techniki negocjacyjne
  • techniki wywierania wpływu
  • technika języka korzyści
 • Filary negocjacji biznesowych
 • elementarz negocjatora: miejsce, czas, zespół negocjacyjny, itp.
 • manipulacje w negocjacjach oraz techniki ich przeciwdziałania
 • BATNA
6. Efektywny e-commerce
 • Specyfika e-commerce i różnice w stosunku do handlu offline
  • cele stawiane sprzedaży off i on-line
  • zasoby niezbędne do sprzedaży w obu kanałach
  • strategie sprzedaży (tradycyjna vs e-commerce)
  • planowanie sprzedaży
  • podstawowe aspekty prawne
 • Miejsce sprzedaży w e-commerce
  • sklep internetowy 
  • platformy aukcyjne
  • aplikacje sprzedażowe
  • inne kanały sprzedaży w e-commerce 
 • Wsparcie sprzedaży on-line:
  • zasady tworzenia i wykorzystania narzędzi on-line wspierających sprzedaż 
  • kampanie reklamowe
  • e-marketing 
  • usługi online wspierające e-commerce
 • Obsługa e-klienta
 • podstawy profesjonalnej obsługi e-klienta
 • logistyka w e-commerce
 • badanie satysfakcji e-klienta
7. Seminarium podyplomowe (6 godz.)
 
II. Blok tematów do wyboru (88 godz.)
MODUŁY DO WYBORU (słuchacz wybiera 11 z 37 możliwych):
 • Analiza fundamentalna i techniczna (8 godz.)
 • Analiza źródeł i kosztów finansowania działalności gospodarczej (8 godz.)
 • Biznesplan (8 godz.)
 • Budżetowanie i źródła finansowania (8 godz.)
 • Finanse behawioralne (8 godz.)
 • Ocena wyników przedsiębiorstwa (8 godz.) 
 • Rachunkowość zarządcza dla początkujących (8 godz.)
 • Sprawozdawczość finansowa (8 godz.)
 • Wartość firmy (8 godz.)
 • Projektowanie ścieżek kariery zawodowej, zarządzanie talentami (8 godz.)
 • Zastosowanie MS Excel w analizach finansowych (8 godz.)
 • Zintegrowane systemy zarządzania – systemy klasy ERP (8 godz.)
 • Analiza rynku (8 godz.)
 • Strategie marketingowe (8 godz.)
 • Aspekty prawne - prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.)
 • Efektywne zarządzanie zespołem i pracownikiem (8 godz.)
 • Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej  (8 godz.)
 • Ochrona danych osobowych (8 godz.)
 • Ubezpieczenia społeczne oraz świadczenia pieniężne płynące z tego tytułu (8 godz.)
 • Konflikt w organizacji (8 godz.)
 • Budowanie zespołu (8 godz.)
 • Kluczowe umiejętności negocjacyjne - Certyfikat Franklin University (8 godz.)
 • Komunikacja w biznesie (8 godz.)
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji (8 godz.)
 • Organizacja pracy menedżera (8 godz.)
 • Przywództwo i delegowanie zadań – Certyfikat Franklin University (8 godz.)
 • Techniki prezentacji (8 godz.)
 • Zasady tworzenia pism urzędowych i aktów kierownictwa wewnętrznego (8 godz.)
 • Fuzje i przejęcia (8 godz.)
 • Innowacje w organizacji (8 godz.)
 • Modele biznesowe (8 godz.)
 • Zarządzanie kapitałem pracującym (8 godz.)
 • Zarządzanie międzykulturowe (8 godz.)
 • Zarządzanie projektem (8 godz.)
 • Zarządzanie przez cele MBO (8 godz.)
 • Zarządzanie strategiczne (8 godz.)
 • Zarządzanie zmianą (8 godz.)
Forma zaliczenia
 • indywidualny test wiedzy
 • grupowy projekt zaliczeniowy dotyczący tematyki studiów oraz jego obrona na forum (grupy 3 osobowe).
Wykładowcy: 

Marcin Ratajczak
absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Handel i Marketing) oraz MBA Nottingham Trent University przy współudziale Wielkopolskiej Szkoły Biznesu. Doświadczony manager sprzedaży rynku FMCG, który przez ponad 20 lat poznał wszystkie szczeble w dziale sprzedaży od merchandiser, przedstawiciela handlowego szefa regionu (Raisio Polska Foods, Sarantis Polska), przez National Key Account Managera czy dyrektora sprzedaży (Unilever, Imperial Tobacco) po  stanowiska zarządcze w ogólnopolskich sieciach handlowych FMCG (Chata Polska, Piotr i Paweł). Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu nie tylko zespołami handlowymi, które liczyły nawet 300 osób ale również procesami sprzedażowymi, np. budowa i rozwój standardów sprzedaży poprzez Category Management czy merchandising. Chętnie dzieli się swoim bogatym doświadczeniem zawodowym w sprzedaży, a w ramach swojej pracy szkoleniowo-dydaktycznej stawia na praktyczny aspekt i organiczną pracę w tym obszarze w myśl zasady „Do sukcesu w sprzedaży nie ma żadnej windy. Tam trzeba dojść po schodach, a to Ty decydujesz kiedy w i jakim stylu tam wejdziesz.”

Marcin Fijoł
trener biznesu wywodzący się z branży marketingowej, w której swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w kraju oraz za granicą pracując zarówno po stronie agencji reklamowych oraz klienta jako Dyrektor Marketingu w sieci handlowej FMCG. Pracował dla takich klientów jak The Mirror, 20th Century Fox, Philips, Ariston, Marwit, Kompania Piwowarska, Chata Polska, Pekabex. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych Marketing Usług na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Obecnie wykładowca WSB oraz doradca w zakresie wsparcia sprzedaży.

Michał Pajdak
absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył amerykański University of California, Berkeley, Haas School of Business, na którym zajmował się tematyką komercjalizacji i innowacji. Podczas pobytu w Dolinie Krzemowej odbył 23 staże w największych firmach (między innymi w Google, HP, Intel, Vmware, Youtube). Pracował dla uznanych instytucji polskich i zagranicznych, w tym dla Comarch S.A. (dyrektor sprzedaży), nagrody Innowacyjności Targów Outsourcingu (szef kapituły), Blix (współtwórca największej polskiej aplikacji mobilnej), fińskiej Opus Capita (business development director), GS1 Poland / Instytut Logistyki i Magazynowania (szef sprzedaży/marketingu). Otwierał sieci Lidl w Polsce, a także współtworzył sieć handlową ABC. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu oraz Stowarzyszenia Top 500 Innovators jako laureat programu Top 500 Innovators, największego rządowego programu wspierania innowacyjności. Prezes zarządu spółki technologicznej Appgration, szef Rady Nadzorczej w Fabryce Innowacji i3, członek Komitetu Sterującego Klastra eCommerceConnections. Wykładowca na Uniwersytecie Adam Mickiewicza, Politechnice Poznańskiej oraz w Wyższej Szkole Bankowej. Mentor w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wyższej Szkole Bankowej,  a także w międzynarodowych akceleratorach EUXCEL i Huge Thing. 

Anna Tomala
absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz podyplomowych studiów na kierunku Zarządzanie Potencjałem Pracowników Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Dzięki pracy na różnych stanowiskach i w rożnych branżach biznesu, poznała specyfikę pracy w odmiennych modelach organizacyjnych. Przez kilka lat zajmowała się negocjowaniem kontraktów hotelowych wartych kilka milionów dolarów, dzięki czemu jest ekspertem w zakresie posługiwania się technikami negocjacyjnymi i prowadzi warsztaty w tym zakresie. Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu Moderator we Wrocławiu, członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, juror w Komisji Sędziowskiej Polish National Sales Award, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W ramach pracy doradczo-szkoleniowej pracuje m.in. dla Unilever Poland Services, Duni Poland, MAN AC, Selgros.

 

Cena studiów podyplomowych na kierunku Akademia sprzedawcy w WSB w Poznaniu

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.  

Zapisując się do 16 października, zyskujesz 550 zł:zapisz-sie-onlin.png

 • 300 zł  dzięki zniżce w czesnym,
 • 250 zł dzięki zniżce w opłacie wpisowej.

Jeśli jesteś absolwentem WSB, możesz się dalej z nami rozwijać, zyskując 900 zł mniej:

 • dzięki 500 zł zniżki w czesnym,
 • oraz 400 zł zniżki we wpisowym.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
365 zł340 zł425 zł395 zł2125 zł1975 zł4250 zł3950 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studia Podyplomowe

budynek GG, pokój 03, parter, INFOLINIA 61 667 01 70

  • ul. Powstańców Wielkopolskich 5
  • 61-895 Poznań
  • PON:
  • WTO:
  • ŚRO:
  • CZW - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 07:00 - 15:00
  • 10:00 - 18:00
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 61 655 33 00
  • fax

Javascript is required to view this map.
52.40409516.921774