Dofinansowanie szkoleń

Baza Usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF) - dofinansowania dla przedsiębiorców na usługi rozwojowe (kursy, szkolenia, studia podyplomowe)

 • Baza Usług Rozwojowych została stworzona przede wszystkim z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników (tylko dla sektora MMŚP)
 • Baza Usług Rozwojowych to platforma on-line za pośrednictwem której przedsiębiorcy mogą wybrać
  i zgłosić siebie oraz swoich pracowników na usługi rozwojowe: m.in.: szkolenia, studia podyplomowe),
  w tym w szczególności usługi rozwojowe finansowane ze środków publicznych
 • Baza Usług Rozwojowych dostępna jest pod adresem : uslugirozwojowe.parp.gov.pl
 • Operatorem Regionalnym, który dysponuje środkami unijnymi dla przedsiębiorców i ich pracowników jest: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (WARP).

 

Projekt realizowany przez WARP dotyczący finasowania przedsiębiorców na kształcenie ich i ich pracowników będzie realizowany do końca lutego 2020 roku.

 • Projekt obejmuje subregion: poznański , śremski, szamotulski, obornicki i średzki
 • Kwota dofinansowania do 2020 roku to ponad 25 mln zł.
 • Projekt skierowany jest tylko do przedsiębiorstw, firm z MMŚP (z udzielaniem pomocy de minimis)

 

 • Łączne limity kwotowe to: 3000zł. na 1 pracownika i 9000 zł. na firmę w przeciągu 3 lat trwania projektu (Łączne limity mogą ulec zwiększeniu)

Poziomy dofinansowania (maksymalnie można uzyskać 80% dofinansowania)

 • mikro: 80%
 • małe: 70%
 • średnie: 50%

Poziomy dofinansowania dla małych i średnich firm mogą się zwiększyć do 80% jeśli firmy spełnią dodatkowe kryteria dotyczące: osób w wieku 50+, SMART, osób z niskimi kwalifikacjami.

Projekt skoncentrowany jest na:

 • osobach  w wieku 50+
 • osobach z niskimi kwalifikacjami ( osoby bez wykształcenia, z podstawowym i ponadgimnazjalnym)
 • usługach rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji
 • szkoleń pracowników z zakresu kompetencji cyfrowych
 • tzw. SMART (Inteligentne Specjalizacje)

 

Proces uzyskania dofinansowania z WARP:
1. Z Bazy Usług Rozwojowych przedsiębiorca wybiera usługę.
(https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/). Przedsiębiorca może też zamówić konkretną usługę pod swoje potrzeby. Wówczas zgłasza się do wybranego Podmiotu świadczącego usługi o przygotowanie oferty, wprowadzenie jej do BUR. (np. od WSB Poznań).
2. Przedsiębiorca generuje Kartę Usługi z BUR.
3. Przedsiębiorca wchodzi na stronę www.warp.org .pl
4. Przedsiębiorca pobiera generator wniosków i wypełnia formularz zgłoszeniowy( 1 wniosek- 1 zgłaszana osoba).
5. Wypełniony formularz/ formularze należy wysłać na adres: wniosek.uslugirozwojowe@warp.org.pl

WAŻNE: Jeśli przedsiębiorca będzie zgłaszał więcej niż jednego pracownika, to wypełnia tyle wniosków ilu wysyła pracowników. Dodatkowo każdy wniosek wysyła w osobnych mailach.

 • Po upływie terminu naboru ogłaszana jest lista rankingowa z przyznanymi dofinansowaniami
  i w przeciągu maksymalnie 14 dni WARP podpisuje umowę z przedsiębiorcą.
 • Na maila WARP przesyła umowę, ID wsparcia oraz Promesę na szkolenie.  (Konieczna jest kompletna dokumentacja i informacje, które WARP będzie weryfikował).
 • Mając już nadane ID wsparcia, przedsiębiorca najpierw rejestruje się w BUR jako uczestnik instytucjonalny, potem rejestruje pracownikai podpina go pod firmę, a następnie zgłasza pracownika na konkretne szkolenie w BUR i wysyła mailem do WARP potwierdzenie zgłoszenia.
 • Po zakończeniu usługi  pracownik musi dokonać oceny szkolenia- również w BUR ( jest to jeden
  z warunków na uzyskanie refundacji. Pracownik ma na to 7 dni od zakończenia szkolenia). Dopiero po tym etapie przedsiębiorca zgłasza się do WARP o refundację poniesionego kosztu za szkolenie
  (przedstawia fakturę wystawioną przez firmę szkoleniową, potwierdzenie opłacenia tej faktury). Refundacja środków nastąpi maksymalnie do 15 dni od daty zakończenia danego szkolenia
  i przedstawieniu prawidłowej dokumentacji.

Szczegółów dotyczących Bazy Usług Rozwojowych i szkoleń dofinansowanych udziela :
Mariusz Szydłowski
e-mail: mariusz.szydlowski@wsb.poznan.pl