Zobacz inny kierunek

Psychologia w biznesie WSB Poznań - Studia I stopnia

Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

klucz_do_kariery.pngDlaczego warto wybrać kierunek psychologia w biznesie?

 • Kierunek jest połączeniem najnowszej, pogłębionej wiedzy psychologicznej ze znajomością procesów z obszaru zarządzania i ekonomii. Masz gwarancję praktycznej ścieżki kształcenia o dużym potencjale na rynku pracy.
 • Przedmioty specjalnościowe i część przedmiotów kierunkowych prowadzona jest przez praktyków, co pozwoli Ci na bezpośrednie zestawienie wiedzy i umiejętności z oczekiwaniami i wymaganiami rynku.
 • Program studiów dopasowaliśmy do aktualnych potrzeb rynku i konsultowaliśmy z pracodawcami, doświadczonymi praktykami psychologii biznesu oraz z absolwentami uczelni.
 • Studiowanie psychologii w biznesie to także okazja do rozwoju osobistego. Rozumienie procesów psychologicznych, świadomość wielorakich uwarunkowań ludzkich emocji, potrzeb czy decyzji oraz rozwój kompetencji miękkich z obszaru komunikacji czy budowania relacji międzyludzkich – to tylko niektóre obszary, które będą budowały Twoje osobiste zasoby.

Czy wiesz, że ten kierunek możesz realizować również w trybie popołudniowym? Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu (wtorki i czwartki) w godzinach ok. 17:00-22:00.
Dzięki temu możesz studiować, pracować i cieszyć się wolnymi weekendami:)

330x.jpg

 

Prestiżowy Norweski Komitet Noblowski w roku 2017 po raz kolejny docenił znaczenie odkrywania i rozumienia psychologicznych aspektów w obszarze biznesowym, przyznając Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii Richardowi H. Thalerowi za badania nad wpływem «ograniczonej racjonalności, preferencji społecznych i braku samokontroli na indywidualne decyzje i rynek». To zaledwie ilustracja znaczenia współczesnych badań psychologicznych, a jednocześnie rekomendacja dla wzmocnienia przekonania – coraz mocniej obecnego w praktycznym, biznesowym podejściu – zakładającego, że do efektywnego i satysfakcjonującego działania w biznesie niezbędna jest znajomość procesów psychologicznych.

dr Iwona Werner
Menedżer kierunku psychologia w biznesie

zdobywaj_przydatne_umiejetnosci.pngW trakcie studiów m.in.:

 • dowiesz się, jak efektywnie zarządzać ludźmi, w tym sprawnie dobierać kadry, motywować czy kształtować konstruktywne relacje w zespole
 • zrozumiesz wpływ mechanizmów psychologicznych na procesy związane z postrzeganiem interpersonalnym
 • poznasz specyfikę pracy w organizacji oraz jej różnorodne psychologiczne aspekty
 • nauczysz się wykorzystywać mechanizmy wpływu społecznego, w tym do budowania relacji z klientami, prowadzenia skutecznych negocjacji i mediacji czy tworzenia wizerunku narzędziami PR
 • zrozumiesz emocjonalne, poznawcze i społeczne determinanty podejmowania decyzji, w tym decyzji o charakterze inwestycyjnym
 • nauczysz się aktywnie wspomagać procesy związane z dobrostanem pracowników (wellbeing) w miejscu pracy

Partnerzy kierunku
Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

 • Agencja Pracy Vector 
 • Agencja Marketingu Internetowego Widoczni  
 • Strefa Dialogu 
 • IPF Group S. A. 

vector.png          ipf_0.pngstrefa_dialogu.png

Program studiów na kierunku Psychologia w biznesie w WSB w Poznaniu

 • Język obcy
 • Przedmioty specjalnościowe
 • Praktyka zawodowa
 • Metodyka projektu dyplomowego
 • Seminarium dyplomowe (projekt)
 • WF (fakultet)
 • Techniki studiowania
 • BHP
 • Komunikacja społeczna
 • Trening interpersonalny
 • Wstęp do psychologii
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy ekonomii
 • Psychologia emocji i motywacji
 • Psychologia poznawcza
 • Biologiczne podstawy zachowań
 • Psychologia społeczna
 • Negocjacje w biznesie
 • Procesy społeczne
 • Marketing społeczny
 • Psychologia różnic indywidualnych i osobowości
 • Psychologia pracy i organizacji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Psychospołeczne warunki pracy
 • Technologia informacyjna
 • Podstawy prawa
 • Statystyka opisowa
 • Badania społeczne

 

Zobacz szczegółowy program  studiów na kierunku Psychologia w biznesie (niestacjonarne).
Zobacz szczegółowy program studiów na kierunku Psychologia w biznesie (stacjonarne)

 

dr Iwona Werner
Psycholog, nauczyciel akademicki, coach. Adiunkt w Wyżej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz wykładowca na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Absolwentka psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doświadczenie naukowe, dydaktyczne i organizacyjne zdobywała jako asystent w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie z wyróżnieniem uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii oraz jako adiunkt w Collegium Da Vinci w Poznaniu. W ostatnich latach realizowała projekty naukowe i aplikacyjne w obszarze powiązań edukacji i rynku pracy, badając m.in. subiektywny wymiar studiowania w systemie szkolnictwa wyższego zmienionego przez System Boloński, plany edukacyjno-zawodowe studentów, kompetencje społeczne nauczycieli, problematykę wsparcia i pomocy w kontekście analizy zasobów jednostki. Autorka i współautorka publikacji naukowych z tych obszarów.

Prof. WSB dr hab. Anna Suchańska

Psycholog. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny, kierownik Zakładu Psychologii Osobowości UAM i promotor prac magisterskich i doktorskich. Autorka książek i artykułów z zakresu diagnozy psychologicznej, osobowościowych skutków stresu relacyjnego, autodestrukcyjności. Inicjatorka i współtwórczyni Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej, szkoły wspomagania rozwoju osobistego i pomocy psychologicznej.

mgr Karolina Oleksa

Psycholog,studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, specjalizuje się w psychologii klinicznej oraz psychologii pracy i organizacji. Absolwentka zarządzania na Wyższej Szkole Bankowej, obecnie realizuje doktorat z psychologii w zarządzaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej na studiach I i II stopnia.
Trener kompetencji miękkich, ukończyła studium trenerskie w poznańskiej pracowni psychologicznej „Spotkanie”. Przeprowadziła ponad 180 godzin warsztatów z zakresu wystąpień publicznych, automotywacji czy radzenia sobie ze stresem. Redaktor prowadząca publikacji „Doradztwo zawodowe w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej” oraz autor ponad 60 artykułów o tematyce edukacyjnej, psychologicznej oraz z zakresu doradztwa zawodowego. Prowadzi własną działalność edukacyjno-szkoleniową, współpracuje m.in. z grupą Projekt, wydawnictwem Forum, czasopismem „Życie Szkoły” i Bankiem PKO BP.

na_www.jpgdr Agnieszka Springer
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz  studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej. W 2004 uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W swoich zainteresowaniach badawczych i praktycznych łączy wiedzę psychologiczną z naukami o zarządzaniu. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności w zakresie pomiaru kompetencji i postaw pracowników. Posiada doświadczenie praktyczne w doradztwie HR. W obszarze zainteresowań naukowych znajduje się: pomiar kompetencji pracowników, ocena satysfakcji i zaangażowania w miejscu pracy, zarządzanie talentami w organizacji, zachowania organizacyjne, motywowanie pracowników, ocena skuteczności narzędzi rekrutacji pracowników, budowanie zaangażowania pracowników, różnorodność stylów kierowania, budowanie równowagi praca – życie.

dr Wojciech Laskowski
Wykładowca komunikacji i trener umiejętności miękkich. Ukończył dziennikarstwo i komunikację społeczną, następnie kontynuował studia na filozofii. Doktorat obronił z językoznawstwa stosowanego. Od 10 lat prowadzi firmę doradczo-szkoleniową. Specjalizuje się w coachingu i szkoleniach z zakresu kompetencji psychospołecznych. Wykłada na różnych uczelniach poznańskich przedmioty z zakresu komunikacji i psychologii. Popularyzator synergologii – dyscypliny zajmującej się analizą mowy ciała. 

 

 

Anna Warlich
Żaden konflikt jej nie straszny. Zmierzyła się już bowiem z setkami sporów gospodarczych i pracowniczych. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Centrum Mediacji o. w Poznaniu. Certyfikowany mediator z listy stałych mediatorów prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. Wykładowca i trener biznesu. Prowadzi własną firmę pod nazwą Strefa Dialogu. Była mediatorem w ogólnopolskim projekcie budowania dialogu społecznego, dotyczącym wydobycia gazu łupkowego. Publikuje artykuły w prasie branżowej. Jej droga do mediacji bogata była w doświadczenia biznesowe w obszarze budowania komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, zarówno w dużych korporacjach, jak i mniejszych przedsiębiorstwach. Z wykształcenia ekonomista i psycholog biznesu.

 
 

mgr Maciej Kowalski
Absolwent Uniwersytetu Technicznego w Poznaniu, MBA Nottingham Trent University oraz podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami oraz finansami przedsiębiorstw. Posiada ponad 20-letnie, praktyczne doświadczenie zawodowe. Przeszedł pełną ścieżkę rozwoju zawodowego: od sprzedawcy na straganach i serwisanta sprzętu technicznego po funkcje prezesa zarządu średnich i dużych organizacji. Dyrektor zarządzający, finansowy oraz handlowy wielu firm z kapitałem polskim i zagranicznym.
Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, finansowym i zarządzaniu zmianą. Niezależny doradca biznesowy w wielu organizacjach. W kontaktach ze słuchaczami, zawsze skoncentrowany na precyzyjnym wyznaczaniu celów i realizacji oczekiwań. Praktyk a jednocześnie pasjonat nowatorskich i łamiących wszelkie schematy, rozwiązań biznesowych. Podstawowym narzędziem poznawczym jest dla niego: prowokacja. Przywództwo i władza (ich blaski i cienie) to zagadnienia, które od paru lat są obszarem pogłębionych studiów.
Para się sportami wytrzymałościowymi, turystyką wysokogórską oraz ekstremalną jazdą na nartach i snowboardzie. Wbrew rozsądkowi, zamęcza własne ciało. Żyje w zgodzie z zasadą: Nie powiedzieli mi, że to niemożliwe, więc to zrobiłem … (Jaques Cousetau).

 

Ceny studiów na kierunku psychologia w biznesie w WSB w Poznaniu

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

 • zapisz-sie-onlin.png

Zapisując się do 10 sierpnia, zyskujesz 700 zł:

 • 300 zł  dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku studiów,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Czesne już od 335 zł (360 zł ) miesięcznie na pierwszym roku studiów! Wpisowe 0 zł.
Jeśli jesteś absolwentem WSB możesz się dalej z nami rozwijać za 1200 zł mniej:

 • dzięki 800 zł zniżki w czesnym rozliczanej na pierwszym roku studiów,
 • oraz 400 zł zniżki we wpisowym.

Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności.

Masz do wyboru:

 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż w kolejnych latach.
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12.
czesne.png

Płatność w 12 ratach możliwa jest na I oraz II roku studiów licencjackich oraz I, II, III roku studiów inżynierskich. Na III roku studiów licencjackich oraz IV roku studiów inżynierskich płatność odbywa się w 10 ratach.

Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019.

 

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
360 zł335 zł415 zł385 zł2075 zł1925 zł4150 zł3850 złI rok
455 zł530 zł2650 zł5300 złII rok
650 zł3250 zł6500 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
450 zł425 zł525 zł495 zł2625 zł2475 zł5250 zł4950 złI rok
450 zł525 zł2625 zł5250 złII rok
525 zł2625 zł5250 złIII rok
IV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
360 zł335 zł415 zł385 zł2075 zł1925 zł4150 zł3850 złI Rok nauki
455 zł530 zł2650 zł5300 złII Rok nauki
650 zł3250 zł6500 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
450 zł425 zł525 zł495 zł2625 zł2475 zł5250 zł4950 złI rok
450 zł525 zł2625 zł5250 złII rok
450 zł525 zł2625 zł5250 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studia I stopnia
budynek GG, pokój 03, parter INFOLINIA 61 667 01 70

Infolinia rekrutacyjna: 61 667 01 70

  • ul. Powstańców Wielkopolskich 5
  • 61-895 Poznań
  • PON:
  • WTO:
  • ŚRO:
  • CZW - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 07:00 - 15:00
  • 10:00 - 18:00
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 61 655 33 00
  • fax

Javascript is required to view this map.
52.40409516.921774