Zobacz inny kierunek

Finanse i rachunkowość WSB Poznań - Studia I stopnia

Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Finanse i rachunkowość

Rekrutacja na studia w trybie popołudniowym na kierunku finanse i rachunkowość  została zakończona.
 

 

Dlaczego warto wybrać finanse i rachunkowość?

 • W WSB zdobędziesz nie tylko wiedzę teoretyczną, ale dzięki warsztatowej formie zajęć, realizowanym projektom czy case studies będziesz rozwiązywał realne problemy, a tym samym zdobędziesz praktyczne doświadczenie.
 • Program kształcenia potwierdzony jest międzynarodową akredytacją IACBE stanowiącą uznanie jakości kształcenia, realizowania i mierzenia osiąganych efektów kształcenia.
 • Większość zajęć prowadzona jest w formie modułowej – w pierwszej części semestru uczysz się kilku przedmiotów połączonych w bloki tematyczne, zaliczasz je, a w drugiej części semestru realizujesz już kolejne przedmioty.
 • Dzięki porozumieniu z University of Bedfordshire masz możliwość studiowania na III roku studiów licencjackich w Anglii.
 • W każdej sesji zdajesz jedynie jeden egzamin – semestralny – obejmujący przedmioty kierunkowe; z pozostałych przedmiotów (w tym również kierunkowych) w trakcie zajęć uzyskujesz zaliczenie, zbierając punkty za różne aktywności, nie tylko z pisemnych zaliczeń.
 • Na zajęciach korzystasz ze specjalistycznego oprogramowania, jak np. Sage Symfonia, R2płatnik i SAP.
 • Przedmioty specjalnościowe dobierasz samodzielnie, kierując się swoimi zainteresowaniami. W ten sposób możesz kształtować swoją indywidualną ścieżkę kształcenia.
 •  

Czy wiesz, że ten kierunek możesz realizować również w trybie popołudniowym? Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu (wtorki i czwartki) w godzinach ok. 17:00-22:00.
Dzięki temu możesz studiować, pracować i cieszyć się wolnymi weekendami:) 

330x_0.jpg

 

golec_3.jpgFinanse są wehikułem do przenoszenia wartości kapitału w czasie i zdaniem prof. W.N. Goetzmanna, stały się nieodłącznym elementem rozwoju cywilizacji, gdyż «pieniądz zmienia wszystko». Podejmując studia na kierunku finanse i rachunkowość, dowiesz się, jak
funkcjonuje świat finansów, w jaki sposób efektywnie korzystać z instrumentów finansowych, np. jak budować właściwą strukturę finansowania, ograniczać ryzyko czy optymalizować obciążenia fiskalne. Studia na tym kierunku dadzą Ci szerokie możliwości
podjęcia pracy czy rozwoju kariery zawodowej, gdyż współcześnie finanse są częścią życia społecznego i ekonomicznego, zaś na absolwentów dysponujących wiedzą i umiejętnościami w tym obszarze czeka liczne grono potencjalnych pracodawców

dr Maria Golec
Menedżer kierunku finanse i rachunkowość

W trakcie studiów m.in.:

 • nauczysz się księgować operacje gospodarcze
 • poznasz instrumenty finansowe i zaczniesz efektywnie z nich korzystać
 • będziesz wiedział, jak prowadzić analizę ekonomiczno-finansową podmiotów gospodarczych
 • poznasz zasady funkcjonowania rynku finansowego
 • nauczysz się charakteryzować wpływ państwa na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, np. wyznaczać obciążenia podatkowe i dokonywać ich optymalizacji.

Zobacz dostępne specjalności

 

Partnerzy kierunku
Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

 

gt.pnging.png pko-bank-polski_1.pngkrajowa-izba-doradcow-podatkowych.pngman.png postiv.png

 • Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k.,
 • ING Bank Śląski
 • Krajowa Izba Doradców Podatkowych – Patron kierunku,
 • MAN Accounting Center sp. z o.o.,
 • PKO Bank Polski SA,
 • Positiv – Złoty Partner Premium

Jako absolwent kierunku finanse i rachunkowość możesz kontynuować naukę na:

 

660x2.jpg

 

praktyczna_wiedza.pngProgram studiów na kierunku finanse i rachunkowość w WSB w Poznaniu

 • Język obcy
 • Przedmioty specjalnościowe
 • Praktyka zawodowa
 • Metodyka projektu dyplomowego
 • Seminarium dyplomowe (projekt)
 • WF (fakultet) 
 • Egzamin semestralny
 • Techniki studiowania
 • BHP
 • Arkusz kalkulacyjny w finansach 
 • System finansowy
 • Mikroekonomia
 • Matematyka w finansach
 • Podstawy rachunkowości
 • Makroekonomia
 • Przygotowanie do rynku pracy
 • Propedeutyka prawa
 • Podatki  
 • Rachunkowość finansowa
 • Nauki społeczne
 • Bankowość
 • Statystyka w finansach
 • Rynki finansowe
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Podstawy zarządzania
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Prawo cywilne i gospodarcze
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Finanse międzynarodowe
 • Przedsiębiorczość

Sprawdź listę przedmiotów specjalnościowych w zakładce “Program studiów” poszczególnych specjalności:

Zobacz szczegółowy program  studiów na kierunku Finanse i rachunkowość (niestacjonarne).
Zobacz szczegółowy program studiów na kierunku Finanse i rachunkowość (stacjonarne).

Wykładowcy:

bankowosc_maria_golec_www.jpgMaria Golec
Menedżer kierunku Finanse i rachunkowość

Zajmuje się ona tworzeniem oferty programowej dla kierunku i poszczególnych specjalności. Współpracuje z wykładowcami przygotowującymi przedmioty dla kierunku a także nadzoruje prowadzone zajęcia i kursy e’learnigowe. Od początku swojej aktywności zawodowej w różnych rolach związana jest z Wydziałem Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Wydziału Ekonomii kierunku finanse i bankowość, specjalności Bankowość. Jej zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą bankowości, problematyki zarządzania instytucjami kredytowymi, sieci bezpieczeństwa finansowego, bankowości spółdzielczej. Jest autorką ponad 40 artykułów naukowych i rozdziałów w pracach monograficznych, a także książek: Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe na rynku usług finansowych w Polsce (2004) i Usługi bankowe Podstawowe zagadnienia (2011). 

prof. dr hab. Alfred Janc
Członek Rady Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich, członek Komisji Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, członek Komisji Nauk Społecznych PTPN, członek Rady Programowej czasopisma „Banks and Bank Systems”, ekspert w dziedzinie bankowości – przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w Radzie Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JEREMIE, doradca w Instytutucie Ekonomicznym przy NBP, naczelny redaktor publikowanych przez NBP serii pt. „Materiały i Studia” oraz „National Bank of Poland Working Papers”, członek Rady Nadzorczej Credit Agricole Bank S.A., przewodniczący Komitetu Audytu RN Credit Agricole Bank S.A, członek zespołu badawczego FESSUD Seventh Framework Programme (FP7), EU Framework Program SSH.2010.1.2-1 Changing the role of the financial system to better serve economic, social and environmental objectives.

dr Józef Aleszczyk
Doświadczenie i związki z praktyką gospodarczą zaczynał od stanowiska głównego księgowego poprzez kolejne stanowiska dydaktyczno-naukowe do doradztwa ekonomicznego podmiotów gospodarczych, członka i prezesa zarządu spółek kapitałowych (m.in. Port Lotniczy Poznań-Ławica Spółka z o.o., Biuro Doradczo-Rachunkowe „Aleszczyk i Wspólnicy” Spółka z o.o.), członka i przewodniczącego rad nadzorczych (m.in. EM Group Spółka z o.o., PZU Tower Spółka z o.o., PGE Energia Odnawialna S.A., Elewarr Spółka z o.o., STI Group S.A., SZAR S.A., Europol Meble Polska Spółka z o.o.) oraz kierownika urzędu centralnego (2006-2008 Prezes Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie). Dorobek naukowo-dydaktyczny: 45 podręczników i skryptów, 80 opracowań zwartych i raportów z badań oraz promotorstwo 1647 prac licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Wiiele z tych prac zostało wyróżnionych i nagrodzonych. Autor programów nauczania w szkołach wyższych oraz studiów podyplomowych: rachunkowości, inwestycji kapitałowych, audytu i controllingu, ubezpieczeń i podatków, odnawialnych źródeł energii oraz Master of Business Administration. Wykładowca uczelni ekonomicznych, Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej w Warszawie oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Wielkopolskiego.

dr inż. Bogna Janik
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, kierownik Katedry Bankowości i Rynku Finansowego w WSB Poznań (2010-2013); wieloletni praktyk w zakresie bankowości i rynków kapitałowych; współautorka kompendium wiedzy o bankowości oraz autorka wielu publikacji naukowych z dziedziny rynku kapitałowego. Łączy pracę naukową z praktyką gospodarczą (inspektor kredytowy w Banku Pekao SA, dyrektor finansowy w AMS SA, obecnie - członek Rady Nadzorczej BB Investment SA). Autorka wielu publikacji polskich jak i zagranicznych z zakresu systemów ochrony inwestorów, zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności w inwestowaniu.

dr Jacek Połczyński
Z Wyższą Szkołą Bankową związany jestem od jej początków, ponieważ pracuję tu jako pracownik etatowy od, bez mała, dwóch dekad. Zawdzięczam to ludziom, którzy stworzyli i rozwijali tę Szkołę i którzy sprawili, że przez lata było to miejsce przyjazne dla wykładowców i studentów. Obecnie, pełniąc funkcję prodziekana, codziennie staram się, aby tak było nadal.
Studia wyższe ukończyłem w 1994 roku na Wydziale Ekonomi Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Na ostatnim roku studiów byłem słuchaczem rocznego Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego, które, mam nadzieję, przygotowywało mnie do pracy dydaktycznej m.in. w szkolnictwie wyższym. Już w trakcie studiów, jako stażysta, związałem swe losy z Katedrą Finansów Publicznych na mojej Alma Mater. W latach 1994 - 2004 byłem zatrudniony na stanowisku asystenta w Akademii Ekonomicznej i jednocześnie asystenta w Wyższej Szkole Bankowej. W tym okresie współpracowałem również ze Studium Finansów prowadzonym przez Towarzystwo Edukacji Bankowej, założyciela WSB w Poznaniu oraz z wieloma innymi szkołami wyższymi w Poznaniu i w innych ośrodkach akademickich. Czas ten ukształtował mnie jako dydaktyka. Byłem jednym z pierwszych wykładowców, którzy w procesie edukacyjnym wykorzystywali e-learning. Moja fascynacja tą formą nauczania trwa do dziś.
W 2004 roku obroniłem pracę doktorską na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Tematyka pracy związana była z ryczałtami podatkowymi. Podatki, system podatkowy i polityka fiskalna pozostają nadal w centrum moich naukowych zainteresowań. W latach 2004 – 2013 byłem zatrudniony na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, z którym ostatecznie rozstałem się w lipcu 2013 roku. Od października 2013 roku pełnię funkcję Prodziekana ds. Jakości Kształcenia w WSB w Poznaniu. W ten sposób WSB stała się przedmiotem mojej codziennej i szczególnej troski, a nie tylko miejscem pracy.
Mam żonę i dwójkę dorastających dzieci. Poza pracą, jeśli czas pozwala, oddaję się swoim pasjom, których mam, jak sądzę, zbyt wiele.  Z wiekiem pasje te ewoluują i zmieniają intensywność. Są nimi: fotografia, bieganie, shotokan, kobudo, tai chi yang, literatura i poezja (T.S. Elliot), muzyka (Slayer, Iron Maiden, Black Sabbath), militaria i historia II wojny.

dr Artur Stefański
Doktor nauk ekonomicznych, specjalista z dziedziny analizy finansowej i oceny ryzyka kredytowego. Doświadczony trener biznesu i analizy finansowej, praktyk gospodarczy z kilkuletnim doświadczeniem w bankowości, samodzielny konsultant finansowy. Przeprowadził ponad 100 szkoleń otwartych i zamkniętych zarówno dla instytucji finansowych (np. PKO BP, SGB i wielu banków spółdzielczych), jak i niefinansowych (np. Vox Meble, Aquanet, Skoda Auto Polska, Kimball Electronics, Awans). Wieloletni wykładowca akademicki, od 1998 roku prowadzi zajęcia w ramach studiów wyższych i podyplomowych w WSB w Poznaniu. W dotychczasowej praktyce gospodarczej doświadczenie zdobywał pracując lub doradzając w dziedzinie analizy ryzyka kredytowego w bankach (ponad 7 lat), zarządzania finansami podmiotu gospodarczego (ponad  9 lat). Autor ponad 30 publikacji naukowych z zakresu analizy finansowej i zarządzania ryzykiem.

Tomasz Tylisz
Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Studiował na Matej Bel University w Banskiej Bystricy na Słowacji. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania wartością klienta i psychologii w biznesie. Po studiach odbył staż w Lloyds TSB Bank w Wielkiej Brytanii. Po powrocie do Polski przez kilka lat pracował w bankowości korporacyjnej/SME w jednym z banków; przeszedł tam przez wszystkie ścieżki kariery od doradcy po dyrektora zespołu. Aktualnie pracuje jako menedżer w jednej z największych instytucji finansowych w kraju. Stara się pomagać innym, uczestnicząc w różnych akcjach charytatywnych. W wolnej chwili aktywnie uprawia sport (bieg, piłka nożna).

Grzegorz Szumiński
Współpracuje  z  WSB od samego początku  jej istnienia. Wykłada przedmioty związane z bankowością. Jako praktyk łączy zainteresowania dydaktyczne z doświadczeniem zdobytym w pracy w bankach. Aktualnie jest związany zawodowo z SGB-Bankiem S.A. w Poznaniu, gdzie od ponad 15 lat pracuje na stanowisku zastępcy dyrektora oddziału, nadzorując głównie działalność kredytową.

Piotr Maryniak
Ekspert w zakresie zarządzania ze specjalizacją w obszarze zarządzania operacyjnego, controllingowego, projektowania rozwiązań on-line wspierających procesy biznesowe i blended learningu. Pracownik największych firm doradczych w zakresie audytu i due diligence (E&Y i PwC) oraz menedżer w dużych korporacjach (TP S.A., DHL Express)  Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu biznesu w zakresie doradztwa w zarządzaniu i szkoleń dla średniej i wyższej kadry menedżerskiej. Uczestnik i/lub zarządzający ponad 150 projektami w zakresie zarządzania. Od 8 lat wykłada też na studiach podyplomowych WSB (konsultant merytoryczny kierunku controlling).

Ewa Drygas
Biegły rewident, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ma ponad 20-letni staż pracy w działach finansowo-księgowych spółek z o.o. i spółdzielni, w tym na stanowisku głównego księgowego. Od początku istnienia WSB w Poznaniu prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów obejmujących szeroko pojętą problematykę rachunkowości, m.in.: rachunkowość finansową, rachunkowość podatkową, standardy rachunkowości. Prowadząc własne biuro rachunkowe oraz współpracując  z Biurem Rachunkowym ACC-Office sp. z o.o., ma bieżący kontakt z aktualnymi zagadnieniami występującymi w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw. Pozazawodowo pasjonuje się koszykówką.

Jolanta Brabletz
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Praktyk, wieloletni pracownik organów podatkowych i skarbowych, obecnie kieruje Urzędem Kontroli Skarbowej w Poznaniu. Doświadczony szkoleniowiec i wykładowca akademicki. Związana z uczelniami wyższymi w Poznaniu, m.in.: z Wyższą Szkołą Bankową, Uniwersytetem Ekonomicznym, Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Stowarzyszeniem Księgowych i środowiskiem doradców podatkowych.

Jakub Rajfur
Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył specjalność  bankowość i usługi finansowe. Laureat nagrody Spółdzielczego Instytutu Naukowego za pracę magisterską poświęconą tematyce spółdzielczej. Aktualnie doktorant na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przede wszystkim praktyk: na co dzień pracuje w Związku Rewizyjnym Banków Spółdzielczych w Poznaniu. Uczestniczy w ustawowych lustracjach oraz odbiorach sprawozdań finansowych banków spółdzielczych. Doświadczenie zawodowe łączy z zainteresowaniem na polu naukowym.

mgr Marcin Resler
Jestem absolwentem matematyki (specjalność matematyka finansowa) na UAM w Poznaniu (2008 r.) oraz finansów i rachunkowości w WSB w Poznaniu (2009 r.). Z WSB współpracuję nieprzerwanie od 2009 r. prowadząc zajęcia z takich przedmiotów jak: portfel inwestycyjny, rynki finansowe, rynek instrumentów pochodnych, zarządzanie ryzykiem. Na co dzień pracuję w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Rynkowym i Kredytowym w Centrali KGHM. Odpowiadam przede wszystkim za wycenę posiadanego portfela instrumentów pochodnych oraz wyznaczanie miary EaR (Earnings at Risk). Zainteresowanych zapraszam na mój profil zawodowy:
https://www.linkedin.com/pub/marcin-resler/88/404/866?domainCountryName=...
Jako praktyk staram się prowadzone zajęcia urozmaicać doświadczeniami zdobytymi dzięki pracy w międzynarodowym środowisku.
Mam to szczęście, że robię to co lubię, więc moje zainteresowania są mocno zbieżne z aktywnością zawodową. Poza tym uwielbiam sport (tenis, piłka nożna a ostatnio przede wszystkim gra w koszykówkę) oraz scrabble (choć tu akurat ostatnio brak czasu na grę, to i forma spadła…).

Ceny studiów na kierunku finanse i rachunkowość w WSB w Poznaniu 
 

Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności.

elastyczny_system_oplat_10.png

Masz do wyboru:

 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż w kolejnych latach.
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12.
czesne.png

 

Płatność w 12 ratach możliwa jest na I oraz II roku studiów licencjackich oraz I, II, III roku studiów inżynierskich. Na III roku studiów licencjackich oraz IV roku studiów inżynierskich płatność odbywa się w 10 ratach.

Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019.

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
390 zł455 zł2275 zł4550 złI rok
485 zł570 zł2850 zł5700 złII rok
690 zł3450 zł6900 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
485 zł565 zł2825 zł5650 złI rok
485 zł565 zł2825 zł5650 złII rok
565 zł2825 zł5650 złIII rok
IV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
390 zł455 zł2275 zł4550 złI Rok nauki
485 zł570 zł2850 zł5700 złII Rok nauki
690 zł3450 zł6900 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
485 zł565 zł2825 zł5650 złI rok
485 zł565 zł2825 zł5650 złII rok
565 zł2825 zł5650 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studia I stopnia
budynek GG, pokój 03, parter INFOLINIA 61 667 01 70

Infolinia rekrutacyjna: 61 667 01 70

  • ul. Powstańców Wielkopolskich 5
  • 61-895 Poznań
  • PON - WTO:
  • ŚRO:
  • CZW - PIĄ:
  • 09:00 - 16:00
  • 10:00 - 17:00
  • 09:00 - 16:00
  • tel. 61 655 33 00
  • fax

Javascript is required to view this map.
52.40409516.921774