Studia Executive MBA i MBA

serwis_maly.jpg

W ofercie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu znajdują się 3 programy adresowane do kadry menedżerskiej:

Program Aalto Executive MBA to studia dla osób posiadających doświadczenie zawodowe, pragnących poszerzyć swoją wiedzę i udoskonalić kompetencje menedżerskie. Struktura programu jest tak ukształtowana, by szczególną uwagę zwracać na strategiczne zarządzanie i przywództwo w środowisku międzynarodowym.

 • trwają 2 lata i obejmują 26 modułów
 • zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu (zajęcia w piątki, soboty i niedziele)
 • do 75% zajęć prowadzonych jest w j. angielskim przez międzynarodową kadrę dydaktyczną – wykładowców praktyków z Finlandii, USA, UK, Kanady i Polski
 • jeden z modułów realizowany jest podczas Aalto Executive Summit - sesji wyjazdowej organizowanej w Helsinkach lub Singapurze dla słuchaczy Programów Executive MBA z Helsinek, Seulu, Singapuru, Taipei i Poznania
 • Study Tour – fakultatywny wyjazd studyjny do jednej z prestiżowych uczelni w  Stanach  Zjednoczonych.

Polskojęzyczny program Master of Business Administration realizowany przez WSB w Poznaniu został przygotowany we współpracy z Franklin University i oparty jest na standardzie tego typu studiów. Jego ideą jest wykształcenie umiejętności strategicznego i globalnego spojrzenia na stan oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa zarówno w warunkach krajowych, jak i w środowisku międzynarodowym.

 • studia trwają 2 lata i obejmują 20 modułów
 • wszystkie zajęcia odbywają się w języku polskim
 • optymalny czas i terminy zjazdów: średnio raz w miesiącu (sobota i niedziela), 8 godzin dydaktycznych dziennie
 • wyjazdowy moduł rozwoju osobistego – niepowtarzalny sposób rozwijania indywidualnych i zespołowych kompetencji zawodowych, uwzględniający typy osobowości i preferencje poszczególnych uczestników

Anglojęzyczny program MBA - Project Management przygotowany dla osób zarządzających projektami. Słuchacze zdobywają umiejętności zarządzania projektami i programami o charakterze strategicznym, czyli obejmującymi swoim zakresem znaczne części organizacji i wpływającymi w istotnym stopniu na formę i/lub kierunek jej działalności.

 • studia trwają 3 semestry
 • program obejmuje moduły z 3 bloków tematycznych: zarządzanie projektami, podstawy zarządzania przedsiębiorstwem oraz kompetencje menedżerskie
 • wszechstronne podejście do zarządzania projektami
 • dobór słuchaczy pod kątem doświadczenia w zarządzaniu projektami.

Szczegółowe informacje na temat obu programów dostępne w serwisie: WWW.STUDIAMBA.WSB.PL