Innowacje, wiedza i zasoby ludzkie w rozwoju organizacji

 
Innowacje, wiedza i zasoby ludzkie w rozwoju organizacji 
 
Termin: 3 marca 2017 r, 10:00-17:00
 
Cele konferencji:
Rozwój organizacji zależy od umiejętnego zarządzania wieloma obszarami, wśród których, jako priorytetowe, często wymienia się zasoby ludzkie, zasoby wiedzy oraz innowacyjność. Praktyka gospodarcza dostarcza wielu przykładów zmian, jakie w tym zakresie mają miejsce. Wiodące w swoich branżach firmy starają się ciągle udoskonalać procesy zarządzania, aby ciągle skuteczniej konkurować z rywalami.
Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany myśli i doświadczeń, zwłaszcza dla młodych pracowników nauki, interesujących się innowacjami, zasobami ludzkimi i kapitałem intelektualnym. Możliwość dyskusji własnych poglądów z uznanymi autorytetami polskiej nauki oraz szansa opublikowania referatu w punktowanym czasopiśmie sprawiają, że obecność 3 marca 2017 roku, w Poznaniu, w gościnnych murach WSB jest wręcz obowiązkowa.
 
Adresaci konferencji:
Konferencja skierowana jest do:
 • osób, których zainteresowania naukowe oscylują wokół problematyki innowacji w rozwoju organizacji, zarządzania wiedzą oraz zasobami ludzkimi
 • młodych pracowników nauki, którzy poszukują inspiracji do rozwoju naukowego w powiązaniu z nowoczesnymi tendencjami w zarządzaniu
 • praktyków stających codziennie przed nowymi wyzwaniami zarządzania organizacjami.
 
Zakres tematyczny konferencji:
1. Innowacje
 • źródła i uwarunkowania innowacyjności współczesnych organizacji
 • innowacyjność produktowa, procesowa, organizacyjna i marketingowa a konkurencyjność przedsiębiorstw
 • innowacyjne modele biznesu
 • Open innovation - współpraca między przedsiębiorstwami w zakresie innowacji
 • najlepsze praktyki w rozwoju i zarządzaniu innowacyjnością  - studia przypadków, narzędzia i metody przyspieszające wprowadzanie innowacji
 
2. Wiedza:
 • metodologiczno-teoretyczne problemy zarządzania wiedzą - wiedza jako przedmiot zarządzania w gospodarce globalnej, przetwarzanie informacji i danych w wiedzę, wiedza w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej 
 • praktyka zarządzania wiedzą w nowoczesnych organizacjach - uwarunkowania organizacyjno-kadrowe w zarządzaniu wiedzą, zarządzanie wiedzą w ujęciu strategicznym, zarządzanie wiedzą w organizacjach sieciowych 
 • systemy ICT w zarządzaniu wiedzą - zarządzanie wiedzą w warunkach e-biznesu, e-logistyka w zarządzaniu wiedzą nowoczesnych organizacji, standardy III platformy ICT w zarządzaniu wiedzą
 
3. Zasoby ludzkie:
 • kompetencje pracowników i menedżerów wobec wyzwań współczesnego miejsca pracy
 • zarządzanie zespołem - skład zespołów, rola lidera, role zespołowe, efektywność w pracy zespołowej)
 • kształtowanie dobrostanu pracownika - przeciwdziałanie przeciążeniu pracą, budowanie balansu praca - życie, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, zachowania obywatelskie w organizacji
 • Employer branding
 
 
Rada Naukowa: 
1. prof. dr hab. Józef Orczyk, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
2. prof. dr hab. Roman Niestrój, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
3. prof. dr hab. Bogdan Nogalski, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
4. prof. dr hab. Aniela Styś, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
5. prof. dr hab. inż. Jacek Unold, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
6. prof. dr hab. Czesław Zając, Uniwersytet Ekonomiczny  we Wrocławiu
7. dr hab. Jacek Kall, prof. WSB w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 
8. dr hab. inż. Tadeusz Leczykiewicz, prof. WSB w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
9. dr hab. Krzysztof Wach, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
 
Organizatorzy:
Instytut Zarządzania, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 
Komitet Organizacyjny:
 
ds. promocji konferencji - dr Grażyna Nowaczyk – grazyna.nowaczyk@wsb.poznan.pl
ds. publikacji - dr Ewa Engelgardt - ewa.engelgardt@wsb.poznan.pl
ds. organizacyjnych - mgr inż. Magdalena Olejniczak – magdalena.olejniczak@wsb.poznan.pl
ds. merytorycznych – panel „Innowacje” dr Witold Nowiński - witold.nowinski@wsb.poznan.pl
ds. merytorycznych – panel „Wiedza” dr Piotr Adamczewski - piotr.adamczewski@wsb.poznan.pl
ds. merytorycznych – panel „Zasoby ludzkie” dr Agnieszka Springer - agnieszka.springer@wsb.poznan.pl
 
Członkowie komitetu:
dr Piotr Adamczewski
dr Agnieszka Springer
dr Janusz Czerny
dr Witold Nowiński
 
Referaty:
Wszystkie referaty będą recenzowane. Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu - 8 punktów na liście B wykazu czasopism naukowych MNiSW.
Istnieje możliwość przygotowania referatu w języku angielskim.
 
 
Zgłoszenia:
W celu zgłoszenia udziału w konferencji naukowej 'Innowacje, wiedza i zasoby ludzkie w rozwoju organizacji', Poznań 3 marca 2017 r., prosimy o wypełnienie formularza.
 
Termin zgłaszania referatów - 6.01.17
 
Opłata konferencyjna:
Udział w konferencji z publikacją - 590 zł
Udział w konferencji bez publikacji - 190 zł
Publikacja bez udziału w konferencji - 490 zł
Termin wniesienia opłaty konferencyjnej -  20.02.17
 
Opłata promocyjna za wcześniejszą płatność:
Udział w konferencji z publikacją - 490 zł
Udział w konferencji bez publikacji - 150 zł
Publikacja bez udziału w konferencji - 440 zł
Termin wniesienia opłaty promocyjnej -  6.01.2017
 
Opłaty prosimy kierować na konto:
PKO BP 
45 1020 4027 0000 1902 1280 5992 
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Powstańców Wlkp.5, 61-895 Poznań
Z dopiskiem: 
Konferencja - Innowacje
 
Terminy:
Termin zgłaszania referatów - 6.01.17
Termin wniesienia opłaty promocyjnej -  6.01.2017
Termin przesłania gotowych referatów -   20.02.17
Termin wniesienia opłaty konferencyjnej -  20.02.17
Ostateczny termin zgłoszenia samego udziału w konferencji -  20.02.2017
Konferencja -  3.03.2017 r.
 
Noclegi:
Dla uczestników konferencji preferencyjne warunki cenowe w Hotelu Rzymskim. Uczestnicy mogą dokonać rezerwacji w Hotelu Rzymskim w terminie 2/3.03.17 w następujących cenach i warunkach :
 • 1 × 1 – 204,00 PLN / cena standardowa 275,00 PLN /
 • 1 × 2 – 258,00 PLN / cena standardowa 344,00 PLN /
 • 1 x dbl+ – 278,00 PLN / cena standardowa 380,00 PLN /
 • 1 x Ap – 333,00 PLN / cena standardowa 340,00 PLN /

Rezerwacja poprzez link:

Kontakt:
Instytut Zarządzania
Wydział Finansów i Bankowości
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Ul. Powstańców Wlkp. 5
61-895 Poznań