Adres niezbędny do wysyłki certyfikatu.
Wybierz szkolenie
Wybierz swoją WSB
Czy chciałaby Pani/ chciałby Pan otrzymać FV?
 • Nazwa firmy, adres firmy, NIP, adres e-mail, tel. (opcjonalnie)
 • W przypadku osoby fizycznej: imię, nazwisko, adres, e-mail
- Wybierz -
 • - Wybierz -
 • Doradca edukacyjny
 • Ulotka
 • Wyszukiwarka internetowa
 • Reklama w internecie
 • Telefon od WSB
 • Newsletter
 • Wykładowca WSB
 • E-mail z WSB
 • Dział HR/Przełożony
 • Z polecenia/znajomy/rodzina
 • Biuro Rekrutacji WSB
 • Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
 • Dział Szkoleń
 • RUR (Rejestr Usług Rozwojowych)
Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy ul Powstańców Wielkopolskich 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i promocyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość poprawiania ich w każdym czasie. Formularz wypełniany jest dobrowolnie przez Kandydata na Uczestnika projektu. Brak podania informacji nieobowiązkowych może skutkować odmową uczestnictwa bądź niezakwalifikowaniem się do danej edycji szkolenia.