Zrekrutuj nasze talenty

Biuro Karier i Praktyk w WSB w Poznaniu świadczy usługę pośrednictwa pracy dla studentów i absolwentów Uczelni.

Pomoc w rekrutacji pracowników
Biuro Karier i Praktyk dysponuje bazą danych studentów i absolwentów poszukujących pracy, na podstawie, której można dokonać wstępnej selekcji kandydatów na oferowane stanowisko. Państwa oferta pracy zostanie umieszczona w Extranecie - wewnętrznym systemie komunikacji dla studentów naszej Uczelni - do wglądu dla studentów. Ponadto są one zamieszczane na tablicach ogłoszeniowych na terenie Uczelni oraz w siedzibie Biura Karier i Praktyk.

W celu umieszczenia swojej oferty prosimy o kontakt z Biurem Karier i Praktyk lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres biuro.karier@wsb.poznan.pl.

Promocja Firmy na terenie Uczelni
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu co roku organizuje na terenie Uczelni Targi Pracy. Targi to idealna  okazja do kreowania pozytywnego wizerunku firmy wśród studentów i absolwentów. Podczas ekspozycji firmy studenci i absolwenci mają okazję dowiedzieć się jak wygląda proces rekrutacji, jakich pracowników poszukuje dany pracodawca, będą mieli także okazję porozmawiać z reprezentantami firmy.

poznan-infografika-q-06_0.png