Współpraca z WSB

Biuro Karier i Praktyk - opinia

Julia Wiśniewska
Kierownik Biura Karier i Praktyk, WSB w Poznaniu
WSB nieustannie rozwija się na dwóch płaszczyznach – akademickiej jak i biznesowej. To właśnie Biuro Karier i Praktyk WSB odpo...

Wyższa Szkoła Bankowa od lat należy do największej uczelni biznesowej kształcącej studentów na potrzeby regionalnego rynku pracy. Jako szkoła biznesu ukierunkowana na praktyczne przygotowanie studentów i absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy współpracę z pracodawcami traktujemy, jako dziania strategiczne. Możliwość pozyskania wykwalifikowanych pracowników przez pracodawców, jak i ich przygotowanie przez szkołę wyższą pozostaje we wzajemnej symbiozie. Wierzymy, że tylko dobra współpraca może prowadzić do obustronnych korzyści.

W celu rozwoju wzajemnych relacji z pracodawcami Wyższa Szkoła Bankowa przygotowała szereg form współpracy.

1.pngProgram Firma - specjalne zniżki dla firm
Gwarantuje system specjalnych upustów cenowych oraz elastyczne podejście, zarówno do konstruowania programu i metodologii nauczania.
System upustów gwarantuje przedsiębiorcom kształcącym lub kierującym na studia swoich pracowników stałe oraz negocjowane zniżki na studia podyplomowe we wszystkich WSB. W celu uzyskania więcej informacji na Programu Firma skontaktuj się z nami.

2.pngPatronat biznesowy nad kierunkiem i specjalnościami
Patronat biznesowy to najbardziej prestiżowa i innowacyjna forma współpracy z pracodawcami, w ramach którego ramach, którego, program nauczania na kierunku lub specjalności tworzony jest we współpracy z firmą. Dzięki takiemu rozwiązaniu studenci zyskują pewność, że wiedza, jaką zdobędą w trakcie nauki odpowiada realnym potrzebą pracodawcy. Natomiast Pracodawca zyskuje możliwość budowania wizerunku wśród studentów kierunku/ specjalności. Dodatkowo marka pracodawcy jest wspierana poprzez jej obecność w materiałach promocyjnych Wyższej Szkoły Bankowej.

3.pngStaże i praktyki
Współpraca w ramach organizacji praktyki i staży stwarza możliwość przekonania się o wysokich kwalifikacjach i motywacji naszych studentów. Jest to także świetna okazja do zaprezentowania Państwa firmy jako atrakcyjnego pracodawcy dla studentów i absolwentów.

4.pngPośrednictwo pracy
Rozwijane od lat pośrednictwo pracy powala pracodawcom na efektywne dotarcie do studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej. Profesjonalizm w realizacji tego działania gwarantuje rekrutacje i selekcje najlepszych kandydatów. Pośrednictwo pracy realizowane jest bezpłatnie.

5.pngWykłady gościnne
Prezentacja firmy jest bardzo ważnym elementem pozytywnego postrzegania marki oraz wzrostu stopnia znajomości oferty firmy wśród studentów. Wykłady gościnne na Uczelni są idealną formą do zapoznania studentów z daną firmą, jej specyfiką, sposobem działania na rynku. 

6.pngPrace dyplomowe dla firm
Współpraca obejmuje pisanie prac  dyplomowych, na temat realnego problemu w firmie,  pisane przez Studentów we współpracy z firmami.  Prace mają na celu nabycie przez Studenta umiejętności kompleksowego analizowania i rozwiązywania problemów biznesowych. Firma wskazuje zagadnienie problemowe, którego rozwiązanie ma być uwzględnione w pracy licencjackiej lub magisterskiej.

7.pngStudy Tour
Study Tour to wyjazdy studyjne dla studentów studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych do pracodawców umożliwiające wymianę innowacyjnych idei i doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów zawodowych, w zakresie tematów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania. Oprócz zapoznania się ze strukturą i specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej studenci wysłuchają wykładu przygotowanego przez pracodawcę.

W celu uzyskania więcej informacji na temat współpracy z Wyższą Szkołą Bankową prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.