Forum Praktyki Gospodarczej

ikony-teb-2015-1_0.pngProgram Forum Praktyki Gospodarczej to zajęcia dla studentów prowadzone przez praktyków lub wykłady otwarte prowadzone przez wybitnych przedstawicieli życia gospodarczego. Ich celem jest stworzenie studentom możliwości kontaktu z ludźmi działającymi na polskim rynku, znającymi dobrze realia i problemy makro i mikroekonomiczne.

Współpraca ze środowiskiem gospodarczym sprawia, że programy są dostosowane do warunków rynku pracy, a studenci i słuchacze mają szansę nawiązania kontaktów biznesowych. Wiele zajęć prowadzonych jest w formie warsztatów, dyskusji, gier biznesowych, co sprawia, że studenci zdobywają nie tylko specjalistyczną wiedzę, ale też niezbędne umiejętności praktyczne.

Kto może skorzystać z programu
W programie mogą wziąć udział:

 • studenci Wyższej Szkoły Bankowej (mają pierwszeństwo przed zgłoszeniami studentów z innych uczelni)
 • studenci innych uczelni
 • osoby zainteresowane z zewnątrz.

Jak zgłosić swój udział w programie
Udział w programie, w trakcie trwania rekrutacji, należy zgłosić w formularzu rejestracji na daną edycję Forum Praktyki Gospodarczej.

W murach Szkoły gościli m.in.:

 • Leszek Balcerowicz - prezes NBP, minister finansów w latach 1989-1991, 1997-2000
 • Marek Belka - premier rządu RP, minister finansów w latach 1997, 2001-2002 oraz doradca prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego
 • Marek Borowski - marszałek Sejmu RP
 • Stefan Bratkowski - publicysta i eseista
 • Jerzy Buzek - premier rządu RP w latach 1997-2001
 • Andrzej Byrt - były ambasador RP w Niemczech,
 • Jan Krzysztof Bielecki - dyrektor w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, premier rządu RP - 1991
 • Włodzimierz Cimoszewicz - minister spraw zagranicznych, premier rządu RP w latach 1996-1997
 • Jerzy Dietl - przewodniczący Rady Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
 • Krzysztof Dzierżawski - ekspert Centrum im. Adama Smitha
 • Stanisław Gomółka - profesor London School of Economics
 • Bogusław Grabowski - członek Rady Polityki Pieniężnej
 • Ferdinand Grapperhaus - światowy ekspert w dziedzinie finansów
 • Hanna Gronkiewicz-Waltz - prezes NBP w latach 1992-2000