Prasowe centrum informacyjne

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu istnieje na akademickiej mapie Polski już ponad dwadzieścia lat. Uczelnia ma trzy wydziały:

 • Wydział Finansów i Bankowości w Poznaniu
 • Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wydział Ekonomiczny w Szczecinie.

Uczelnia oferuje studia I i II stopnia, podyplomowe, prestiżowy Program Executive MBA oraz polskojęzyczny program MBA, a także szkolenia oraz Uniwersytet Każdego Wieku, promujący ideę kształcenia ustawicznego. Jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Wielkopolsce otrzymała uprawnienia do nadawania tytułu doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. 
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu na Wydziale Finansów i Bankowości uczy studentów na kierunkach:

 • Administracja
 • Finanse i Rachunkowość
 • Informatyka
 • Handel międzynarodowy
 • Zarządzanie
 • Logistyka
 • Turystyka i Rekreacja
 • Prawo w Biznesie
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Prawo (studia jednolite magisterskie)
 • Psychologia w biznesie
 • Inżynieria zarządzania

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oferuje instytucjom, organizacjom pozarządowym oraz firmom i ich pracownikom szeroki wachlarz studiów, szkoleń i kursów, także dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczelnia jest zaangażowana w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Propaguje edukację ekonomiczną i postawę przedsiębiorczą wśród młodych ludzi. Od lat organizuje Festiwal Przedsiębiorczości, Rozgrzewkę przed maturą, konkurs "Pokaż nam język" – wydarzenia, które zachęcają uczniów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych do poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.

W Wyższej Szkole Bankowej na wydziałach w Poznaniu, Szczecinie i Chorzowie, wykształciło się już prawie 50 000 absolwentów. Wielu z nich dziś piastuje odpowiedzialne stanowiska w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych oraz prowadzi własną działalność gospodarczą.

Prestiż i wysoki poziom kształcenia Uczelni potwierdzają wysokie pozycje w rankingach. W 2017 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu już po raz osiemnasty została uznana za najlepszą uczelnię niepubliczną w Wielkopolsce według rankingu przeprowadzonego przez magazyn „Perspektywy”.